Wanneer is een advocaat verplicht?

U heeft een dagvaarding ontvangen en moet binnenkort voor de rechter verschijnen die een oordeel zal vellen in uw zaak of wellicht wilt u zelf een procedure starten. Wanneer is het inschakelen van een advocaat om u bij te staan bij uw juridische geschil een keuze en wanneer is het inschakelen van een advocaat verplicht? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het soort geschil waar u mee te maken heeft.

Wanneer is een advocaat verplicht?

Strafrechtelijke procedures

Indien het gaat om een strafrechtelijke procedure is het inschakelen van een advocaat nooit verplicht. Bij een strafrechtelijke procedure is de tegenpartij niet een medeburger of organisatie maar het Openbaar Ministerie. Deze instantie zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd en werkt nauw samen met de politie. Als men een dagvaarding ontvangt van het OM wordt hij aangemerkt als verdachte en heeft de officier van justitie besloten hem te vervolgen voor het plegen van een strafbaar feit.

Hoewel het niet verplicht is om een advocaat in te schakelen bij een strafrechtelijke procedure, is dat wel sterk aan te raden. Behalve dat advocaten gespecialiseerd zijn en uw belangen het beste kunnen behartigen, worden er soms (vorm)fouten gemaakt in de opsporingsfase door bijvoorbeeld de politie. Het herkennen van deze, vaak juridische beladen, fouten vereist de vakkundige kennis waarover een advocaat beschikt en kan in sommige gevallen leiden tot een groot positief effect op de uiteindelijke uitspraak, zoals vrijspraak. Een advocaat kan bovendien aanwezig zijn tijdens uw verhoor (en het verhoor van getuigen) en daarmee uw rechten verzekeren.

Bestuursrechtelijke procedures

Het inschakelen van een advocaat is evenzeer niet verplicht bij procedures tegen overheidsorganisaties of wanneer u in hoger beroep gaat bij de Centrale Raad van Beroep of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierbij staat u als burger of organisatie tegenover de overheid, zoals het IND, de Belastingdienst, de gemeente etc. in de zaken omtrent uw toeslag, uitkering en verblijfsvergunning.

Het inschakelen van een advocaat is wel een verstandige keuze. Een advocaat kan goed inschatten wat uw slagingskans is bij het aanteken van bezwaar of het starten van een procedure en welke argumenten dienen te worden aangevoerd. Tevens is een advocaat op de hoogte van de formele eisen en termijnen die gelden in het bestuursrecht en kan de bestuursrechtelijke procedure derhalve in goede banen leiden.

Civiele procedures

Bij een civiele zaak gaat het om een conflict tussen particulieren en/of privaatrechtelijke organisaties onderling. Het antwoord op de vraag of dat bijstand door een advocaat verplicht is, ligt bij civiele zaken iets complexer.

Indien de procedure bij een kantonrechter loopt, is het hebben van een advocaat geen verplichting. De kantonrechter is bevoegd in zaken met een (geschatte) vordering van minder dan €25.000 en alle arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet en consumentenkoop. In alle overige gevallen loopt de procedure bij de rechtbank of het gerechtshof, wat het hebben van een advocaat verplicht stelt.

Kort geding

Onder omstandigheden is het in de civiele zaak mogelijk om de rechter om een snelle (voorlopige) beslissing in een spoedprocedure te vragen. De spoedprocedure wordt ook wel een kort geding genoemd. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het kort geding van Viruswaarheid over de afschaffing van de avondklok.

Als u zelf een kort geding start bij de civiele rechter is het hebben van een advocaat verplicht. Dat is niet het geval indien het geding gestart kan worden bij de kantonrechter of indien u zich verdedigt in een tegen u gespannen kort geding.

Hoewel het inschakelen van een advocaat aldus niet altijd verplicht is, is dit vaak wel aan te raden. Advocaten weten vaak alle ins en outs van het vak en hoe ze het beste uw zaak tot een goed afloop kunnen brengen. Echter, het inschakelen van een advocaat is niet enkel handig als u naar de rechter moet of wil. Denk bijvoorbeeld aan een bezwaarschrift tegen een overheidsinstantie of boete, een in gebrekestelling wegen wanprestatie of verweer wanneer u dreigt te worden ontslagen. Gelet op zijn juridische kennis en vaardigheden, biedt het inschakelen van een advocaat u wel de meeste kans op succes.

Denkt u na het lezen van het artikel dat u vakkundig advies of juridische bijstand nodig heeft van een gespecialiseerde advocaat? Neem dan contact op met Law & More. De advocaten van Law & More zijn deskundig op de bovengenoemde rechtsgebieden en helpen u zowel telefonisch als per e-mail graag verder.

Share