Wat doet een advocaat?

Schade geleden door toedoen van een ander, aangehouden door de politie of willen opkomen voor je eigen rechten: diverse gevallen waarbij bijstand van een advocaat zeker geen overbodige luxe en in civiele zaken zelfs een verplichting is. Maar wat doet een advocaat precies en waarom is het van belang om een advocaat in te schakelen?

Het Nederlandse rechtssysteem is zeer gedetailleerd en nauwkeurig geregeld. Om misverstanden te voorkomen en het doel van wetgeving juist over te brengen, is er over elke woordkeuze nagedacht en zijn er complexe systemen opgesteld om essentiële waarborgen te verzekeren. Nadeel hierbij is wel dat het vaak lastig is om hier een weg door te manoeuvreren. Een advocaat is opgeleid in het interpreteren van de wet en kent de weg door de juridische ‘jungle’ als geen ander. In tegenstelling tot een rechter of officier van justitie behartigt een advocaat bovendien enkel de belangen van zijn cliënt.  Bij Law & More staat de cliënt en de meest succesvolle en rechtvaardige uitkomst voor de cliënt derhalve centraal. Maar wat doet een advocaat dan precies? Dit hangt in principe af van de zaak waarvoor u een advocaat inschakelt.

Wat doet een advocaat?

Er zijn namelijk twee soorten procedures die een advocaat voor u kan beginnen: een verzoekschriftprocedure en een dagvaardingsprocedure. In het geval van een bestuursrechtelijke kwestie wordt er gewerkt middels de beroepsprocedure die ook verder zal worden toegelicht in deze blog. Binnen het strafrecht kunt u enkel een dagvaarding ontvangen. Immers, enkel het Openbaar Ministerie is bevoegd strafbare feiten te vervolgen. Echter, ook dan kan een advocaat u bijstaan bij het aantekenen van onder andere bezwaar.

Verzoekschriftprocedure

Bij het opstarten van een verzoekschriftprocedure wordt er, zoals de naam al verklapt, een verzoek gedaan bij de rechter. U kunt hierbij denken aan zaken zoals een echtscheiding, de ontbinding van een arbeidsovereenkomst en de plaatsing onder curatele. Afhankelijk van de zaak is er al dan niet sprake van een tegenpartij.  De advocaat stelt voor u een verzoekschrift op die voldoet aan alle vormvereisten en verwoordt uw verzoek zo gepast mogelijk. Indien er sprake is van een belanghebbende of verweerder respondeert uw advocaat ook op een eventueel verweerschrift.
Indien er een verzoekschriftprocedure is gestart door een ander waar u de tegenpartij of belanghebbende bij bent, kunt u tevens contact opnemen met een advocaat. Een advocaat kan u dan helpen met het opstellen van een verweerschrift en de eventuele voorbereiding van de mondelinge behandeling. Tijdens de zitting kunt u zich bovendien laten vertegenwoordigen door een advocaat, die ook hoger beroep kan instellen indien u het niet eens bent met de beschikking van de rechter.

Dagvaardingsprocedure

In alle overige gevallen wordt er een dagvaardingsprocedure gestart, hierbij wordt er gevraagd naar het oordeel van de rechter in een bepaald conflict. Een dagvaarding is in feite een oproep om voor de rechter te verschijnen; de start van een procedure. Uiteraard is uw advocaat er voor u tijdens de rechtszaak om het woord te voeren, maar ook om u voor- en na de zitting bij te staan. Het contact met een advocaat start vaak na het ontvangen van een dagvaarding of juist wanneer u er zelf een wilt versturen. Wanneer u zelf de procedure start en daarmee de eiser bent, adviseert een advocaat niet enkel of het starten van een procedure vruchtbaar is, maar schrijft hij ook de dagvaarding die moet voldoen aan verschillende criteria. Alvorens het opstellen van de dagvaarding kan een advocaat, indien gewenst, eerst nog schriftelijk contact opzoeken met de tegenpartij om een oplossing in der minne te bewerkstelligen, zonder dat er een gerechtelijke procedure wordt gestart. Indien het toch aankomt op een dagvaardingsprocedure zal het verdere contact met de tegenpartij eveneens door de advocaat worden verzorgd om de procedure in goede banen te leiden. Alvorens de zaak mondeling door een rechter zal worden behandeld, zal er een schriftelijke ronde plaatsvinden waarbij de twee partijen op elkaar kunnen reageren. De stukken die over en weer worden verzonden, worden door de rechter doorgaans meegenomen tijdens de mondelinge behandeling van de zaak. In vele gevallen komt het na een schriftelijke ronde en bemiddeling echter niet meer tot een zitting, door middel van het treffen van een regeling tussen de twee partijen. Komt het toch zo ver en bent u het na de zitting niet eens met de uitspraak? Ook dan helpt uw advocaat u verder om eventueel in hoger beroep te gaan.

Beroepsprocedure bestuursrecht

Indien u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan (overheidsorganisatie) zoals het CBR of de gemeente, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Het opstellen van een bezwaarschrift kunt u laten doen door een advocaat die inzicht heeft op de slagingskans van het aantekenen van bezwaar en weet welke argumenten dienen te worden aangevoerd. Tekent u bezwaar aan, dan zal de instantie een beslissing nemen op bezwaar (bob). Indien u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u een beroepschrift indien. Bij welke instantie, zoals de rechtbank, CBb, CRvB of RvS, een beroepschrift moet worden ingediend, is afhankelijk van uw zaak. Een advocaat kan u helpen een beroepschrift in te dienen bij de juiste instantie en eventueel een reactie te formuleren op het verweerschrift van het bestuursorgaan. Uiteindelijk zal een rechter zich na de mondelinge behandeling uitspreken over de zaak. Bent u het ook niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u onder omstandigheden nog in hoger beroep.

(Dagvaarding) strafrecht

Het Openbaar Ministerie is in Nederland belast met het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Indien u een dagvaarding van het Openbaar Ministerie heeft ontvangen, wordt u verdacht van het plegen van een strafbaar feit nadat er vooronderzoek is verricht. Het inschakelen van een advocaat is dan een verstandige zet. Een strafzaak kan namelijk juridische beladen zijn en het analyseren van de stukken vereist ervaring. Een advocaat kan bezwaar indienen op een dagvaarding zodat een mondelinge behandeling eventueel kan worden voorkomen. Een mondelinge behandeling van een strafzaak vindt in de meeste gevallen plaats in openbaarheid. Tijdens de mondelinge behandeling zal een advocaat u het best kunnen vertegenwoordigen. De baten van het inschakelen van een advocaat, bijvoorbeeld na ontdekking van fouten gemaakt tijdens het onderzoek, kunnen namelijk zo ver strekken als vrijspraak. Als u het uiteindelijk niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt u in hoger beroep.

Een advocaat kan vaak ook al iets voor u betekenen voordat u een dagvaarding heeft ontvangen. Een advocaat kan o.a. steun en bijstand bieden tijdens politieverhoren of adviseren over een strafbaar feit waarvan u wordt verdacht.

Conclusie

Hoewel u een advocaat kunt inschakelen voor het starten van een van de bovenstaande procedures, kunnen advocaten dus ook iets voor uw betekenen buiten de rechtszaal. Een advocaat kan voor u bijvoorbeeld ook een brief schrijven in een zakelijke setting. Niet alleen wordt er dan een brief geschreven naar wens die de vinger op de zere plek legt, maar u wint daarmee ook juridische kennis in over uw kwestie. Met behulp van een advocaat wordt u verder geholpen met de do’s and don’ts van uw zaak en is succes eerder een feit dan enkel hoop.

Kort gezegd adviseert, bemiddelt en procedeert een advocaat over uw juridische kwesties en handelt altijd in het belang van zijn cliënt. Voor het beste vooruitzicht heeft u dus zeker baat bij het inschakelen van een advocaat.

Denkt u na het lezen van het bovenstaande artikel dat u vakkundig advies of juridische bijstand nodig heeft van een gespecialiseerde advocaat? Neem dan contact op met Law & More. De advocaten van Law & More zijn gespecialiseerd in verscheidende rechtsgebieden en helpen u zowel telefonisch als per e-mail graag verder.

Share