Ondernemingen

Als ondernemer krijgt u onvermijdelijk te maken met allerlei juridische aspecten. Onze specialisten hebben een bedrijfsjuridische kijk en kunnen u adviseren en bijstaan in zaken die samenhangen met het ondernemerschap. Te denken valt aan zaken omtrent de oprichting van een rechtspersoon, de instandhouding, fusies en overnames, het opstellen en beoordelen van belangrijke overeenkomsten en fiscale aspecten. Ook voor de arbeidsrechtelijke kant van het ondernemerschap kunt u bij ons terecht. Wij zijn uw sparringpartner op momenten dat u er een nodig heeft en procederen voor u als dat noodzakelijk is.

Heeft uw bedrijf een klant die de facturen niet betaalt? Ook op het gebied van incasso’s kan Law & More u helpen, bijvoorbeeld bij dagvaardingprocedures, beslaglegging en faillissementsaanvragen. Onze specialisten weten hoe problemen omtrent opeisbare vorderingen op een kostenefficiënte manier opgelost kunnen worden. We nemen incassowerkzaamheden van u over en bieden ondersteuning om het risico van niet-betalen of te late betaling te voorkomen. Hierdoor worden uw lasten verlaagd en wordt de druk op uw debiteur verhoogd.

Wij signaleren zaken niet alleen tijdig, maar zorgen ook voor alle benodigde overeenkomsten. Zo worden problemen in de toekomst voorkomen en wordt de kans op langdurige procedures tot een minimum gebracht. Blijkt een procedure toch onvermijdelijk, dan hebben wij alle kennis in huis om u bij te staan. Zodat u zich, als ondernemer, volledig kunt richten op het ondernemerschap. Samen met u analyseren we de situatie en bepalen we de tactiek.