Securityrecht

Het securityrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de beveiliging van informatie. Onderwerpen die zoal op dit gebied aan bod kunnen komen zijn computervirussen, computervredebreuk, hacking en het aftappen van gegevensverkeer. Om gevoelige en vertrouwelijke informatie veilig te houden bestaat er een geheel van maatregelen. Zo maken ondernemingen zelf vaak gebruik van non-juridische maatregelen die gebaseerd zijn op een risico analyse. Echter heeft deze bescherming ook een juridische grondslag. Het is immers de wetgever die bepaalt hoe streng deze beveiligingsmaatregelen dienen te zijn.

Bij maatregelen afkomstig van de wetgever kan onder andere worden gedacht aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uit de Wbp volgt dat duidelijk moet zijn welke maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hierbij kan gedacht worden aan een gecodeerde verbinding tussen de server en bezoeker: de SSL-verbinding, maar ook wachtwoorden maken deel uit van de beveiliging.

Naast de Wbp zijn bepaalde handelingen strafbaar gesteld. Zo is hacken strafbaar op grond van artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht.

Voor bescherming van uw informatie is het van belang om te weten hoe informatiebeveiliging werkt en hoe u uw eigen, en andermans, gegevens op een zo veilig mogelijke manier kunt beveiligen. Law & More kan u adviseren over de juridische aspecten van de beveiliging van informatie.