Incassorecht en beslagrecht

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de faillissementen in Nederland veroorzaakt wordt door niet-betaalde facturen. Heeft uw onderneming een klant die nog steeds niet betaald heeft? Of bent u een particulier met een debiteur die u nog geld verschuldigd is? Wij begrijpen dat onbetaalde facturen erg vervelend en onwenselijk zijn. Law & More kan u helpen bij het incasseren hiervan. Van begin tot eind kunnen wij u bijstaan. Zowel bij een buitengerechtelijk incassotraject als bij (het starten van) een gerechtelijke incassoprocedure, want Law & More is thuis in zowel het incassorecht als het beslagrecht. Ook indien het tot een faillissement komt kunnen wij u bijstaan. Daarnaast maakt het voor ons geen verschil of de debiteur in Nederland woont of gevestigd is of in het buitenland.

Voordat u het incassotraject ingaat, moet een debiteur altijd op de hoogte worden gebracht van het feit dat hij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. En u moet hem de kans geven om binnen een bepaalde termijn alsnog zonder verdere kosten te betalen. Dit wordt een ingebrekestelling genoemd.

Voor de consument geeft de wet aan op welke manier in gebreke gesteld moet worden. Er dient een zogenoemde 14-dagen brief verstuurd te worden. Hierin moet u de consument op de hoogte stellen van het feit dat er een onbetaalde factuur is en hem 14 dagen, te rekenen vanaf het moment van ontvangst, de tijd geven om te betalen. Tevens dient u te vermelden dat indien niet betaald wordt, u het incasseren overdraagt aan een ander, dat hieraan kosten zitten verbonden voor de debiteur en wat de hoogte van dit bedrag is. Is de debiteur geen consument dan is de 14-dagen brief niet verplicht, maar dient u wel alsnog een aanmaning te sturen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan kunnen wij met u het incassotraject starten.

Minnelijke fase

De buitengerechtelijke fase wordt ook wel de minnelijke fase genoemd. In deze fase proberen wij de debiteur te laten betalen door middel van schriftelijke aanmaningen en telefonisch contact. Soms leiden deze gesprekken ertoe een betalingsregelingen te treffen.

Gerechtelijke fase

Indien de minnelijke fase niet afgesloten kan worden met een betaling door de debiteur en er geen betalingsregeling getroffen is, kunnen wij de gerechtelijke procedure starten. Voor de rechter vorderen we dan betaling van de openstaande bedragen en de incassokosten. Voor het starten van de procedure kan al een zogenoemd conservatoir beslag gelegd worden op bezittingen van de debiteur. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan beslag op roerende zaken als televisies of beslag op een bankrekening. Het conservatoire beslag is bedoeld om ervoor te zorgen dat de bezittingen op het moment van de uitspraak van de rechter nog aanwezig zijn zodat u uw kosten ook daadwerkelijk op de debiteur kunt verhalen. Als de rechter uw vordering toewijst, wordt het conservatoire beslag omgezet in een executoriaal beslag. Dat betekent dat de bezittingen waarop het beslag ligt door een deurwaarder openbaar verkocht mogen worden als de debiteur nog steeds niet betaalt. De advocaten van Law & More hebben ervaring op het gebied van het beslagrecht en begeleiden u graag tijdens de gerechtelijke procedure.

Voorkomen van risico’s

Law & More biedt ook ondersteuning om risico’s van niet-betalen en te late betalingen te voorkomen. Zo adviseren wij cliënten bijvoorbeeld om in algemene voorwaarden betalingsvoorwaarden op te nemen die onduidelijkheden in geval van te late betaling kunnen voorkomen.