Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht biedt mogelijkheden om uitgewerkte ideeën en creatieve concepten te beschermen. Om te voorkomen dat andere mensen uw werk kunnen gebruiken, kunt u uw intellectueel eigendom vastleggen. Uw creaties mogen dan alleen gebruikt worden indien u hiervoor toestemming geeft. Dit is zeker in onze snel veranderende en innovatieve maatschappij van groot belang. Bent u op zoek naar een intellectueel eigendom advocaat? De specialisten van Law & More kunnen u juridisch bijstaan wanneer u uw innovatieve ideeën en creaties wilt beschermen. Onze ervaren intellectueel eigendom advocaten helpen u met het vast leggen van uw intellectuele eigendommen en treden namens u op tegen inbreukmakers. Law & More biedt juridische ondersteuning met betrekking tot onder andere:

  • auteursrecht;
  • merkenrecht;
  • patenten en octrooien;
  • handelsnamen. 

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten. Wanneer u uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar of auteur bent, kunt u uw werk beschermen via het intellectueel eigendomsrecht. Het intellectueel eigendomsrecht zorgt ervoor dat anderen uw creaties niet mogen gebruiken, tenzij u daar toestemming voor geeft. Hierdoor krijgt u de kans om uw investeringen in de ontwikkeling van een product terug te verdienen. Allereerst is het van belang dat u een uitgewerkt idee hebt. Een idee op zich kunt u niet beschermen via het intellectueel eigendomsrecht, omdat een idee op meerdere manieren uitgewerkt kan worden. Wanneer u een uitgewerkt idee hebt, kunt op verschillende manieren uw intellectueel eigendom vastleggen. Er bestaan namelijk diverse soorten intellectuele eigendomsrechten, die los van elkaar of in combinatie gebruikt kunnen worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Er bestaan verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten. De aard, omvang en duur van het recht is per intellectuele eigendomsrecht verschillend. Soms kunnen ook meerdere intellectuele eigendomsrechten tegelijkertijd vastgelegd worden. De meest bekende mogelijkheden om intellectuele eigendommen vast te leggen zijn het auteursrecht, merkenrecht en via patenten en octrooien.

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt de werken van de maker en geeft de maker het recht om zijn werk te publiceren en verveelvoudigen. Onder het begrip werk vallen onder andere boeken, films, muziek, schilderijen, foto’s en beeldhouwwerken. Het auteursrecht beoogt makers tegen misbruik door derden te beschermen. Een auteursrecht hoeft niet vastgelegd of aangevraagd te worden, het ontstaat automatisch wanneer er een werk tot stand wordt gebracht. Het is echter wel aan te raden om een auteursrecht vast te laten leggen. Een advocaat auteursrecht van Law & More kan u hierbij helpen. Ook treden wij namens u op tegen personen die inbreuk maken op uw auteursrecht.

Merkenrecht

Op basis van het merkenrecht is het mogelijk om een merknaam vast te leggen. Deze merknaam mag dan alleen gebruikt worden met toestemming van de eigenaar van het merk. Een merkrecht is pas gevestigd wanneer het merk ingeschreven is in het merkenregister. Een merkenrecht advocaat kan u helpen met het registreren van een merkrecht. Wanneer uw merknaam vastgelegd is en er wordt zonder toestemming van de merknaam gebruik gemaakt, dan is er sprake van merkinbreuk. Een advocaat merkenrecht kan u helpen om op te treden tegen inbreukmakers. De advocaten van Law & More kunnen u ondersteunen in alle kwesties met betrekking tot merkenrecht.

Patenten en octrooien

Wanneer u een uitvinding, technisch product of proces heeft ontwikkeld, kunt u een patent aanvragen. Een patent geeft een exclusief recht op uw uitvinding, product of proces. In de wet wordt gesproken over een ‘octrooi aanvragen’. Er bestaat echter geen verschil tussen een patent en een octrooi, het zijn synoniemen. Om een patent aan te kunnen vragen, moet aan vier vereisten voldaan worden:

  • uitvinding;
  • nieuwheid;
  • uitvinderswerkzaamheid;
  • industrieel toepasbaar.

Wanneer u op zoek bent naar een octrooi advocaat, staat Law & More voor u klaar. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van patenten en ondersteunen u wanneer er inbreuk op uw recht gemaakt wordt.