Mediarecht

Het begrip media betreft naast kranten, televisie en radio ook het internet. Het kan voorkomen dat u of uw bedrijf ongewild op negatieve wijze in de media terecht komt. In onze moderne wereld waar informatie wordt gedeeld en online wordt opgeslagen kan dit u blijven achtervolgen. Het is daarom van belang om, indien u te maken krijgt met mediaproblemen, de juiste maatregelen te treffen.

Het mediarecht omvat verschillende rechtsgebieden. Hierbij kan met name gedacht worden aan auteursrecht, privacyrecht en portretrecht. Bij de vraag of een publicatie onrechtmatig is moet uw recht op bescherming van eer en goede naam tegen het recht van vrijheid van meningsuiting worden afgewogen.

Indien er sprake is van elektronische laster is het van belang dat het bewijs correct wordt vastgelegd. In geval van onrechtmatige e-mail is het van belang dat deze e-mail in elektronische vorm bewaard worden. Verder is het mogelijk om bewijs vast te leggen op bewijsonline.nl. Zo bent u er zeker van dat u deugdelijk bewijs hebt.

Law & More kan u helpen met alles omtrent het mediarecht. Onze advocaten kunnen u adviseren en uw vragen beantwoorden.