Farma en life sciences

Law & More beschikt over ruime ervaring in het adviseren op de gebieden farma, life sciences en gezondheidszorg. Ondernemingen die opereren binnen deze snel veranderende sectoren kunnen met allerlei lastige juridische kwesties te maken krijgen. Als u een product op de markt brengt dan wilt u dat product uiteraard beschermen, maar kunt u over uw specifieke product een octrooirecht bezitten? Of wordt er een inbreuk gemaakt op uw octrooirecht? Wij kunnen u voorzien van juridisch advies omtrent deze vraagstukken en procederen voor u indien noodzakelijk.

Een greep uit de onderwerpen waaromtrent we u kunnen bijstaan:

  • Onderhandelingen over overeenkomsten omtrent het onderzoek, de ontwikkeling en de distributie van farmaceutische, medische en sanitaire producten;
  • Intellectueel eigendom;
  • Productaansprakelijkheid.