Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom (IE) is een verzamelnaam voor verschillende rechten. De ideeën van de makers of bedenkers van een product kunnen beschermd worden door zulke rechten. Aan het ontwerp van een mobiele telefoon kleven al duizenden patenten.

Octrooirecht (patentrecht) vormt een belangrijk deel van het intellectuele eigendomsrecht. Een patent kan worden verkregen voor een uitvinding indien er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de uitvinding nieuw zijn. Dit houdt in dat de uitvinding nergens ter wereld moet bestaan voor de datum waarop het patent is aangevraagd. Verder moet er sprake zijn van een échte uitvinding: de uitvinding moet niet vanzelfsprekend zijn voor een deskundige op dat gebied. Ten slotte moet de uitvinding industrieel geproduceerd kunnen worden. Dit houdt in dat productie en/of gebruik van de uitvinding mogelijk is. Een patent kan geregistreerd worden in het Octrooiregister of in het European Patent Register.

Een ander deel van het intellectuele eigendomsrecht is het merkenrecht. Niet alleen namen maar ook afkoringen, kleuren, labels, vormen en geluiden kunnen als merk dienen. De meest belangrijke eigenschap van een merk is dat dit onderscheidend is.

Daarnaast is het auteursrecht een onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht. De maker van een bepaald werk (artikel 10 Auteurswet) het exclusieve recht om deze te publiceren en te vervaardigen. Een auteursrecht wordt automatisch vastgesteld en hierdoor is het niet nodig dit te registreren.

Law & More beschikt over kennis en ervaring op het gebied van intellectuele eigendom. Wij kunnen juridische ondersteuning leveren met betrekking tot handelsnamen, domeinnamen, vertrouwelijke informatie, auteursrechten, modellen, schending van handelsgeheimen, octrooien en reclame, merken, registratie van merken, bescherming van merken en acquisitie en overige transacties in verband met handelsmerken, en het opstellen van licentieovereenkomsten.