WELKOM BIJ LAW & MORE

VISIONAIRE ADVOCATEN EN FISCALISTEN

U KIEST MET LAW & MORE VOOR EEN RESULTAATGERICHT ADVOCATENKANTOOR

Law & More is een dynamisch multidisciplinair Nederlands advocatenkantoor en fiscaal adviesbureau. Het is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, contractenrecht en fiscaal recht. Het kantoor is gevestigd in Eindhoven en Amsterdam.

Met haar ondernemingsrechtelijke en fiscale achtergrond, combineert Law & More de know-how van een groot corporate en fiscaal kantoor met de aandacht en maatwerkservice die u verwacht van een boetiek kantoor.

Wij zijn internationaal met betrekking tot de scope en de aard van onze diensten en we werken voor een range van geavanceerde lokale en internationale clienten, van vennootschappen en instellingen tot individuen.

Law & More heeft tot haar beschikking een toegewijd team van meertalige juristen en fiscalisten met een diepgaande kennis op de gebieden contractenrecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht en intellectueel eigendomsrecht. Het kantoor is ook gespecialiseerd in het fiscaal optimaal structureren van activa en activiteiten, energierecht, financieel recht en vastgoedtransacties.

Law & More heeft tot haar beschikking een toegewijd team van meertalige juristen en fiscalisten met een diepgaande kennis op de gebieden contractenrecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht en intellectueel eigendomsrecht. Het kantoor is ook gespecialiseerd in het fiscaal optimaal structureren van activa en activiteiten, energierecht, financieel recht en vastgoedtransacties.

ONS TEAM

Tom Meevis
Managing Partner / Advocaat

Maxim Hodak
Partner / Advocaat

Lieke Brugmans
Legal Counsel

ADVOCATEN EN BELASTINGADVISEURS

NIEUWS

UBO register in Nederland in 2020

05.04.2019


Op grond van Europese regelgeving zijn lidstaten verplicht om een UBO-register in te stellen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. Het UBO register in Nederland treedt vanaf 2020 in werking. Dit brengt met zich mee dat ondernemingen en rechtspersonen vanaf 2020 verplicht zijn om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van de persoonsgegeven van de UBO, zoals de naam en het economisch belang…

Het Nederlandse Klimaatakkoord…

07.01.2019


De laatste weken wordt veel over het klimaatakkoord gesproken. Voor veel mensen is het echter onduidelijk wat het klimaatakkoord precies is en inhoud. Het begint allemaal bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is een afspraak tussen bijna alle landen ter wereld om klimaatverandering tegen te houden en de opwarming van de aarde te beperken. Dit akkoord gaat per 2020 in. Om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moeten in Nederland…

Vergoeding affectieschade…

28.01.2019


Een vergoeding voor affectieschade was tot voor kort in het Nederlandse recht niet mogelijk. Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, waarbij er sprake is van ernstig gewond raken of het overlijden van een naaste. De vergoeding heeft meer een symbolisch karakter, aangezien een vergoeding in werkelijkheid geen compensatie kan bieden voor het verdriet van een naaste…

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

03.12.2018


Ondernemers die werknemers in dient hebben, delen vaak vertrouwelijke informatie met deze werknemers. Het kan hierbij gaan om technische informatie, zoals een recept of een algoritme, maar ook om niet-niet technische informatie, zoals klantenbestanden, marketingstrategieën of bedrijfsplannen. Wat gebeurt er echter met deze informatie wanneer uw werknemer bij een concurrent gaan werken? Kunt u deze informatie beschermen?…

VISIONAIRE ADVOCATEN EN FISCALISTEN

ARTIKELEN

Erkenning en tenuitvoerlegging van een Russisch…

28.01.2019


In veel nationale en internationale handelscontracten wordt er vaak arbitrage overeengekomen om geschillen te beslechten. Dat betekent dat er in plaats van een overheidsrechter een arbiter zich over de zaak gaat buigen en er een arbitraal vonnis volgt. Een arbitraal vonnis kan vervolgens ten uitvoer worden gelegd nadat de rechter in het land van tenuitvoerlegging een exequatur verleent. Een exequatur houdt in dat het arbitraal vonnis wordt erkend en net als een rechterlijk…

Enquêteverzoek afgewezen; uitgangspunt voor beoordeling…

27.11.2018


De bedrijven WiSH IP B.V. (WiSH IP), WE Projects B.V. (WE Projects) en SK Projects B.V. (SK Projects) vormen samen het WiSH-concern (verweerder). Bij beschikking van 14 november 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van het WiSH-concern. Op 2 december 2016 is echter bij wijze van een minnelijke regeling overeengekomen om het WiSH-concern te ontvlechten en te verdelen tussen twee partijen. Dit is vastgelegd in…

De Wet toezicht trustkantoren 2018 en domicilieverlening…

19.01.2019


De laatste weken wordt veel over het klimaatakkoord gesproken. Voor veel mensen is het echter onduidelijk wat het klimaatakkoord precies is en inhoud. Het begint allemaal bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is een afspraak tussen bijna alle landen ter wereld om klimaatverandering tegen te houden en de opwarming van de aarde te beperken. Dit akkoord gaat per 2020 in. Om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moeten in Nederland…

Financiële zekerheden in het ondernemingsrecht

05.09.2018


Voor ondernemers is het verkrijgen van financiële zekerheid erg belangrijk. Wanneer u een overeenkomst met een andere partij sluit, wilt u dat de wederpartij zijn contractuele betalingsverplichtingen nakomt. Ook wanneer u een financiering verstrekt of investeringen aangaat ten behoeve van een ander, wilt u een garantie dat het door u verstrekte bedrag uiteindelijk terugbetaald wordt. Met andere worden, u wilt financiële zekerheid verkrijgen…