ADVIES OF PROCEDURE?

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Verfrissend anders. Focus op klant. Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

U kiest met Law & More voor een resultaatgericht advocatenkantoor

Law & More is een dynamisch advocatenkantoor en fiscaal adviesbureau. Het kantoor biedt diensten op een groot aantal rechtsgebieden voor ondernemingen, overheden, instellingen en particulieren.

U kunt bij Law & More terecht voor vrijwel alle zaken waarvoor u een advocaat of jurist nodig heeft. Wij zijn er voor u.

Bijzondere diensten zijn:

• het begeleiden van fusies en overnames en oprichtingen van ondernemingen;
• het opstellen, onderhandelen en beoordelen van contracten;
• het beschikbaar stellen van interimjuristen;
• het geven van inhouse cursussen over juridische onderwerpen.

ONS TEAM

Tom Meevis
Managing Partner / AdvocaatMaxim Hodak
Partner / AdvocaatYara Knoops
Legal CounselADVOCATEN EN BELASTINGADVISEURS

NIEUWS

UBO register in Nederland in 2020

05.04.2019


Op grond van Europese regelgeving zijn lidstaten verplicht om een UBO-register in te stellen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. Het UBO register in Nederland treedt vanaf 2020 in werking. Dit brengt met zich mee dat ondernemingen en rechtspersonen vanaf 2020 verplicht zijn om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van de persoonsgegeven van de UBO, zoals de naam en het economisch belang…

Het Nederlandse Klimaatakkoord…

07.01.2019


De laatste weken wordt veel over het klimaatakkoord gesproken. Voor veel mensen is het echter onduidelijk wat het klimaatakkoord precies is en inhoud. Het begint allemaal bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is een afspraak tussen bijna alle landen ter wereld om klimaatverandering tegen te houden en de opwarming van de aarde te beperken. Dit akkoord gaat per 2020 in. Om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moeten in Nederland…

Vergoeding affectieschade…

28.01.2019


Een vergoeding voor affectieschade was tot voor kort in het Nederlandse recht niet mogelijk. Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, waarbij er sprake is van ernstig gewond raken of het overlijden van een naaste. De vergoeding heeft meer een symbolisch karakter, aangezien een vergoeding in werkelijkheid geen compensatie kan bieden voor het verdriet van een naaste…

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

03.12.2018


Ondernemers die werknemers in dient hebben, delen vaak vertrouwelijke informatie met deze werknemers. Het kan hierbij gaan om technische informatie, zoals een recept of een algoritme, maar ook om niet-niet technische informatie, zoals klantenbestanden, marketingstrategieën of bedrijfsplannen. Wat gebeurt er echter met deze informatie wanneer uw werknemer bij een concurrent gaan werken? Kunt u deze informatie beschermen?…

VISIONAIRE ADVOCATEN EN FISCALISTEN

ARTIKELEN

Compensatie vertragingsschade bij vluchten

31.01.2020


Sinds 2009 staat u als passagier bij een vertraagde vlucht niet zondermeer met lege handen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk in het Sturgeon-arrest de verplichting van de luchtvaartmaatschappijen tot het betalen van compensatie uitgebreid. Sindsdien kunnen de passagiers niet alleen in het geval van annulering, maar ook in het geval van vertraging van de vlucht in aanmerking komen voor compensatie. Het Hof heeft geoordeeld dat…

28.12.2019


Burgers en bedrijven die massaal schade lijden kunnen vanaf 1 januari 2020 samen naar de rechter om hun schade vergoed te krijgen. De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die massaschade afwikkelt in een collectieve actie treedt dan in werking. Massaschade is schade die door een omvangrijke groep gedupeerden geleden wordt. Voorbeelden hiervan zijn letselschade door gevaarlijke medicijnen, financiële schade door gesjoemelde auto’s of materiële…

Kun je een onderneming registreren...

27.01.2020


Een veel voorkomende vraag bij de ondernemers is of je een bedrijf kunt registreren op een virtueel kantooradres. In het nieuws lees je vaak over buitenlandse bedrijven met een postadres in Nederland. Voor deze bedrijven kleven veel voordelen aan een zogeheten postbus onderneming. Dat deze mogelijkheid bestaat, is bij het merendeel van de ondernemers bekend maar hoe je dit organiseert en aan welke eisen je moet voldoen, is voor velen nog onduidelijk…

Vingerafdruk in strijd met AVG

25.10.2019


In de moderne tijd waarin we nu leven is het steeds gebruikelijker om vingerafdrukken te gebruiken als een identificatiemiddel; denk hierbij bijvoorbeeld aan ontgrendeling van een smartphone door middel van een vingerafdrukidentificatie. Maar hoe zit het met privacy als het niet meer in een privésfeer gebeurt waarbij sprake is van bewuste vrijwilligheid. Kan werk-gerelateerde vingeridentificatie verplicht gesteld worden in het kader van beveiliging? Mag een organisatie zijn werknemers…