Echtscheiding

Iedere echtscheiding begint met een verzoekschrift bij de rechtbank. Bij echtscheidingen bent u verplicht om een advocaat in te schakelen bij het indienen van een verzoekschrift. Er zijn verschillende juridische aspecten bij een echtscheidingsprocedure waarover de rechter een oordeel zal vellen. Een advocaat van Law & More in Eindhoven of Amsterdam kan u helpen om deze aspecten zo goed mogelijk te regelen. Onze advocaten beschikken namelijk over specialistische kennis van het familierecht. Hoe wordt het gezamenlijke vermogen verdeeld? Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw pensioen? En hoe zit het met de fiscale gevolgen van een scheiding? Heeft u of uw partner recht op partneralimentatie? Zo ja, hoe hoog dient die alimentatie te zijn? En indien er kinderen zijn, hoe wordt dan de omgang geregeld? Wanneer heeft u de kinderen en wanneer zijn ze bij uw partner? Dat zijn enkele belangrijke kwesties die een rol spelen bij de afwikkeling van een scheiding.

Als u en uw partner in staat zijn om samen tot goede afspraken te komen, dan kunt u voordat u een verzoek tot echtscheiding indient een mediator inschakelen. Die begeleidt u en uw partner bij het maken van afspraken. Vaak zijn de spanningen tussen partijen echter al zo hoog opgelopen dat partijen niet meer samen rond de tafel kunnen zitten. Dan kunt u bij ons terecht voor een advocaat echtscheiding die voor u onderhandelt over alle juridische aspecten. Wij streven ernaar om een voor u zo goed mogelijk resultaat te behalen. Daarbij bekijken wij elk juridisch aspect zorgvuldig.

Wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is het belangrijk dat ook met hun behoeftes rekening wordt gehouden. Wij zorgen ervoor dat deze behoeftes zoveel mogelijk verdisconteerd worden in de regeling. We kunnen samen een ouderschapsplan opstellen waarin de verdeling van de zorg over de kinderen na de scheiding wordt vastgelegd. Tevens kunnen wij de hoogte van de te betalen of te ontvangen kinderalimentatie berekenen.

Bent u al gescheiden en heeft u een conflict over bijvoorbeeld de naleving van de partner- of kinderalimentatie? Of heeft u reden om aan te nemen dat uw ex-partner inmiddels over genoeg financiële middelen beschikt om voor zichzelf te zorgen? Ook in dit soort gevallen kunnen wij u voorzien van juridische bijstand.

Ondernemer en scheiden

Als u ondernemer bent en u gaat scheiden komt er meer kijken bij de vraag hoe het vermogen verdeeld moet worden en hoe hoog de alimentatieverplichting is. Wat als u aandelen heeft in een B.V.? Vallen deze in de gemeenschap van goederen? Wat gebeurt er met uw eenmanszaak? En wat zijn de gevolgen voor de onderneming? Wat zijn de fiscale gevolgen? Dat zijn een aantal vragen waar rekening mee gehouden dient te worden. Onze advocaten hebben zowel kennis van het familierecht als de knowhow van het ondernemerschap en zijn dus uitermate geschikt om u in deze gevallen juridisch en fiscaal bij te staan.

Kortom, onderwerpen waarbij we u onder andere kunnen assisteren zijn:

  • huwelijkse voorwaarden;
  • verdeling van het gezamenlijke vermogen;
  • kinderalimentatie;
  • partneralimentatie;
  • omgangsregeling kinderen;
  • ouderschapsplan;
  • pensioen;
  • schulden;
  • fiscale gevolgen.