Vreemdelingen- en Migratierecht

Het vreemdelingenrecht regelt kwesties met betrekking tot toelating, verblijf en uitzetting van vreemdelingen. Vreemdelingen zijn mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in Nederland willen komen werken.

Ons team helpt u graag verder wanneer u een verblijfs- of naturalisatieaanvraag wilt indienen voor uzelf, uw partner, een familielid of werknemer. Wij kunnen u advies geven of de gehele aanvraag voor u doen. Als uw aanvraag is afgewezen kunnen wij u helpen bij het indienen van bezwaar tegen het besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U kunt bij ons uiteraard ook terecht voor andere vragen over het vreemdelingenrecht en het migratierecht.

Voorbeelden van onderwerpen die wij graag voor u behandelen zijn onder meer:

 • Verblijfsvergunningen;
 • Naturalisatie;
 • Gezinshereniging;
 • Arbeidsmigratie;
 • Kennismigranten.

Verblijfsvergunningen

Onder reguliere verblijfsvergunningsaanvragen vallen alle verblijfsvergunningen met uitzondering van asiel verblijfsvergunningen. De IND hanteert een restrictief toelatingsbeleid. Een aanvraag verblijfsvergunning wordt eenvoudig afgewezen indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Onze specialisten hebben ervaring met het aanvragen van uiteenlopende soorten verblijfsvergunningen. Verblijfsvergunningen waarvoor wij een aanvraag kunnen indienen zijn onder meer:

 • Verblijfsvergunning gezinshereniging/ gezinsvorming;
 • Verblijfsvergunning zelfstandige;
 • Verblijfsvergunning EU-onderdaan;
 • Verblijfsvergunning kennismigrant
 • Verblijfsvergunning studie/ zoekjaar;
 • Verblijfsvergunning onbepaalde tijd;
 • Verblijfsvergunning voortgezet verblijf;
 • Machtiging voorlopig verblijf (MVV).

Naturalisatie: Nederlander worden?

Indien u de Nederlandse nationaliteit wilt krijgen, dient er een naturalisatieverzoek te worden ingediend. Het is vaak moeilijk om zelf te beoordelen of u in aanmerking komt voor naturalisatie. De hulp van een goede advocaat is belangrijk omdat de voorwaarden vaak erg ingewikkeld zijn. Zorgvuldigheid bij de aanvraagprocedure naturalisatie is essentieel voor een succesvolle aanvraag. Hierbij kan Law & More u de juiste hulp bieden.

Gezinshereniging

Ook voor gezinshereniging gelden strenge voorwaarden. Is er aan een voorwaarde niet voldaan, dan wordt de aanvraag afgewezen. De volgende gezinsleden komen in aanmerking voor gezinshereniging:

 • een echtgeno(o)t(e);
 • een geregistreerd partner;
 • een ongehuwde partner;
 • minderjarige kinderen.

De aanvrager en het gezinslid moeten allebei tenminste 21 jaar oud zijn. Naast echtgenoten, geregistreerd partners, ongehuwde partners en minderjarige kinderen kunnen (on)gehuwde partners van hetzelfde geslacht ook in aanmerking komen voor gezinshereniging.

Arbeidsmigratie

Wilt u naar Nederland komen om hier te werken als kennismigrant, zelfstandig ondernemer of om hier kort te verblijven met een zakelijk visum? Wij adviseren zowel werknemers als werkgevers over de mogelijkheden en begeleiden hen bij de aanvraagprocedure.

Kennismigrant

Eén van de beste manieren om een buitenlandse werknemer legaal in Nederland te laten verblijven en werken, is door een verblijfsvergunning als kennismigrant aan te vragen. Er is dan namelijk geen tewerkstellingsvergunning vereist. Voorwaarde is dat de werkgever in Nederland bij de IND is geregistreerd als erkend referent. Daarnaast is het van belang dat de kennismigrant aan een bepaald inkomensvereiste voldoet. Ons team kan u begeleiden en namens u een aanvraag indienen bij de IND.