Ondernemingsrecht

Wilt u zich als onderneming vestigen in Nederland? Of bent u al ondernemer? Dan krijgt u ongetwijfeld te maken met het ondernemingsrecht. Wat is ondernemingsrecht? Dat is eigenlijk al het recht waar ondernemingen mee te maken hebben en wordt ook wel bedrijfsrecht genoemd. Al bij de oprichting van een onderneming krijgt u te maken met de vraag welke rechtsvorm het meest geschikt is. Ook moeten er allerlei contracten worden opgesteld. Maar met de jaren kan er binnen uw bedrijf ook van alles veranderen. Er kunnen bijvoorbeeld geschillen ontstaan tussen aandeelhouders of vennoten. Law & More is specialist op het gebied van het Nederlandse ondernemingsrecht. Vanaf het moment van oprichting tot aan het moment van liquidatie kunnen wij u van juridisch en fiscaal advies voorzien en we procederen als dat nodig is. Kies daarom voor een advocaat ondernemingsrecht van Law & More.

Rechtspersonenrecht

De advocaten van Law & More kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste rechtsvorm. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden naar vormen met rechtspersoonlijkheid en vormen zonder rechtspersoonlijkheid. Als een bedrijf een rechtspersoon is dan kan deze deelnemen aan het rechtsverkeer zoals een natuurlijk persoon dat ook kan. Uw bedrijf kan dan als zodanig overeenkomsten sluiten, bezittingen en schulden hebben en ook aansprakelijk gesteld worden.

Vennootschapsrecht

Wanneer u een onderneming wilt gaan drijven kan deze ondergebracht worden in een vennootschap. Welke vennootschap geschikt is, hangt van verschillende factoren af zoals de oprichtingseisen, de rechtspersoonlijkheid, de hoofdelijke aansprakelijkheid en eventueel de overdraagbaarheid van aandelen. En wat als een van de vennoten van een vof de vennootschap wil verlaten? En hoe zit het met de Flex-BV? Deze onderwerpen worden beheerst door het vennootschapsrecht. Vooraf kunnen veel dingen al contractueel geregeld worden. Schakel daarom voor de oprichting al een advocaat in.

Samenwerking

Bent u als onderneming voornemens om met andere ondernemingen samen te werken met als doel uw positie in de markt te kunnen behouden? Of juist met het plan een nieuwe markt te betreden? Indien u een strategische alliantie wilt vormen kunnen wij u adviseren over de risico’s en de voordelen. Daarnaast kunnen we met u kijken welke samenwerkingsvormen passend zijn.

Fusies en overnames

Bent u van plan uw onderneming samen te laten gaan met een andere onderneming, bijvoorbeeld omdat u de onderneming wilt laten groeien? Dan zijn er drie manieren waarop ondernemingen kunnen fuseren: de bedrijfsfusie, de aandelenfusie en de juridische fusie. Welke fusie het meest geschikt is voor uw onderneming hangt af van de specifieke situatie. Een ondernemingsrecht advocaat of een jurist ondernemingsrecht van Law & More kan u hierover adviseren.

Soms is het zo dat een ander bedrijf interesse heeft in uw onderneming. Deze kan u aanbieden de onderneming aan hem te verkopen. Bent u positief gestemd over de overname en overweegt u een bedrijfsoverdracht, dan kunnen wij u vooraf voorzien van advies. Ook kunnen wij voor u onderhandelen. 

Vijandige overname

We spreken van een vijandige overname indien een onderneming niet meewerkt aan de verkoop van zijn aandelen en de overnemer zich tot de aandeelhouders zelf wendt. Wij weten hoe uw onderneming hiertegen beschermd kan worden en kunnen u dus ook in dit geval juridisch assisteren.

Due diligence

Daarentegen kan Law & More u ook van dienst zijn indien u voornemens bent een bedrijf over te nemen. Wanneer u als onderneming een andere onderneming koopt, is het van essentieel belang dat u een due diligence onderzoek verricht. U wilt namelijk alle informatie die nodig is voor het maken van een weloverwogen keuze omtrent een fusie of overname.

Praktisch ondernemingsrecht

Advocatenkantoor Law & More geeft u een begrijpelijk juridisch consult omtrent uw onderneming. Wij vertalen het recht naar praktische begrippen, zodat u ook echt iets heeft aan ons advies.

Kortom Law & More kan u juridisch assisteren bij de volgende zaken:

  • oprichting onderneming;
  • financiering;
  • samenwerking tussen ondernemingen;
  • fusies en overnames;
  • onderhandelen en procederen bij geschillen tussen aandeelhouders en/of vennoten.