In de praktijk kunt u wel eens te maken krijgen met een juridische kwestie in de familierechtelijke sfeer. De meest voorkomende juridische kwestie in de familierechtpraktijk is de echtscheiding. Meer informatie over de echtscheidingsprocedure en onze echtscheidingsadvocaten kunt u vinden op onze echtscheiding pagina. Naast een echtscheiding kunt u bijvoorbeeld ook denken aan de erkenning van uw kind, het ontkennen van het ouderschap, het verkrijgen van gezag over uw kinderen of een adoptieproces. Dit zijn allemaal kwesties die goed geregeld moeten zijn, zodat u later niet tegen problemen aan loopt…

FAMILIERECHT ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

FAMILIERECHT ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Familierecht advocaat

In de praktijk kunt u wel eens te maken krijgen met een juridische kwestie in de familierechtelijke sfeer. De meest voorkomende juridische kwestie in de familierechtpraktijk is de echtscheiding. Meer informatie over de echtscheidingsprocedure en onze echtscheidingsadvocaten kunt u vinden op onze echtscheiding pagina. Naast een echtscheiding kunt u bijvoorbeeld ook denken aan de erkenning van uw kind, het ontkennen van het ouderschap, het verkrijgen van gezag over uw kinderen of een adoptieproces. Dit zijn allemaal kwesties die goed geregeld moeten zijn, zodat u later niet tegen problemen aan loopt. Zoekt u een advocatenkantoor met als specialisatie familierecht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Law & More biedt u juridische hulp op het gebied van het familierecht. Onze familierechtadvocaten staan voor u klaar met persoonlijk advies.

Naast de kwesties omtrent erkenning, gezag, ontkenning ouderschap en adoptie kunnen onze familierechtadvocaten u bijvoorbeeld ook helpen met procedures omtrent de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling van uw kinderen. Als u te maken heeft met één of meerdere van deze kwesties is het verstandig om bijstand te hebben van een familierechtadvocaat die u helpt met de juridische afwikkeling.

Erkenning

Door de erkenning ontstaan er familierechtelijke betrekkingen tussen de erkenner en het kind. De man kan dan als vader worden betiteld, de vrouw als moeder. De erkenner hoeft niet de biologische vader of moeder van het kind te zijn. U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Dit kan Law & More ook voor u betekenen

Kinderen image

Kinderalimentatie

Een scheiding heeft grote impact op kinderen. Wij hechten veel waarde aan het belang van uw kinderen

Eigen bedrijf en scheiden image

Scheidingsadvocaat

Wij hebben een persoonlijke aanpak en werken samen met u naar een passende oplossing voor de toekomst

Partner- en kinderalimentatie image

Partneralimentatie

Gaat u alimentatie betalen of ontvangen? En hoeveel alimentatie? Wij begeleiden en helpen u hiermee

Wij staan voor u klaar image

Scheiden van tafel en bed

Wilt u gescheiden gaan wonen? En via de wet getrouwd blijven? Wij staan u bij

“De advocaten van Law & More
zijn betrokkenen kunnen zich
goed inleven in het probleem
van de cliënt”

Voorwaarden voor het erkennen van een kind

Als u een kind wilt erkennen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld 16 jaar of ouder zijn om een kind te kunnen erkennen. Maar er zijn meerdere voorwaarden:

• U heeft toestemming nodig van de moeder. Tenzij het kind ouder is dan 16 jaar.
• Wanneer het kind 12 jaar of ouder is, heeft u ook schriftelijke toestemming nodig van het kind.
• Daarnaast kunt u een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
• Verder mag het kind dat u wilt erkennen niet al twee juridische ouders hebben.
• Is er bij u sprake van een onder curatele stelling? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Hierbij wordt gesproken over erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is uw partner zwanger van een tweeling? Dan geldt de erkenning voor beide kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind ook erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Ook in dit geval geldt dat als de moeder niet meekomt, zij voor de erkenning schriftelijke toestemming dient te geven.

Kind erkennen op een later moment

Het komt in de praktijk ook voor dat kinderen pas worden erkend als ze een stuk ouder zijn of zelfs meerderjarig. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Naamkeuze bij erkenning kind

Een belangrijk aspect bij het erkennen van uw kind, is de naamkeuze. Indien u tijdens de erkenning de achternaam van uw kind wilt kiezen, dan moeten u en uw partner samen naar de burgerlijke stand. Wanneer het kind ouder dan 16 jaar is bij de erkenning, dan kiest het kind zelf welke achternaam hij of zij wil dragen.

Familierechtadvocaten Erkenning

Gevolgen van de erkenning

Als u een kind erkent, wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden, moet u ook het ouderlijk gezag aanvragen. De erkenning van een kind betekent het volgende:

• Er ontstaat een juridische band tussen de erkenner en het kind;
• U heeft een onderhoudsplicht jegens het kind, totdat hij of zij 21 jaar wordt;
• U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen;
• U kiest samen met de moeder op het moment van de erkenning de achternaam van het kind;
• Het kind krijgt mogelijk uw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Wilt u uw kind erkennen en heeft u nog vragen omtrent de procedure tot erkenning? Neem dan gerust contact op met onze ervaren familierechtadvocaten.

Ontkennen van het ouderschap

Als de moeder van een kind getrouwd is, dan wordt haar echtgenoot de vader van het kind. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap. Het is mogelijk om het ouderschap te ontkennen. Bijvoorbeeld omdat de echtgenoot niet de biologische vader van het kind is. Een ontkenning van het ouderschap kan aangevraagd worden door de vader, moeder of het kind zelf. Ontkenning heeft tot gevolg dat de wet de juridische vader niet als vader beschouwt. Dat geldt met terugwerkende kracht. De wet doet daarmee dus alsof het vaderschap van de juridische vader nooit heeft bestaan. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor wie er erfgenaam zijn. Er zijn echter drie gevallen waarin het ontkennen van het ouderschap niet (meer) mogelijk is:

• Indien de juridische vader ook de verwekker (biologische vader) van het kind is;
• Indien de juridische vader heeft ingestemd met de daad waardoor zijn echtgenote zwanger is geraakt;
• Indien de juridische vader voor het huwelijk al wist dat zijn aanstaande echtgenote zwanger was.

Op de laatste twee gevallen wordt een uitzondering gemaakt, wanneer de moeder niet eerlijk is geweest over de verwekker van het kind.

Het ontkennen van het ouderschap blijft een belangrijke beslissing. De familierechtadvocaten van Law & More staan voor u klaar om u zo goed mogelijk te adviseren, voordat u deze belangrijke beslissing neemt.

Gezag

Een minderjarig kind mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Daarom staat het kind onder gezag, bijvoorbeeld van één of beide ouders. Vaak krijgen de ouders het gezag over hun kinderen automatisch, maar soms moet u het gezag aanvragen via een procedure bij de rechtbank of via een aanvraagformulier.

Als u gezag heeft over een kind:

• Bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind;
• Heeft u vrijwel altijd een onderhoudsplicht, waardoor u de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen;
• Beheert u het geld en de spullen van het kind;
• Bent u zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

Het gezag over een kind kan op twee manieren geregeld zijn. Wanneer één persoon het gezag heeft, spreken we over eenhoofdig gezag en als twee personen het gezag hebben, betreft dat het gezamenlijk gezag. Er kunnen maximaal twee personen gezag hebben. U kunt dus geen gezag aanvragen als er al twee personen gezag hebben over een kind.

Familierechtadvocaten Gezag

Wanneer krijgt u gezag over een kind?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Trouwt u als ouders na de geboorte van uw kind? Of gaat u dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u als vader het kind heeft erkend. Om gezag te krijgen, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben. Een minderjarige moeder van 16 of 17 jaar kan bij de rechter een meerderjarigheidsverklaring aanvragen, om zo het gezag over een kind te krijgen. Heeft geen van de ouders het gezag, dan wijst de rechter een voogd aan.

Gezamenlijk gezag bij echtscheiding

Het uitgangspunt bij een echtscheiding is dat beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen houden. In sommige gevallen kan de rechter hiervan afwijken, indien dat in het belang van de kinderen is.

Wenst u het ouderlijk gezag te verkrijgen over uw kind of heeft u andere vragen met betrekking tot het ouderlijk gezag? Neem dan contact op met een van onze ervaren familierechtadvocaten. Wij denken graag met u mee en helpen u met de aanvraag van het gezag!

Adoptie

Iedereen die een kind uit Nederland of uit het buitenland wil adopteren moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. U moet bijvoorbeeld ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren. De voorwaarden om een kind uit Nederland te adopteren verschillen van de voorwaarden om een kind uit het buitenland te adopteren. Zo is voor een adoptie in Nederland bijvoorbeeld vereist dat de adoptie in het belang van het kind is. Daarnaast dient het te gaan om een minderjarig kind. Indien het kind dat u wilt adopteren 12 jaar of ouder is, is zijn of haar instemming nodig voor de adoptie. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde voor de adoptie van een kind uit Nederland, dat u het kind tenminste één jaar heeft verzorgd en opgevoed. Bijvoorbeeld als pleegouder, voogd of stiefouder.

Voor adoptie van een kind uit het buitenland is het van belang dat u de 42-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt. In het geval van bijzondere omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Verder gelden de volgende voorwaarden voor de adoptie van een kind uit het buitenland:

• U en uw eventuele partner moeten toestemming geven voor inzage in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS).
• Het leeftijdsverschil tussen de oudste adoptieouder en het kind mag niet groter zijn dan 40 jaar. In geval van bijzondere omstandigheden kan ook hierop een uitzondering worden gemaakt.
• Uw gezondheid mag geen bezwaar opleveren voor adoptie. U moet zich medisch laten keuren.
• U moet in Nederland wonen.
• U bent vanaf het tijdstip van vertrek van het buitenlandse kind naar Nederland verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind.

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, kan ook voorwaarden stellen aan adoptie. Bijvoorbeeld over uw gezondheid, leeftijd of het inkomen. Een man en een vrouw kunnen in principe alleen samen een kind uit het buitenland adopteren als ze zijn getrouwd.
Heeft u de wens om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren? Laat u dan goed informeren over de procedure en de specifieke voorwaarden die gelden voor uw situatie. De familierechtadvocaten van Law & More staan voor u klaar om u te adviseren en te begeleiden tijdens dit proces.

Uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpende maatregel. Het kan worden ingezet wanneer het voor de bescherming van uw kind beter is dat hij of zij enige tijd ergens anders woont. Een uithuisplaatsing gaat altijd samen met een ondertoezichtstelling. Het doel van een uithuisplaatsing is om ervoor te zorgen dat uw kind na een bepaalde periode weer thuis kan wonen.

Het verzoek om uw kind uit huis te plaatsen kan bij de kinderrechter ingediend worden door Jeugdzorg of door de Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn verschillende vormen van uithuisplaatsing. Zo kan uw kind bijvoorbeeld geplaatst worden in een pleeggezin of een opvangtehuis. Het kan ook zo zijn dat uw kind geplaatst wordt bij familie.

In zo’n situatie is het belangrijk dat u een advocaat in de arm kunt nemen die u vertrouwt. Bij Law & More staat uw belang en dat van uw kind voorop. Indien u hulp nodig heeft in dit proces, bijvoorbeeld ter voorkoming dat uw kind uit huis wordt geplaatst, bent u bij ons aan het goede adres.

Familierechtadvocaten Uithuisplaatsing

Onze advocaten kunnen u en uw kind bijstaan als er een verzoek tot uithuisplaatsing bij de kinderrechter is ingediend of mogelijk zal worden ingediend.

De familierechtadvocaten van Law & More kunnen u begeleiden en helpen om alle aspecten binnen het familierecht zo goed mogelijk te regelen. Onze advocaten beschikken over specialistische kennis op het gebied van het familierecht. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Law & More.

Wordt u graag juridisch bijgestaan door advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange