Ingebrekestelling

Wanneer iemand zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, zal de schuldeiser daartegen willen optreden. Voordat een overeenkomst ontbonden kan worden of schadevergoeding gevorderd kan worden, moet de schuldenaar in veel gevallen in verzuim zijn. Hiervoor is vaak een ingebrekestelling nodig. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar een redelijke termijn gegeven wordt om de overeenkomst alsnog na te komen. Een ingebrekestelling laat de schuldenaar weten dat hij in gebreke is bij het nakomen van de overeenkomst. Wanneer de schuldenaar na de gegeven termijn nog steeds zijn verplichtingen niet na is gekomen, is hij in verzuim en kunnen er maatregelen genomen worden.

Wilt u meer weten over wat Law & More doet in het ingebrekestelling? Bekijk dan onze expertises pagina.