Wilt u zich als onderneming vestigen in Nederland? Of bent u al ondernemer? Dan krijgt u ongetwijfeld te maken met het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht is het recht waar ondernemingen mee te maken hebben en wordt ook wel bedrijfsrecht genoemd. Al bij de oprichting van een onderneming krijgt u te maken met de vraag welke rechtsvorm het meeste geschikt is voor uw bedrijf. Daarbij moeten er ook allerlei contracten worden opgesteld. Met de jaren kan er binnen uw bedrijf van alles veranderen waardoor er bijoorbeeld geschillen kunnen ontstaan tussen aandeelhouders of vennoten.

ONDERNEMINGSRECHT ADVOCAAT
MET EFFICIËNTE AANPAK – LAW & MORE

KIES VOOR DE ONDERNEMINGSRECHT ADVOCATEN VAN LAW & MORE

Check Duidelijk

Check Persoonlijk en goed bereikbaar

Check Uw belang voorop

ONDERNEMINGSRECHT ADVOCAAT MET EFFICIËNTE AANPAK – LAW & MORE

KIES VOOR DE ONDERNEMINGSRECHT ADVOCATEN VAN LAW & MORE

Check Duidelijk

Check Persoonlijk en goed bereikbaar

Check Uw belang voorop

Ondernemingsrecht advocaat

Als ondernemer komt er veel op u af. Dit begint al bij de oprichting van uw onderneming: hoe gaat u uw onderneming structuur geven en welke rechtsvorm is geschikt? Er moet nagedacht worden over aandeelhouderschap, aansprakelijkheid en besluitvorming. Ook moeten er deugdelijke contracten worden gesloten. Bent u al ondernemer? Ook dan krijgt u ongetwijfeld te maken met het ondernemingsrecht. Juridische aspecten spelen immers ten alle tijden een belangrijk rol binnen de onderneming. Met de jaren kan er binnen uw bedrijf namelijk veel veranderen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat door omstandigheden voor of binnen uw onderneming een andere rechtsvorm voor uw onderneming is vereist. Daarnaast kunt u binnen uw onderneming te maken krijgen met geschillen tussen aandeelhouders of vennoten. Verder komen ook fusies of overnames met andere ondernemingen regelmatig voor. Voor welke rechtsvorm kiest u en hoe lost u de geschillen op juridisch niveau het beste op? Moeten er bijvoorbeeld contracten worden beëindigd of juist nieuwe contracten worden gesloten?

Snelmenu

Met al uw vragen op het gebeid van ondernemingsrecht bent u bij een ondernemingsrecht advocaat van Law & More aan het juiste adres. Bij Law & More begrijpen wij dat u als ondernemer zich wil bezighouden met ondernemen en het uitwerken van ideeën en niet met juridische aangelegenheden. Een ondernemingsrecht advocaat van Law & More kan de juridische zaken binnen uw onderneming op zich nemen, zodat u zich bezig kunt houden met hetgeen u het liefste doet: het drijven van uw eigen zaak. De advocaten van Law & More zijn deskundig op het gebied van ondernemingsrecht en kunnen u voorzien van juridisch advies vanaf het moment van opricht tot aan het moment van liquidatie van uw onderneming. Wij vertalen het recht naar praktische begrippen, zodat u ook echt iets heeft aan ons advies. Indien nodig staan onze advocaten u en uw onderneming verder ook graag bij in een eventuele procedure. Kortom, Law & More kan u juridisch assisteren bij de volgende zaken:

• oprichting onderneming;
• financiering;
• samenwerking tussen ondernemingen;
• fusies en overnames;
• onderhandelen en procederen bij geschillen tussen aandeelhouders en/of vennoten.

Heeft u te maken met het ondernemingsrecht? Neem dan contact op met Law & More, onze advocaten helpen u graag!

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Waarom kiezen voor Law & More?

USP Bereikbaar

Gemakkelijk bereikbaar

Law & More is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 en in het weekend van 09:00 tot 17:00

Goede en snelle communicatie

Goede en snelle communicatie

Onze advocaten luisteren naar uw zaak
en komen met een doelgericht plan van aanpak

USP Review

Persoonlijke aanpak

Dankzij onze werkwijze worden we door 100% van onze cliënten aanbeveelt en beoordelen ze ons gemiddeld met een 9.4

“Het efficiënte werk
van Law & More maakte
het betaalbaar voor
mijn kleine bedrijf”

Stappenplan ondernemingsrecht advocaat

De ondernemingsrecht advocaten van Law & More hanteren de volgende werkwijze:

1. Kennismaking. Benieuwd naar wat Law & More voor u en uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met Law & More. U kunt zowel telefonisch als per e-mail kennis maken met en uw vraag voorleggen aan onze advocaten. Desgewenst plannen zij een afspraak voor u in op het kantoor van Law & More.

2. Het stappenplan bespreken. Tijdens de afspraak op het kantoor maken wij verder kennis met u, bespreken wij de achtergrond van uw vraag en wat de mogelijke oplossingen zijn in de juridische kwestie van uw onderneming. Verder geven de advocaten van Law & More aan wat zij concreet voor u kunnen betekenen en wat uw eventuele vervolgstappen kunnen zijn.

3. Stappenplan uitvoeren. Wanneer u Law & More de opdracht geeft om uw belangen te behartigen, stellen onze advocaten een overeenkomst van opdracht op. Deze overeenkomst beschrijft de afspraken die zij eerder met u hebben besproken. Uw opdracht zal doorgaans worden uitgevoerd door de advocaat waar u contact mee heeft gehad.

4. Zaak afhandelen. De wijze waarop de afhandeling van uw zaak geschiedt, is afhankelijk van uw juridische vraag, dat bijvoorbeeld kan zien op het opstellen van een advies, het beoordelen van een contract, of het voeren van de gerechtelijke procedure. Bij Law & More begrijpen wij dat iedere cliënt en zijn of haar onderneming anders is. Daarom hanteren wij een persoonlijke aanpak. Onze advocaten streven er altijd naar om iedere juridische kwestie snel tot een goed einde te brengen.

Ondernemingsrecht advocaat

Onderneming starten

Wilt u een eigen onderneming starten, dan moet u een rechtsvorm kiezen. Een rechtsvorm is de juridische vorm die u kiest voor uw onderneming. U kunt kiezen voor een rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid. Deze keuze is bepalend voor de juridische structuur van uw onderneming.

Ondernemingsrecht advocaat helpt bij bepalen rechtspersonenrecht

Als u kiest voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, dan kan uw onderneming zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer zoals een natuurlijk persoon dat ook kan. Uw onderneming kan dan als zodanig overeenkomsten sluiten, bezittingen en schulden hebben en aansprakelijk gesteld worden.

Voorbeelden van rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid zijn:

• de besloten vennootschap (B.V.)
• de naamloze vennootschap (N.V.)
• de stichting
• de vereniging
• de coöperatie

De B.V. en de N.V. worden vaak gebruikt voor een onderneming met een commercieel doel. Wanneer uw onderneming meer een ideëel doel heeft, kan het wellicht een optie zijn om een stichting op te richten en daar een onderneming aan te koppelen. Bij een B.V. of een N.V. is het nodig om aandeelhouders aan te trekken. Het is echter ook mogelijk dat u zelf (enig) aandeelhouder van de onderneming wordt. Meer over de bovengenoemde rechtspersonen leest u ook in onze blog ‘Welke rechtsvorm kies ik voor mijn onderneming?’.

Wanneer er een relatie met aandeelhouders is, is het van groot belang dat deze relatie goed vastgelegd wordt. Het is verstandig om hiervoor een aandeelhoudersovereenkomst op te laten stellen. De ondernemingsrecht advocaten van Law & More kunnen u helpen bij het opstellen of beoordelen van een aandeelhoudersovereenkomst.

Ondernemingsrecht advocaat ondersteunt bij vastleggen vennootschap

Het is echter ook mogelijk om voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid te kiezen, zoals een vof of een maatschap. Bij deze rechtsvormen is het van belang dat er goede afspraken tussen de vennoten of maten gemaakt worden, die bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd worden. De keuze voor een rechtsvorm heeft namelijk direct invloed op zaken als financiering en aansprakelijkheid. Als u kiest voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, dan kan uw onderneming niet zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer en bent u bijvoorbeeld met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden die uw onderneming maakt.

Voorbeelden van rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:

• de eenmanszaak
• de vennootschap onder firma (VOF)
• de commanditaire vennootschap (CV)
• de maatschap

Wat deze rechtspersonen precies inhouden en wat daar de voor- en nadelen van zijn, leest u in onze blog ‘Welke rechtsvorm kies ik voor mijn onderneming?’.

De ondernemingsrecht advocaten van Law & More kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste rechtsvorm. De advocaten ondernemingsrecht van Law & More bekijken samen met u welke rechtsvorm het meest geschikt is voor uw onderneming. Wanneer de gewenste juridische structuur duidelijk in kaart gebracht is, moet de onderneming opgericht worden en ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Law & More coördineert dit proces voor u.

Het ondernemingsrecht van Law & More

Ondernemingsrecht advocaat image

Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

Verbintenissenrecht image

Verbintenissenrecht

Wij helpen u met het vastleggen van afspraken tussen ondernemingen en aandeelhouders

Due diligence image

Due diligence

Een goed Due diligence onderzoek geeft zekerheid. Wij staan u bij

Bedrijfsovername image

Bedrijfsovername

Uw bedrijf verkopen? Of een ander bedrijf overnemen? Law & More helpt u

Ondernemingsrecht

Contractenrecht binnen het ondernemingsrecht

Wanneer de onderneming eenmaal opgericht en ingericht is, kunt u beginnen met het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten. U gaat echter merken dat juridische aspecten ook hier een grote rol spelen. Voordat u relaties aangaat met klanten, kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat u vertrouwelijke informatie moet verstrekken. In dat geval is het aan te raden om een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen. Vervolgens is het belangrijk om alle afspraken met klanten of leveranciers vast te leggen in een overeenkomst. Het opstellen van algemene voorwaarden kan hieraan bijdragen. De advocaten ondernemingsrecht van Law & More kunnen contracten en algemene voorwaarden voor u opstellen en beoordelen, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Zelf als alles op juridisch gebied goed geregeld is binnen uw onderneming, bestaat helaas nog de mogelijkheid dat de tegenpartij niet mee wil werken of zijn afspraken niet nakomt. Om de relatie met klanten of leveranciers niet te beschadigen, wordt aangeraden om eerst tot een minnelijke oplossing te komen. Een advocaat van Law & More kan u bijstaan in dit proces. Mocht het echter niet lukken om een geschil onderling op te lossen, dan moeten er wellicht juridische stappen ondernomen worden. Law & More heeft ruime ervaring in het voeren van juridische procedures in het ondernemingsrecht en doet er alles aan om tot een voor u optimaal resultaat te komen.

Op het gebeid van contracten in het kader van ondernemingsrecht kunt u bij Law & More aldus terecht met de vragen over:

• het opstellen en beoordelen van contracten;
• het beëindigen van contracten;
• het opstellen van een schriftelijke ingebrekestelling bij niet-nakoming van een contract;
• het oplossen van geschillen die zijn ontstaan door het sluiten van een contract;
• het onderhandelen over de inhoud van contracten.

Ondernemingsrecht advocaat

Fusies en overnames

Bent u van plan uw onderneming samen te laten gaan met een andere onderneming, bijvoorbeeld omdat u uw onderneming wilt laten groeien? Dan zijn er drie manieren waarop ondernemingen kunnen fuseren:

• de bedrijfsfusie
• de aandelenfusie
• de juridische fusie

Welke fusie het meest geschikt is voor uw onderneming hangt af van uw specifieke situatie. Een ondernemingsrecht advocaat of een jurist ondernemingsrecht van Law & More kan u hierover adviseren.

Overname

Het kan natuurlijk ook zijn dat een ander bedrijf interesse heeft in uw onderneming en dat u aangeboden wordt om uw onderneming aan een ander bedrijf te verkopen. Bent u positief gestemd over de overname en overweegt u een bedrijfsoverdracht? Wij kunnen u zowel ondersteunen in het onderhalen als dat wij vooraf verzien van advies. Is dat niet het geval, dan is mogelijk sprake van een vijandige overname. We spreken van een vijandige overname indien een onderneming niet meewerkt aan de verkoop van zijn aandelen en een ander bedrijf, oftewel de overnemer, zich tot de aandeelhouders zelf wendt. Wij weten hoe uw onderneming hiertegen beschermd kan worden en kunnen u dus ook in dit geval juridisch assisteren.

Due diligence

Daarnaast kan Law & More u van dienst zijn indien u het voornemen heeft om een bedrijf over te nemen. Wanneer u als onderneming een andere onderneming koopt, is het van essentieel belang dat u een due diligence onderzoek verricht. U wilt namelijk alle informatie die nodig is voor het maken van een weloverwogen keuze omtrent een fusie of overname. Wilt u hier graag meer over weten? De ondernemingsrecht advocaten van Law & More staan voor u klaar.

Samenwerken met een ander bedrijf

Bent u als onderneming van plan om met andere ondernemingen samen te werken met als doel uw positie in de markt te kunnen behouden? Of juist met het plan een nieuwe markt te betreden? Indien u een strategische alliantie wilt vormen kunnen wij u adviseren over de risico’s en de voordelen. Daarnaast kunnen we met u kijken welke samenwerkingsvormen passend zijn. Wilt u hier graag meer over weten? Neem dan contact op met de ondernemingsrecht advocaten van Law & More.

FAQ

Ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met het rechtspersonenrecht en maakt deel uit van het Nederlandse privaatrecht. Het ondernemingsrecht wordt verder onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht is een stuk beperkter dan het rechtspersonenrecht en is alleen van toepassing op de volgende rechtsvormen: de besloten vennootschappen en de naamloze vennootschappen. Rechtspersonenrecht gaat over alle rechtsvormen, waaronder dus ook een B.V. en een N.V. vallen. De ondernemingsrecht advocaten van Law & More kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste rechtsvorm. De advocaten ondernemingsrecht van Law & More bekijken samen met u welke rechtsvorm het meest geschikt is voor uw onderneming. Daarnaast kan Law & More u assisteren met:

• oprichting onderneming;
• financiering;
• samenwerking tussen ondernemingen;
• fusies en overnames;
• onderhandelen en procederen bij geschillen tussen aandeelhouders en/of vennoten;
• opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden.

Bent u een ondernemer die zich geconfronteerd ziet met een juridisch probleem en ziet u het graag opgelost? Dan is het verstandig om een ondernemingsrecht advocaat in te schakelen. Elke juridische kwestie kan grote financiële, materiële of immateriële impact hebben op uw onderneming. Bij Law & More begrijpen wij dat elke juridische kwestie er één te veel is. Daarom biedt Law & More u naast uitgebreide en specifieke juridische kennis een snelle service en een persoonlijke benadering. Zo zijn onze advocaten experts op het gebied van ondernemingsrecht. En als het om bedrijven gaat, treedt Law & More op voor ondernemers in verschillende branches, zoals industrie, transport, landbouw, zorg en retail.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Law & More, onze advocaten helpen u graag verder. U kunt een afspraken maken:

• telefonisch: 040-3690680 of 020-3697121
• per e-mail: [email protected]
• via de pagina van Law & More: https://lawandmore.nl/afspraak/

Doorgaans heeft een overeenkomst enkel gevolgen voor partijen. Derden, die geen partij zijn bij die overeenkomst, kunnen daaraan in beginsel dan ook geen rechten en verplichtingen ontlenen. Onder omstandigheden kunnen overeenkomsten en de daarin overeengekomen bedingen echter ook gevolgen hebben voor derden, ook wel derdenwerking genoemd. Voor derdenwerking van een beding in een overeenkomst gelden twee vereisten:

1. de overeenkomst bevat een beding met de strekking dat een derde een prestatie van een van de partijen bij de overeenkomst kan vorderen of op andere wijze tegenover een van hen een beroep op de overeenkomst kan doen en
2. een derde heeft het beding aanvaardt door een verklaring gericht tot een van de beide andere betrokkenen.

Wanneer aan de bogengenoemde vereisten is voldaan, dan kunnen de partijen bij de overeenkomst zich op de daarin overeengekomen bepalingen beroepen jegens deze derde of andersom. Derdenwerking van overeenkomsten is een leerstuk dat nauw is verbonden met het ondernemingsrecht. Immers, contractenrecht maakt een groot onderdeel uit van het ondernemingsrecht. Heeft u vragen over derdenwerking? Neem dan contact op met Law & More. Onze ondernemingsrecht advocaten helpen u graag verder.

Binnen de besloten vennootschap (B.V.) en de naamloze vennootschappen (N.V.) ligt de hoogste macht bij de aandeelhouders (AvA) van de onderneming. Dat betekent dat de ook de belangrijke besluiten over, althans binnen de onderneming worden doorgaans genomen door de aandeelhouders (AvA). Geschillen tussen de aandeelhouders kunt u dan ook niet gebruiken. Dat begrijpen wij bij Law & More. Daarom lichten wij kort een aantal manieren toe hoe u met aandeelhoudersgeschillen om kunt gaan en deze kunt oplossen:

Mediation. Het gesprek aangaan met de aandeelhouders binnen uw onderneming is doorgaans de eerste stap. Wellicht kan een verschil van inzicht tussen de aandeelhouders op eenvoudige wijze worden opgelost zodat u snel weer door kan met de gebruikelijke gang van zaken binnen uw onderneming. Dat kan uiteraard ook onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, ook wel de mediator genoemd. Mediation is vaak sneller en goedkoper dan het starten van een rechtszaak. Meer informatie over mediation vindt u ook op onze pagina: https://lawandmore.nl/mediation/

Wettelijke geschillenregeling. Het is mogelijk dat de statuten van uw onderneming of de aandeelhoudersovereenkomst als zodanig al voorzien een regeling in het geval van aandeelhoudersgeschillen. Dan is het verstandig om de uitvoering te geven aan een dergelijke geschillenregeling. Bevatten de statuten dan wel de aandeelhoudersovereenkomst geen geschillenregeling, dan kunt u nog de wettelijke geschillenregeling volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheid van uitstoting of uittreding. Voor beide opties geldt dat u de rechter met bewijs moet overtuigen van de noodzaak tot uitstoting of uittreding. Wilt u weten wat deze mogelijkheden inhouden en of u daarvan gebruik kunt maken in uw geval? Neem dan contact op met Law & More. Onze advocaten voorzien u graag van advies.

Enquêteprocedure. Het doel van deze procedure dat bij de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam wordt gevolgd, is om goede verhoudingen binnen de onderneming, dus ook tussen de aandeelhouders, te herstellen. De Ondernemingskamer kan worden verzocht om een onderzoek in te stellen naar de vennootschap en om een onmiddellijke voorziening, bijvoorbeeld het (tijdelijk) schorsen van besluiten te verzoeken. Het onderzoek en de uitkomst daarvan wordt vastgelegd in een verslag. Als daarin wordt geconstateerd dat er sprake is van wanbeleid, dan komen de Ondernemingskamer vergaande bevoegdheden toe, zodat u in dat geval zelfs om ontbinding van de vennootschap kan verzoeken.

Wilt u weten op welke wijze u een aandeelhoudersgeschil binnen uw onderneming het beste kunt oplossen? Neem dan contact op met de ondernemingsrecht advocaten van Law & More. Onze advocaten voorzien u graag van advies en begeleiden uw onderneming indien nodig ook bij een mediation traject.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange

Verdieping op het ondernemingsrecht

05.09.2018

Voor ondernemers is het verkrijgen van financiële zekerheid erg belangrijk. Wanneer u een overeenkomst met een andere partij sluit, wilt u dat de wederpartij zijn contractuele betalingsverplichtingen nakomt. Ook wanneer u een financiering verstrekt of investeringen aangaat ten behoeve van een ander, wilt u een garantie dat het door u verstrekte bedrag uiteindelijk terugbetaald wordt. Met andere worden, u wilt financiële zekerheid verkrijgen…

07.02.2018

Zelf een onderneming starten is voor veel mensen aantrekkelijk en kent verschillende voordelen. Wat (toekomstige) ondernemers echter onderschatten, is dat het starten van een onderneming ook nadelen en risico’s met zich meebrengt. Wanneer een onderneming in de vorm van een rechtspersoon opgericht wordt, is het risico van bestuurdersaansprakelijkheid namelijk aanwezig. Een rechtspersoon is een eigen juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid…

05.05.2017

Vandaag de dag groeit, als gevolg van de globalisering, de behoefte bij ondernemingen om personeelsleden over te plaatsen van het ene filiaal naar het andere. De Europese Unie heeft ervoor gekozen deze overplaatsing te faciliteren door het stellen van voorwaarden voor toegang en verblijf en vermindering van de administratieve lasten. Dit heeft zij geprobeerd te realiseren in richtlijn 2014/66/EU, ook wel de ICT-richtlijn genoemd…