Nederlandse Orde van Advocaten

Nederlandse Orde van Advocaten LogoDe advocaten van Law & More zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). De Nederlandse Orde van Advocaten is een zelfstandig bestuursorgaan voor alle advocaten in Nederland. De balie bestaat uitsluitend uit advocaten die een doctoraalexamen rechten hebben gehaald en de beroepsopleiding hebben afgerond. De kernactiviteit van de NOVA is het toezicht houden op de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten.

Als gevolg van het legal privilege is informatie van de advocaat aan de cliënt en informatie gegeven door de cliënt aan de advocaat vertrouwelijk en mag deze in principe niet worden geopenbaard aan derden.