Wat is een strafblad?

Wat is een strafblad?

Heeft u de coronaregels overtreden en een boete gekregen? Dan liep u tot kort geleden de kans om daar een strafblad aan over te houden. De coronaboetes blijven bestaan, maar er volgt geen aantekening meer op het strafblad. Waarom zijn strafbladen de Tweede Kamer […]

LEES VERDER
Ontslag geven

Ontslag geven

Ontslag is een van de meest vergaande maatregelen in het arbeidsrecht dat ingrijpende consequenties voor de werknemer tot gevolg heeft. Daarom kunt u als werkgever, in tegenstelling tot de werknemer, niet zomaar overgaan tot ontslag. Bent u voornemens om uw werknemer te ontslaan? Dan […]

LEES VERDER
Schadeclaim: wat moet u weten?

Schadeclaim: wat moet u weten?

In het Nederlandse schadevergoedingsrecht geldt het uitgangspunt: eenieder draagt zijn eigen schade. In sommige gevallen is simpelweg niemand aansprakelijk te stellen. Denk bijvoorbeeld aan schade als gevolg van hagelbuien. Is uw schade wel door iemand veroorzaakt? Dan komt het mogelijk tot vergoeding van de […]

LEES VERDER
Voorwaarden in het kader van gezinshereniging

Voorwaarden in het kader van gezinshereniging

Wanneer een immigrant een verblijfsvergunning verkrijgt, krijgt deze ook het recht op gezinshereniging. Gezinshereniging houdt in dat de gezinsleden van de statushouder naar Nederland mogen komen. Artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet namelijk in het recht op […]

LEES VERDER
Ontslag nemen

Ontslag nemen

Onder omstandigheden is beëindiging van de arbeidsovereenkomst, oftewel ontslag, wenselijk. Dat kan het geval zijn indien beide partijen ontslag voor ogen hebben en ter zake een beëindigingsovereenkomst sluiten. Meer over de beëindiging met wederzijds goedvinden en de beëindigingsovereenkomst leest u op onze site: Ontslagadvocaat.site. Daarnaast […]

LEES VERDER
Het dwangakkoord: Instemmen of niet?

Het dwangakkoord: Instemmen of niet?

Een schuldenaar die zijn openstaande vorderingen niet meer kan betalen, heeft een aantal mogelijkheden. Hij kan zijn eigen faillissement aanvragen of verzoeken om toelating tot de wettelijke schuldsanering. Ook een schuldeiser kan het faillissement van zijn schuldenaar aanvragen. Voordat een schuldenaar tot de WSNP […]

LEES VERDER
Conflict door tequila

Conflict door tequila

Een bekende rechtszaak van 2019 [1]: De Mexicaanse toezichthoudende overheidsorganisatie CRT (Consejo Regulador de Tequila) had een procedure gestart tegen Heineken die op haar Desperados flesjes vrij groot het woord Tequila vermeldde. Desperados behoort tot de selecte groep van internationale merken van Heineken en […]

LEES VERDER
Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Zowel werknemers als werkgevers kunnen op diverse manieren in aanraking komen met ontslag. Kiest u er zelf voor of juist niet? En onder welke omstandigheden? Een van de meest ingrijpende manieren is het ontslag op staande voet. Is daarvan sprake? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst […]

LEES VERDER
Alimentatie en de herberekening

Alimentatie en de herberekening

Een onderdeel van de scheiding vormt het maken van financiële afspraken. Een van de afspraken betreft doorgaans de partner- of kinderalimentatie: bijdrage aan de kosten van levensonderhoud voor het kind of ex-partner. Op het moment dat de ex-partners gezamenlijk of een van hen de […]

LEES VERDER
Auteursrecht op foto’s

Auteursrecht op foto’s

Iedereen maakt dagelijks wel foto’s. Maar bijna niemand staat stil bij het feit dat op iedere gemaakte foto een intellectueel eigendomsrecht in de vorm van auteursrecht komt te rusten. Wat is een auteursrecht? En hoe zit het bijvoorbeeld met auteursrecht en social media? Immers, […]

LEES VERDER
Schadestaatprocedure

Schadestaatprocedure

Regelmatig bevatten de vonnissen van de rechters een veroordeling van één van de partijen tot schadevergoeding op te maken bij staat. Daarmee staan de procespartijen aan de voet van een nieuwe procedure, namelijk de schadestaatprocedure. Toch zijn de procespartijen in dat geval niet terug […]

LEES VERDER
Pesten op het werk

Pesten op het werk

Pesten op het werk komt vaker voor dan gedacht. Of het nu gaat om negeren, scheldpartijen, buitensluiten of intimidatie, één op de tien mensen krijgt te maken met structureel pestgedrag van collega’s of leidinggevenden. Ook de gevolgen van pesten op het werk moeten niet […]

LEES VERDER
Wijzigen van voornamen

Wijzigen van voornamen

In beginsel zijn de ouders vrij om één of meer voornamen voor hun kinderen te kiezen. Echter, het is mogelijk dat u niet tevreden bent met de gekozen voornaam. Wilt u uw voornaam of die van uw kind veranderen? Dan dient u een aantal […]

LEES VERDER
Publicatie en het portretrecht

Publicatie en het portretrecht

Eén van de meest besproken goals van het wereldkampioenschap voetbal in 2014. Robin van Persie die in de eerste wedstrijd in een zweefduik met een prachtige kopbal de stand gelijk maakt tegen Spanje. Zijn uitstekende prestatie levert hem ook een Calvé-reclame op in een […]

LEES VERDER
Scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen

Wanneer u gaat scheiden verandert er veel in uw gezin. Als u kinderen heeft zal de impact van een scheiding ook voor hun heel groot zijn. Vooral jongere kinderen kunnen er moeite mee hebben als hun ouders gaan scheiden. In alle gevallen is het […]

LEES VERDER
Echtscheiding door middel van mediation

Echtscheiding door middel van mediation

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met onenigheid tussen partners. Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan en het niet eens kunnen worden met elkaar, zullen er conflicten ontstaan die in sommige gevallen zelfs kunnen escaleren. Een echtscheiding kan vanwege de emoties soms het […]

LEES VERDER
Ontslag op bedrijfseconomische grond

Ontslag op bedrijfseconomische grond

Eenieder kan in aanraking komen met ontslag. De kans is groot, zeker in deze onzekere tijd dat de beslissing met betrekking tot ontslag door de werkgever wordt genomen. Echter, wanneer de werkgever wil overgaan tot ontslag, dient hij nog altijd zijn beslissing op een […]

LEES VERDER
Belediging, smaad en laster

Belediging, smaad en laster

Je mening geven of kritiek uiten is in beginsel geen taboe. Dit heeft echter wel grenzen. Uitlatingen mogen niet onrechtmatig zijn. Of een uitlating onrechtmatig is, wordt beoordeeld per specifieke situatie. In dergelijke gevallen wordt er een belangenafweging gemaakt tussen het recht op uitingsvrijheid […]

LEES VERDER
Ontruiming van het gehuurde

Ontruiming van het gehuurde

Ontruiming is voor zowel voor de huurder als voor de verhuurder een ingrijpende procedure. Immers, bij ontruiming worden de bewoners gedwongen om het gehuurde met al hun bezittingen te verlaten met alle verstrekkende gevolgen van dien. Verhuurder mag dan ook niet zo maar tot […]

LEES VERDER
De waarde van de digitale handtekening

De waarde van de digitale handtekening

Tegenwoordig gaan zowel particuliere als professionele partijen steeds vaker digitaal een overeenkomst aan of nemen genoegen met een gescande handtekening. De bedoeling is natuurlijk niet anders dan bij een gewone handgeschreven handtekening, namelijk de partijen aan bepaalde verplichtingen binden omdat ze daarmee hebben aangegeven […]

LEES VERDER
Faillissement aanvragen

Faillissement aanvragen

Een faillissementsaanvraag is een krachtig incassomiddel. Als een debiteur niet betaalt en de vordering niet is betwist, kun je met een faillissementsaanvraag vaak sneller en goedkoper een vordering incasseren. Een faillissement kan zowel op eigen aangifte als op verzoek van één of meer van […]

LEES VERDER
De verzet procedure

De verzet procedure

Wanneer u wordt gedagvaard, heeft u de mogelijkheid om verweer te voeren tegen de vorderingen in de dagvaarding. Dagvaarden betekent dat u officieel wordt opgeroepen om voor een gerecht te verschijnen. Indien u hier geen gehoor aan geeft en op de genoemde datum niet […]

LEES VERDER
Cybercrime: phishing en ransomware

Cybercrime: phishing en ransomware

Niet alleen individuele burgers, maar ook (grote) organisaties en bedrijven worden steeds vaker door internetfraude getroffen. Recent was de Universiteit van Maastricht het slachtoffer van een cyberaanval waarbij de cybercriminelen de universitaire computersystemen kort voor Kerstmis uitschakelden. De cyberaanval gebeurde met ransomware nadat de […]

LEES VERDER
Omgang met uw kind tijdens de Corona crisis

Omgang met uw kind tijdens de Corona crisis

Nu het coronavirus ook in Nederland is uitgebroken nemen de zorgen bij veel gescheiden ouders toe. Ook ouders die momenteel in een echtscheiding liggen, kunnen problemen ervaren bij het uitvoering geven aan de afgesproken omgangsregeling. Als gescheiden ouder kunt u nu tegen een aantal […]

LEES VERDER
Internetoplichting

Internetoplichting

In de afgelopen jaren heeft internet een enorme vlucht toegenomen. Steeds meer en steeds vaker brengen wij onze tijd door in de onlinewereld. Met de komst van online bankrekeningen, betaalmogelijkheden, marktplaatsen en betaalverzoeken regelen we steeds meer niet alleen persoonlijke maar ook financiële zaken […]

LEES VERDER
Na uw aanhouding: inverzekeringstelling

Na uw aanhouding: inverzekeringstelling

Bent u aangehouden op verdenking van een strafbaar feit? Dan zal de politie u doorgaans overbrengen naar het politiebureau om de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd en wat uw rol als verdachte was te kunnen onderzoeken. Om dit doel te verwezenlijken mag […]

LEES VERDER
Consumentenrecht tijdens Corona

Consumentenrecht tijdens Corona

De gevolgen van het coronavirus treffen iedereen. Het zijn onzekere tijden. In sommige situaties zorgt de coronacrisis helaas voor onduidelijkheden over uw rechten als consument. Wij houden de ontwikkelingen bij en beantwoorden graag uw vragen. In dit blog zullen de meest voorkomende vragen beantwoord […]

LEES VERDER
Zwijgrecht in strafzaken

Zwijgrecht in strafzaken

Vanwege een aantal geruchtmakende zaken die de afgelopen jaar voorbijkwamen, staat het zwijgrecht van verdachten weer volop in de belangstelling. Zeker bij slachtoffers en nabestaanden van strafbare feiten ligt het zwijgrecht van verdachte onder vuur, wat ook goed begrijpelijk is. Zo leidde vorig jaar […]

LEES VERDER