Due diligence betekenis. Een due diligence bestaat uit verschillende onderdelen en de juridische due diligence is hierbij van groot belang. Hieruit komt namelijk naar voren of de onderneming zich aan wettelijke bepalingen en andere regels houdt. Voor een koper is het van groot belang om zich hiervan te verzekeren, aangezien het niet voldoen aan bepaalde regels gevolgen met zich mee kan brengen.

DUE DILIGENCE ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

DUE DILIGENCE ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Due diligence

De letterlijke vertaling van due diligence is ‘gepaste zorgvuldigheid’. Bij fusies, bedrijfsovernames en accountancy wordt in de regel een due diligence onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt vaak een boekenonderzoek genoemd. Dit onderzoek bestaat echter niet alleen uit een onderzoek naar de boeken van een onderneming, maar richt zich op het vaststellen van de juistheid van gepresenteerde informatie. De verstrekte informatie wordt geverifieerd, zodat de koper niet voor verassingen komt te staan. Ook worden risico’s en kansen bij een fusie of bedrijfsovername in beeld gebracht. Due diligence richt zich op de financiële, juridische, commerciële, technische, milieu en fiscale aspecten van een onderneming. Bij een due diligence onderzoek wordt dan ook onderzoek gedaan naar onder andere de administratie, boekhouding, contracten, personeel en staat van onderhoud van de onderneming. Een due diligence onderzoek kan daarnaast ook onderzoek naar personen betreffen.

Snelmenu

Due diligence betekenis

Een due diligence bestaat uit verschillende onderdelen en de juridische due diligence is hierbij van groot belang. Hieruit komt namelijk naar voren of de onderneming zich aan wettelijke bepalingen en andere regels houdt. Voor een koper is het van groot belang om zich hiervan te verzekeren, aangezien het niet voldoen aan bepaalde regels gevolgen met zich mee kan brengen. Dit kan variëren van het krijgen van boetes, tot het moeten sluiten van de onderneming en het is zelfs mogelijk dat er strafrechtelijke vervolging ingesteld wordt wanneer de wet niet wordt nageleefd.

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Dit kunnen onze advocaten voor u betekenen

Ondernemingsrecht advocaat image

Ondernemingsrecht

De advocaten van Law & More staan u bij en bieden u juridische ondersteuning

Scheiding aanvragen image

Verbintenissenrecht

Wij helpen u met het vastleggen van afspraken tussen ondernemingen en aandeelhouders

Samenwerking image

Advocaat ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

Fusies en overnames image

Bedrijfsovername

Uw bedrijf verkopen? Of een ander bedrijf overnemen? Law & More helpt u

“Tijdens de kennismaking
werd mij meteen duidelijk
dat Law & More een duidelijk
plan van aanpak heeft”

In het juridische due diligence onderzoek wordt de rechtspersoon op juridisch gebied onder de loep genomen. Hierbij wordt bepaald wat de juridische structuur van de rechtspersoon is en worden de oprichtingsakte en inschrijving van de rechtspersoon bekeken. Het besluitvormingsproces van de onderneming wordt in kaart gebracht, waarbij notulen van aandeelhoudersvergaderingen een rol kunnen spelen. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken wie de eigenaren van de onderneming zijn, door het aandeelhoudersregister op te vragen. In de juridische due diligence wordt onderzoek gedaan naar de belangrijkste contracten, zoals arbeidscontracten, financieringscontracten en contracten met leveranciers en afnemers. Ook wordt nagegaan of de onderneming aansprakelijkheden voor derden op zich heeft genomen door middel van garanties, borgtochten of aansprakelijkheidsverklaringen.

Verder is het mogelijk dat de onderneming in juridische procedures is verwikkeld of dat deze procedures of claims zijn te verwachten. De juridische due diligence heeft dus als doel om onaangename verrassingen op juridische gebied te voorkomen. Uiteraard kunnen de ondernemingsrecht advocaten van Law & More een juridische due diligence voor u uitvoeren. Law & More kan voor u bovendien de gehele due diligence coördineren, door in overleg met u partijen te selecteren die de overige onderdelen van de due diligence met optimaal resultaat uit kunnen voeren.

Due diligence onderzoek

Een due diligence onderzoek heeft als primaire doel om meer te weten te komen over de te kopen onderneming. De kansen en risico’s met betrekking tot een overname of fusie worden in kaart gebracht en de koper kan aan de hand van het onderzoek bepalen of de onderneming de gevraagde koopprijs waard is. Een due diligence onderzoek wordt dus vaak om economische redenen gedaan. Door een deugdelijk onderzoek te verrichten, kunnen ook financiële problemen voorkomen worden. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar potentiële zakenpartners, omdat samenwerking met niet-integere partijen kan leiden tot hoge boetes. Bedrijven die worden geassocieerd met economische criminaliteit riskeren bovendien een negatieve invloed op hun reputatie. Dit is ook het geval wanneer samengewerkt wordt met een partij die onjuist gedrag vertoont. Dit kan grote financiële gevolgen hebben.

Daarnaast is een due diligence onderzoek in veel gevallen verplicht. In principe heeft de verkoper van de onderneming een mededelingsplicht en rust op de koper van een onderneming een onderzoeksplicht. Deze plichten zijn niet in de wet vastgelegd, maar vloeien voort uit gerechtelijke uitspraken. Vaak wordt de onderzoeksplicht ingevuld door een due diligence onderzoek te verrichten. Een due diligence kan ook uitgevoerd worden om te beschermen tegen corruptie, witwassen van geld, financiering van terrorisme en omkoping. Dit is niet alleen het geval bij bedrijfsovernames en fusies. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht bepaalde instellingen bijvoorbeeld ook om een due diligence onderzoek te doen. Dit onderzoek is dus vastgelegd in een wettelijke plicht. Het is belangrijk dat uw due diligence onderzoek nauwkeurig wordt uitgevoerd. Dit voorkomt latere problemen met de wetgeving.

Verschillende soorten due diligence

Het blijkt dat er verschillende soorten due diligence zijn. Deze onderzoeken kunnen gebaseerd zijn op een wettelijke plicht op of eigen initiatief van een persoon of onderneming gedaan worden. De volgende due diligence onderzoeken zijn het meest voorkomend:

Koper due diligence

De koper heeft een onderzoeksplicht bij een overname of fusie. Deze plicht geldt in principe voor elke belangrijke investeringsbeslissing. Pas nadat de koper het due diligence onderzoek verricht heeft, mag hij de koop afronden. De koper kan tekortschieten in zijn onderzoeksplicht, wanneer er geen deugdelijk due diligence onderzoek uitgevoerd wordt. In dat geval loopt hij het risico dat eventuele schade die hij oploopt bij de overname of fusie niet op de verkoper verhaald kan worden. De koper mag dus niet blindelings afgaan op de informatie die de verkoper verstrekt, maar moet hier zelf ook onderzoek naar doen. De koper moet bovendien de risico’s inschatten met betrekking tot de informatie die tijdens het due diligence onderzoek verkregen wordt. Het is van groot belang dat er een professioneel onderzoek uitgevoerd wordt, om de koper te beschermen.

Due diligenceVendor due diligence
De verkoper van een onderneming heeft een mededelingsplicht. In de praktijk strijden de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper om voorrang en is niet vooraf duidelijk welke plicht zwaarder moet wegen. De koper vult de informatieplicht vaak in door een due diligence onderzoek uit te laten voeren. In plaats van af te wachten totdat de koper een dergelijk onderzoek heeft verricht, kan de verkoper zelf ook een due diligence onderzoek uitvoeren. Dit wordt een vendor due diligence genoemd. De verkoper brengt de onderneming door een vendor due diligence duidelijk in kaart en kan een goede inschatting maken van zijn situatie. Dit kan onder andere bepalend zijn voor de te vragen verkoopprijs. Bovendien verkleint een vendor due diligence de kans dat de verkoper in de onderhandelingen voor verrassingen komt te staan.

Customer due diligence
Een due diligence onderzoek is niet per definitie een onderzoek naar een onderneming. Er kan ook een customer due diligence onderzoek uitgevoerd naar een persoon. Een customer due diligence is onder andere verplicht op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en wordt in deze wet een cliëntenonderzoek genoemd. Dit cliëntenonderzoek houdt in dat bepaalde instellingen, zoals advocaten, notarissen, tussenhandelaren en partijen die zich bezighouden met bedrijfsovernames, onderzoek naar hun cliënt moeten doen voordat zij werkzaamheden gaan verrichten. Hiermee wordt beoogd om witwaspraktijken en terrorismefinanciering zo snel mogelijk op te sporen, zodat hier maatregelen tegen genomen kunnen worden. Een customer due diligence op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is dus niet alleen bedoeld om de betreffende instellingen te beschermen, maar is ter bescherming van de gehele maatschappij. Het kan voor instellingen overigens grote gevolgen hebben wanneer er geen of een ondeugdelijke customer due diligence uitgevoerd wordt. Hierop staan namelijk hoge boetes en soms mogen de instellingen hun werkzaamheden niet langer uitvoeren.

Wilt u graag een grondig due diligence onderzoek laten uitvoeren door een partij die hier ervaring mee heeft? Neem dan contact op met Law & More.

Wilt u zichzelf juridisch laten ondersteunen door een advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact Advocaat Eindhoven