In de huidige maatschappij is het belang van compliance steeds belangrijker geworden. Compliance is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to comply’ en betekent ‘voldoen aan’ of naleven’. Op juridisch vlak houdt compliance in dat er voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving.

COMPLIANCE ADVOCAAT INSCHAKELEN?
NEEM CONTACT OP

Contact-orange

Compliance

In de huidige maatschappij is het belang van compliance steeds belangrijker geworden. Compliance is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to comply’ en betekent ‘voldoen aan’ of naleven’. Op juridisch vlak houdt compliance in dat er voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Dit is voor elke onderneming en instelling van groot belang. Wanneer de geldende wet- en regelgeving niet nageleefd wordt, kunnen er namelijk maatregelen opgelegd worden vanuit de overheid. Dit varieert van het opleggen van een bestuurlijke boete of last onder dwangsom tot het intrekken van een vergunning of het instellen van strafrechtelijk onderzoek. Hoewel compliance betrekking kan hebben op alle bestaande wet- en regelgeving, speelt compliance de laatste jaren voornamelijk een rol in het financiële recht en het privacyrecht.

Compliance binnen het financiële recht

Compliance binnen het privacyrecht is de afgelopen jaren ook een steeds grotere rol gaan spelen. Dit is voornamelijk het gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Sinds deze verordening van kracht is, moeten instellingen zich aan strengere regels houden en hebben burgers meer rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. De AVG is, kort gezegd, van toepassing wanneer er persoonsgegevens verwerkt worden door een organisatie. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat deze informatie ofwel direct betrekking heeft op iemand, ofwel direct naar deze persoon te herleiden is.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

De expertises van Law & More

Bedrijfsjurist image

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Interim-jurist-icon image

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Immigratie-advocaat-icon image

Immigratie advocaat

Wij behandelen zaken die te maken hebben met toelating, verblijf, uitzetting en vreemdelingen

Ondernemingsrecht-icon image

Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

“De advocaten van
Law & More zijn
betrokken en kunnen
zich goed inleven
in het probleem
van de cliënt

Compliance binnen het privacyrecht

Compliance binnen het privacyrecht is de afgelopen jaren ook een steeds grotere rol gaan spelen. Dit is voornamelijk het gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Sinds deze verordening van kracht is, moeten instellingen zich aan strengere regels houden en hebben burgers meer rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. De AVG is, kort gezegd, van toepassing wanneer er persoonsgegevens verwerkt worden door een organisatie. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat deze informatie ofwel direct betrekking heeft op iemand, ofwel direct naar deze persoon te herleiden is.

Compliance

Vrijwel elke instelling krijgt te maken met de verwerking van persoonsgegevens. Hiervan is bijvoorbeeld al sprake wanneer de loonadministratie verwerkt wordt of wanneer er klantgegevens opgeslagen worden. Verwerking van persoonsgegevens heeft namelijk zowel betrekking op klanten als op het eigen personeel van de onderneming. Bovendien geldt de plicht om aan de AVG te voldoen zowel voor bedrijven als voor maatschappelijke instellingen als sportverenigingen of stichtingen. Het bereik van de AVG is dus zeer groot. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende organisatie met betrekking tot naleving van de AVG. Wanneer een organisatie niet voldoet aan de AVG, kan de Autoriteit Persoonsgegevens onder andere boetes opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot wel duizenden euro’s. Compliance met de AVG is dan ook van belang voor elke organisatie.

Onze diensten

Het team van Law & More zorgt ervoor dat u compliant bent met alle wet- en regelgeving op het gebied van het financiële recht en het privacyrecht. Onze specialisten verdiepen ons in uw organisatie, onderzoeken welke wet- en regelgeving op uw organisatie van toepassing is en stellen vervolgens een plan op om ervoor te zorgen dat u op alle fronten aan deze regels voldoet. Daarnaast kunnen onze specialisten ook als compliance-manager voor u optreden. Het is namelijk niet alleen nodig om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de geldende regels, het is ook van belang dat u aan de snel veranderende wet- en regelgeving blijft voldoen. Law & More volgt alle ontwikkelingen in het financiële recht en privacyrecht op de voet en speelt hier onmiddellijk op in. Hierdoor kunnen wij u garanderen dat uw organisatie compliant is en in de toekomst ook blijft.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange