Uit onderzoek blijkt dat 30% van de faillissementen in Nederland wordt veroorzaakt wordt door niet-betaalde facturen. Heeft uw onderneming een klant die nog steeds niet betaald heeft? Of bent u een particulier en heeft u een debiteur die u nog geld verschuldigd is? Neem dan contact op met de incasso advocaten van Law & More. Wij begrijpen dat onbetaalde facturen erg vervelend en onwenselijk zijn en daarom staan wij u bij van het begin tot het eind van het incassotraject. Onze incasso advocaten kunnen zowel een buitengerechtelijk incassotraject als een gerechtelijke incassoprocedure met u doorlopen. Ook is Law & More thuis in het beslagrecht en kunnen wij u bijstaan indien het tot een faillissement komt. Tot slot maakt het voor ons geen verschil of de debiteur in Nederland woont of gevestigd is in het buitenland.

INCASSO ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

INCASSO ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Incasso advocaat

Heeft u als ondernemer te maken met wanbetalers? Of bent u een particulier en heeft u een debiteur die u nog geld verschuldigd is? Dan bent u bij de incasso advocaten van Law & More aan het juiste adres: wij helpen u graag om uw verloren geld terug te krijgen!

Bij Law & More begrijpen wij dat onbetaalde facturen erg vervelend en onwenselijk zijn en daarom staan wij u bij van het begin tot het eind van het incassotraject. Onze advocaten zijn deskundig op het gebeid van incassorecht en kunnen zowel een buitengerechtelijk incassotraject als een gerechtelijke incassoprocedure met u doorlopen. Ook is Law & More thuis in het beslagrecht en kunnen wij u bijstaan indien het tot een faillissement komt. Tot slot maakt het voor ons geen verschil of de debiteur in Nederland woont of gevestigd is in het buitenland. Juist door onze internationale achtergrond zijn wij geschikt voor complexere, betwiste of grotere vorderingen.

Snelmenu

Bij incasso problemen denkt je eerder aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder dan aan een incasso advocaat. Alle drie de partijen zijn namelijk in staat om openstaande vorderingen te incasseren. Toch zijn er enkele essentiële werkzaamheden in het incassoproces die vooral een incasso advocaat kan uitvoeren:

WERKZAAMHEDENINCASSO ADVOCAATINCASSO BUREAUDEURWAARDER
Openstaande vorderingen incasseren

Beslag leggen op inboedel en inkomsten debiteur

Faillissementsaanvraag indienen

Juridische conflicten oplossen en maatwerk leveren

Procederen bij vorderingen boven EUR 25.000,-

Internationale incassozaken behandelen


Het komt vaak voor dat er tijdens een incassoproces alsnog moet worden gewisseld van een incassobureau of deurwaarder naar een incasso advocaat. In zo’n situatie is het makkelijker en overzichtelijker om meteen bij hetzelfde kantoor te zijn, waar men u al kent en er al een dossier voor u is opgebouwd.

Ruby van Kersbergen

Ruby van Kersbergen

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Waarom kiezen voor Law & More?

USP Bereikbaar

Gemakkelijk bereikbaar

Law & More is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 en in het weekend van 09:00 tot 17:00

Goede en snelle communicatie

Goede en snelle communicatie

Onze advocaten luisteren naar uw zaak
en komen met een doelgericht plan van aanpak

USP Review

Persoonlijke aanpak

Dankzij onze werkwijze worden we door 100% van onze cliënten aanbeveelt en beoordelen ze ons gemiddeld met een 9.4

“Ik heb professioneel
advies gekregen binnen
de afgesproken tijd. ”

Stappenplan incassotraject

1. Minnelijke fase. Is uw vordering incasseerbaar, dan kan allereerst door de incasso advocaten van Law & More een minnelijke procedure worden gestart. In deze fase proberen wij middels brieven en/of telefoontjes de debiteur alsnog tot betaling, eventueel verhoogd met wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten, te bewegen.

2. Onderhandelingen. Heeft u goede verhoudingen met uw wederpartij en wilt u deze goede verhouding ook graag behouden? Dan proberen wij in deze fase door middel van onderhandelingen overeenstemming tussen partijen te bereiken en bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen.

3. Gerechtelijke fase. Het doorlopen van de minnelijke procedure is niet verplicht. Werkt uw debiteur niet mee, dan kan door onze incasso advocaten een dagvaarding worden opgemaakt en verstuurd naar uw debiteur. Met de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om op een bepaalde datum in de rechtbank te verschijnen. In een gerechtelijke fase vorderen we voor de rechter betaling van de openstaande bedragen en incassokosten.

4. Het vonnis. Nadat uw debiteur de dagvaarding heeft ontvangen, krijgt hij vervolgens de mogelijkheid om schriftelijk op de dagvaarding te reageren. Blijft de reactie van de debiteur uit en verschijnt hij ook niet op de zitting, dan zal de rechter een verstekvonnis wijzen waarbij hij uw vordering toewijst. Dat betekent dat uw debiteur de factuur, de wettelijke rente, de incassokosten en de procedurekosten dient te betalen. Nadat een veroordelend vonnis door de rechter wordt uitgesproken, zal de deurwaarder dit vonnis aan de debiteur betekenen.

5. Het beslag. Voordat de gerechtelijke procedure gestart wordt, is het eventueel mogelijk om beslag te leggen op eigendommen van de debiteur. Dit wordt conservatoir beslag genoemd. Conservatoir beslag is bedoeld om ervoor te zorgen dat de debiteur geen bezittingen weg kan sluizen voordat de rechter uitspraak doet, zodat u uw kosten ook daadwerkelijk op de debiteur kunt verhalen. Als de rechter uw vordering toewijst, wordt het conservatoire beslag omgezet in een executoriaal beslag. Dat betekent dat de bezittingen waarop het beslag is gelegd door de deurwaarder in het openbaar verkocht mogen worden als de debiteur nog steeds niet betaalt. Met de opbrengst van deze bezittingen wordt uw vordering voldaan.

Incasso

De aanpak van de incasso advocaat

Voor iedere incassoprocedure moeten de hierboven beschreven stappen ondernomen worden. Maar wat kunt u verwachten van de incasso advocaten van Law & More bij het doorlopen van deze stappen?

• Analyse van en advies over uw juridische positie
• Direct en persoonlijk contact, zowel telefonisch als per e-mail
• Kwaliteit en betrokkenheid
• Snel en effectief handelen en reageren
• Bovenop de zaak zitten
• Altijd vooruitdenken en klaarzetten van de volgende acties

Werkzaamheden incasso advocaat

• Betalingstermijnen in de gaten houden en factuur beoordelen
• Onderhandelen met debiteuren
• Ingebrekestelling opstellen en versturen
• Voorkomen van verjaring en inzetten van stuiting
• Het opstellen van de dagvaarding
• Het voeren van gerechtelijke procedure
• Het leggen van beslag en het uitvoeren van executie
• Internationale incassozaken behandelen

Veelgestelde vragen incasso

Het incassorecht in Nederland betreft het (buitengerechtelijk) innen van geldvorderingen. Wanneer u openstaande facturen uit handen geeft aan incasso advocaten, dan geeft u verleent u volgens het incassorecht een soort machtiging aan de incasso advocaten om uw openstaande vorderingen te incasseren. Dat is bijvoorbeeld voordeling voor particulieren of ondernemingen die zelf te weinig tijd hebben of die zich vooral willen richten op hun core business. Bovendien zijn aan (het innen van) de openstaande facturen allerlei regels verbonden, bijvoorbeeld omtrent opeisbaarheid en verjaring en komen er meerdere partijen bij kijken. Dat maakt het incassorecht interessant, maar wel complex. Daarom is het raadzaam om een incasso advocaat in te schakelen wanneer u te maken heeft het openstaande vorderingen. De advocaten van Law & More zijn deskundig op het gebied van incassorecht en helpen u graag verder.

De eerste stap die genomen moet worden is de debiteur op de hoogte brengen van het feit dat hij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. U moet hem namelijk de kans geven om binnen een redelijke termijn alsnog zonder verdere kosten te betalen. U stuurt hiervoor een schriftelijke aanmaning naar de debiteur, dit wordt een ingebrekestelling genoemd. Een termijn van veertien dagen wordt normaal gesproken als een redelijke termijn gezien waarbinnen de debiteur verzocht wordt de vordering alsnog te betalen. Uiteraard kunnen de incasso advocaten van Law & More een ingebrekestelling voor u opstellen. Wanneer er geen ingebrekestelling verstuurd is, wijst de rechter een gevorderde schadevergoeding af. Er zijn echter situaties waarin het versturen van een ingebrekestelling niet nodig is, bijvoorbeeld nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is. Toch is het aan te raden om voor de zekerheid altijd een ingebrekestelling te sturen. Wordt aan het betalingsverzoek geen gehoor gegeven, dan kunnen wij met het incassotraject starten.

• De gegevens van de schuldeiser en de schuldenaar
• Documenten met betrekking tot de schuld (factuurnummer en -datum)
• De reden dat de schuld niet wordt betaald
• Overeenkomst of andere afspraken waarop de schuld betrekking heeft
• Een duidelijke omschrijving en verantwoording van de verschuldigde bedragen
• Eventuele correspondentie tussen de schuldeiser en de schuldenaar met betrekking tot de schuld

Law & More biedt ook ondersteuning om risico’s met betrekking tot betalen en te late betalingen te voorkomen. Zo adviseren wij cliënten bijvoorbeeld om in algemene voorwaarden betalingsvoorwaarden op te nemen die onduidelijkheden in geval van te late betaling kunnen voorkomen. Wilt u hier graag meer informatie over? Neem dan contact op met de incasso advocaten van Law & More.

Is uw debiteur gevestigd in het buitenland? Dan kunnen er verschillende factoren een rol spelen, zoals andere taal, cultuur en betalingsgewoontes, waardoor de risico’s in het kader van incassoprocedure groter zijn dan bij de debiteuren uit eigen land. Echter, voor de incasso advocaten van Law & More vormen deze factoren geen obstakels. Wij laten ons niet door grenzen tegenhouden en begeleiden u daarom ook graag bij een incasso traject waarbij de debiteur zich in het buitenland, in of buiten Europa, heeft gevestigd. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen wanneer u te maken heeft met een buitenlandse debiteur? Neem dan contact op met Law & More. Onze advocaten helpen u graag verder.

Wilt u weten wat onze advocaten uit Eindhoven voor kunnen betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange

Verdieping op het incassorecht

24.08.2018

Eiser heeft uit hoofde van een vonnis een vordering op PNO Global Coins B.V. (PNO). PNO heeft echter geen baten om deze vordering te betalen. Eiser stelt vervolgens de bestuurders van PNO aansprakelijk uit hoofde van hun functie en vordert de hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van de vordering. Eiser beroept zich hierbij op externe aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW en artikel 2:11 BW…

07.02.2018

Zelf een onderneming starten is voor veel mensen aantrekkelijk en kent verschillende voordelen. Wat (toekomstige) ondernemers echter onderschatten, is dat het starten van een onderneming ook nadelen en risico’s met zich meebrengt. Wanneer een onderneming in de vorm van een rechtspersoon opgericht wordt, is het risico van bestuurdersaansprakelijkheid namelijk aanwezig…

22.01.2018

Wanneer u iets koopt via een webwinkel wordt u vaak gevraagd om vóór elektronische betaling een hokje aan te vinken waarmee u aangeeft dat u akkoord gaat met de algemene (leverings)voorwaarden van de webwinkel. Als u dit hokje aan vinkt zonder kennis te nemen van de voorwaarden waaronder u de aankoop doet, bent u niet de enige: vrijwel iedereen doet dit. Dit brengt echter wel risico’s met zich mee…