Er zijn veel situaties waarin het aansprakelijkheidsrecht een rol speelt. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin een werknemer een ongeluk krijgt in het kader van of tijdens het uitoefenen van zijn werk.

WORDT U AANSPRAKELIJK GESTELD?
SCHAKEL JURIDISCHE HULP IN

Contact-orange

Aansprakelijkheidsrecht

Er zijn veel situaties waarin het aansprakelijkheidsrecht een rol speelt. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin een werknemer een ongeluk krijgt in het kader van of tijdens het uitoefenen van zijn werk. De werkgever kan in zo’n geval soms wettelijk aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de werknemer voor de schade die is ontstaan. In sommige gevallen kunnen producenten aansprakelijk gesteld worden. Dit is het geval wanneer een consument schade lijdt en vast komt te staan dat de schade is ontstaan door een gebrek aan het product. Ook een bestuurder van een vennootschap kan in bepaalde gevallen naast of in plaats van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Wordt u aansprakelijk gesteld of wilt u iemand aansprakelijk stellen? Dan biedt een aansprakelijkheidsrecht advocaat van Law & More u graag juridische ondersteuning.

Voorbeelden van onderwerpen die wij graag voor u behandelen zijn:

• Werkgeversaansprakelijkheid;
• Productaansprakelijkheid;
• Bestuurdersaansprakelijkheid;
• Risicoaansprakelijkheid;
• Schuldaansprakelijkheid.

Ruby van Kersbergen

Ruby van Kersbergen

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

De expertises van Law & More

Bedrijfsjurist image

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Interim-jurist-icon image

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Immigratie-advocaat-icon image

Immigratie advocaat

Wij behandelen zaken die te maken hebben met toelating, verblijf, uitzetting en vreemdelingen

Ondernemingsrecht-icon image

Schadeclaims

Heeft u te maken met een schadeclaim en wenst u juridische bijstand in de procedure?

“Er werd goed naar
mij geluisterd. Ik kreeg
uitleg over de aanpak en
wat ik kon verwachten

Werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer een werknemer een ongeval overkomt in het kader van of tijdens het uitoefenen van zijn werk, kan de werkgever ten opzichte van de werknemer wettelijk aansprakelijk zijn voor de schade die is ontstaan. De werkgever heeft namelijk een bijzondere zorgplicht bij het laten verrichten van werkzaamheden. Hij is aansprakelijk voor schade die een werknemer ondervindt tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden, tenzij hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Als de werkgever kan aantonen dat hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om een ongeval te voorkomen, is hij niet aansprakelijk. Ook wanneer de werknemer expres of bewust roekeloos is geweest, kan de werkgever geen verwijt worden gemaakt. Wij kijken naar alle feiten en omstandigheden en helpen u graag indien u als werkgever aansprakelijk gesteld wordt of indien u juist uw werkgever aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade.

Productaansprakelijkheid

Wanneer u een product heeft gekocht verwacht u dat dit deugdelijk is. U verwacht niet dat het gebruik hiervan u schade toebrengt. Helaas kan dit toch gebeuren. U kunt hierbij denken aan schade veroorzaakt door een gebrekkige machine, levensmiddelen en andere gebruiksartikelen.

De producent is wettelijk aansprakelijk voor de schade wanneer vast komt te staan dat de schade is ontstaan door een gebrek van het product. Een product wordt als gebrekkig aangemerkt wanneer het niet de veiligheid biedt die u ervan mag verwachten. Indien u schade heeft geleden ten gevolge van een gebrekkig product bieden wij u graag juridische ondersteuning.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In beginsel is de vennootschap aansprakelijk voor schulden die gemaakt worden. Desalniettemin kan een bestuurder van een vennootschap in bepaalde gevallen naast of in plaats van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurder is namelijk verplicht om zijn taken behoorlijk te vervullen.

Aansprakelijkheidsrecht
Risicoaansprakelijkheid

Wanneer u als bestuurder van een rechtspersoon aansprakelijk gesteld wordt, kunnen de gevolgen groot zijn. Law & More begeleidt bestuurders die geconfronteerd worden of dreigen te worden met een aansprakelijkstelling. Ook partijen die een bestuurder wettelijk aansprakelijk willen stellen of hebben gesteld kunnen bij ons terecht.

Risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid, ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd, speelt schuld geen rol. Iemand wordt wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die door een ander wordt veroorzaakt zonder dat diegene zelf enige schuld heeft. De aansprakelijkheid volgt uit een bepaalde hoedanigheid of rol. U kunt hierbij denken aan de hoedanigheid als bezitter van een hond, als ouder van een kind of als eigenaar van een huis.

Wordt u aansprakelijk gesteld of wilt u iemand aansprakelijk stellen op basis van een bepaalde hoedanigheid of rol? Dan biedt ons team u graag juridische ondersteuning.

Schuldaansprakelijkheid

Schuldaansprakelijkheid is gebaseerd op schuld of verwijtbaarheid. Als u schade heeft geleden dan helpen wij u graag bij het wettelijk aansprakelijk stellen van de veroorzaker van deze schade. U kunt ook bij ons terecht als u zelf aansprakelijk wordt gesteld door een ander voor het veroorzaken van schade en u juridische ondersteuning nodig heeft.

Beroepsaansprakelijkheid

Wanneer een zelfstandige beroepsbeoefenaar, zoals bijvoorbeeld een arts, accountant of notaris een beroepsfout maakt kan hij of zij daarvoor wettelijk aansprakelijk worden gesteld jegens cliënten of patiënten. Maar in welke gevallen is er sprake van zo’n beroepsfout? Dat is een complexe vraag. Het antwoord hangt af van alle feiten en omstandigheden van het geval.

Bent u een zelfstandige beroepsbeoefenaar en wordt u aansprakelijk gesteld voor een beroepsfout, dan helpen wij u graag.

Beroepsaansprakelijkheid

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange