facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

De gevolgen van scheiden voor uw verblijfsvergunning

Heeft u een verblijfsvergunning in Nederland op basis van een huwelijk met uw partner? Dan kan het verbreken van uw huwelijk gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. Immers, wanneer uw huwelijk wordt verbroken en u gaat scheiden, voldoet u niet meer aan de voorwaarden, vervalt uw recht op de verblijfsvergunning en kan deze door de IND derhalve worden ingetrokken. Voor de vraag of en op welke grond u na de scheiding in Nederland kan blijven, dienen de volgende situaties te worden onderscheiden.

U heeft kinderen

Wordt uw huwelijk met uw partner verbroken, maar heeft u gezamenlijke kinderen die minderjarig zijn? Dan bestaat er in de volgende gevallen een mogelijkheid om de verblijfsvergunning in Nederland te behouden:

U had een relatie met een Nederlander en uw kinderen zijn Nederlander. In dat geval kunt u uw verblijfsvergunning behouden indien u aantoont dat tussen en uw Nederlandse minderjarige kind een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat dat uw kind gedwongen zou zijn om het grondgebied van de EU te verlaten als u geen verblijfsrecht wordt verleend. Van een afhankelijkheidsrelatie is doorgaans sprake wanneer u daadwerkelijke zorg- en/of opvoedingstaken verricht.

U had een relatie met een Unieburger en uw kinderen zijn Unieburger. U heeft dan de mogelijkheid om uw verblijfsvergunning te behouden indien sprake is van eenhoofdig gezag of van een door de rechter vastgestelde omgangsregeling de uitvoering waarvan in Nederland dient plaats te vinden. U dient daarbij wel aan te tonen dat u beschikt over voldoende middelen om het gezin te onderhouden, zodat er geen beroep zal worden gedaan op de publieke kas. Gaan uw kinderen in Nederland naar school? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van het voorgaande.

U had een relatie met een niet-Unieburger en uw kinderen zijn niet-Unieburger. In dat geval wordt het lastig om uw verblijfsvergunning te behouden. U kunt dan slechts behoud van verblijfsrecht bij de minderjarige kinderen verzoeken op grond artikel 8 van het EVRM. Dit artikel regelt het recht op bescherming van familie en gezinsleven. Voor de vraag of het beroep op dit artikel daadwerkelijk wordt gehonoreerd zijn diverse factoren van belang. Het is daarom zeker geen gemakkelijke weg.

U heeft geen kinderen

Wanneer u geen kinderen heeft en u gaat scheiden, komt uw verblijfsvergunning te vervallen omdat u dan niet meer samen bent met de persoon waarvan uw verblijfsrecht afhankelijk was. Wilt u na uw scheiding in Nederland blijven? Dan heeft u een nieuwe verblijfsvergunning nodig. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. De IND toetst of u voldoet aan deze voorwaarden. Voor welke verblijfsvergunning u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw situatie. Er kunnen volgende situaties worden onderscheiden:

U komt uit een EU-land. Heeft u de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan mag u volgens de Europese regels in Nederland wonen, werken of een bedrijf beginnen en studeren. Gedurende de periode waarin u (één van) deze activiteiten verricht, kunt u zonder uw partner in Nederland verblijven.

U heeft meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning. In dat geval kunt u een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. U dien daartoe wel aan de volgende voorwaarden voldoen: u heeft minimaal 5 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij dezelfde partner gehad, uw partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel en u heeft een inburgeringsdiploma of een vrijstelling hiervoor.

U bent van Turkse afkomst. Voor Turkse werknemers en hun gezinsleden gelden gunstigere regels om in Nederland te blijven na een echtscheiding. Vanwege de afspraken tussen Turkije en de Europese Unie kunt u al na 3 jaar een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Bent u al drie jaar getrouwd, dan kunt u al na 1 jaar een verblijfsvergunning aanvragen om op zoek te gaan naar werk.

Wordt uw verblijfsvergunning als gevolg van scheiding ingetrokken en wordt uw aanvraag met betrekking tot een andere verblijfsvergunning afgewezen? Dan is er sprake van een terugkeerbesluit en wordt u een termijn gegeven waarbinnen u Nederland moet verlaten. Dit termijn wordt verlengd wanneer tegen de afwijzing of intrekking bezwaar of beroep wordt ingesteld. De verlenging duurt tot de beslissing op bezwaar van de IND of de uitspraak van de rechter. Wanneer u in Nederland bent uitgeprocedeerd en u Nederland niet binnen de gestelde termijn verlaat, is uw verblijf in Nederland illegaal. Dit kan voor u vergaande consequenties hebben.

Bij Law & More begrijpen wij dat scheiding voor u een emotioneel zware tijd betekent. Tegelijkertijd is het verstandig om na te denken over uw verblijfsvergunning als u in Nederland wilt blijven. Een goed inzicht in de situatie en de mogelijkheden is daarbij van belang. Law & More kan u helpen om uw juridische positie te bepalen en desgewenst de aanvraag voor het behoud dan wel nieuwe verblijfsvergunning voor u uit handen nemen. Heeft u nog andere vragen of herkent u zich in een van de bovenstaande situaties? Neem dan contact op met de scheidingsadvocaten van Law & More.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl