facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Kennismigrant image

Wil u graag een hoogopgeleide, buitenlandse werknemer naar Nederland laten komen om voor uw bedrijf te werken? Dat kan! In dit blog leest u onder welke voorwaarden een kennismigrant in Nederland mag werken.

Kennismigranten met vrije toegang

Vooropgesteld dient te worden dat kennismigranten uit bepaalde landen niet verplicht zijn om een visum, verblijfsvergunning of een werkvergunning te hebben. Dit geldt voor alle landen die onderdeel zijn van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Indien u de intentie heeft om kennismigranten te laten overkomen vanuit een van deze landen, heeft deze kennismigrant enkel een geldig paspoort of identiteitsbewijs nodig.

Kennismigranten van buiten Europa

Wanneer u een kennismigrant wil laten overkomen die niet afkomstig is uit een van de landen genoemd in de vorige paragraaf, gelden er strengere regels. Zij hebben namelijk een visum en een verblijfsvergunning nodig. U bent als werkgever verantwoordelijk voor het aanvragen van deze documenten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarnaast dient de werkgever als referent door de IND te zijn erkend. Alvorens u kennismigranten naar Nederland kunt laten komen, dient u aldus deze erkenning als referent aan te vragen. Er zijn een aantal voorwaarden waar u als bedrijf aan moet voldoen om deze status te kunnen verkrijgen, waaronder voldoende waarborging van de continuïteit en solvabiliteit van de organisatie, het betalen van de aanvraagkosten en betrouwbaarheid van de organisatie, de bestuurders en andere betrokken (rechts)personen. Ook nadat uw onderneming is erkend als referent, zijn er een aantal plichten waaraan u dient te voldoen, namelijk de administratieplicht, de informatieplicht en de zorgplicht.

Salaris van kennismigranten

Voor u als werkgever is het tevens relevant dat de hoogte van de salarissen van kennismigranten tot in zekere mate is vastgelegd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kennismigranten met vrije toegang en de kennismigranten van buiten Europa. Het vastgestelde salaris kan per individu verschillen, afhankelijk van de leeftijd van de kennismigrant en of het specifieke geval in aanmerking komt voor een verlaagd salariscriterium. Op de website van de IND zijn de concrete bedragen te vinden. Het is in ieder geval van belang dat het inkomen van de kennismigrant minimaal gelijk is aan het normbedrag dat op die kennismigrant van toepassing is.

Europese blauwe kaart

Daarnaast is het mogelijk om een kennismigrant te laten overkomen op basis van de Europese blauwe kaart. Hiervoor gelden andere voorwaarden dan zojuist besproken. De Europese blauwe kaart is een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning met een geldigheidsduur van 4 jaar. Deze is bedoeld voor hoogopgeleide werknemers met een nationaliteit van buiten de EU, EER of Zwitserland. Voor het aanvragen van een Europese blauwe kaart is, in tegenstelling tot de voorgenoemde verblijfsvergunning, niet vereist dat de werkgever een erkend referent is. Er zijn wel een aantal andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden, alvorens de blauwe kaart wordt verleend. De werknemer dient onder andere een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden en de werknemer dient minimaal een 3-jarige bacheloropleiding te hebben afgerond in het hoger onderwijs. Daarnaast geldt ook in het geval van een Europese blauwe kaart dat er een loondrempel is waaraan voldaan moet worden. Deze is echter verschillend van het criterium zoals beschreven in de vorige paragraaf.

Bij het aannemen van een kennismigrant kunt u verstrikt raken in een flinke wirwar aan regels. Overweegt u om een kennismigrant te laten overkomen? Schroom dan niet om contract op te nemen met Law & More. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in immigratierecht en begeleiden u graag met de te nemen stappen.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl