facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Bent u verdacht van het plegen van een verkeersdelict in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)? Dan is het belangrijk om te weten welke stappen u kunt ondernemen en hoe u zich het beste kunt verdedigen. In deze blog leggen we uit wat het tweewegenstelsel inhoudt, welke maatregelen het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kunnen nemen, en hoe onze advocaten u kunnen bijstaan.

Wat is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)?

De WVW 1994 is een Nederlandse wet die regels stelt voor het verkeer op de openbare weg. Deze wet bevat bepalingen over verkeersveiligheid, het rijgedrag van bestuurders en de handhaving van verkeersregels. Overtredingen van deze wet kunnen leiden tot zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke maatregelen.

Het tweewegenstelsel van het OM en CBR

Het “tweewegenstelsel” van het OM en CBR in het kader van het strafrecht betreft de manier waarop rijgedrag en rijbevoegdheid van bestuurders die betrokken zijn geweest bij strafbare feiten, zoals rijden onder invloed van alcohol of drugs of gevaarlijk rijgedrag, worden aangepakt. Dit stelsel houdt in dat er zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke maatregelen kunnen worden getroffen om ervoor te zorgen dat er sprake is van een uitgebreide handhaving. Er is dus als het ware sprake van een dubbele aanpak.

Strafrechtelijke sancties door het OM

Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke vervolging van verkeersovertredingen en -misdrijven. Hier zijn enkele van de belangrijkste maatregelen die het OM kan verzoeken:

 1. Strafrechtelijke vervolging: Het OM kan bestuurders die de wet overtreden, zoals bij rijden onder invloed of gevaarlijk rijgedrag, strafrechtelijk vervolgen. Dit kan leiden tot geldboetes, taakstraffen of zelfs gevangenisstraffen, afhankelijk van de ernst van de overtreding.
 2. Ontzegging van de rijbevoegdheid: Naast geldboetes kan de rechter, op verzoek van het OM, besluiten om de rijbevoegdheid van de bestuurder voor een bepaalde periode te ontzeggen. Dit is een directe strafrechtelijke sanctie die het risico op herhaling moet verminderen en wordt vaak toegepast bij ernstige verkeersovertredingen.

U wordt opgeroepen om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen. Op deze zitting zal de rechter de uiteindelijke straf aan u opleggen. Naast de uiteindelijke straf van de rechter kan het CBR bestuursrechtelijke maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Het CBR is een onafhankelijke organisatie en staat los van de straffen die de rechterlijke macht aan u oplegt.

Bestuursrechtelijke maatregelen door het CBR

Naast de strafrechtelijke vervolging door het OM, kan het CBR bestuursrechtelijke maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Deze maatregelen zijn gericht op het corrigeren en verbeteren van het rijgedrag van bestuurders:

 1. Educatieve maatregelen: Het CBR kan bestuurders verplichten om educatieve maatregelen te volgen, zoals de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) of de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG). Deze cursussen zijn bedoeld om bestuurders bewust te maken van de risico’s van hun gedrag en hen te helpen dit te corrigeren.
 2. Inname rijbewijs en rijgeschiktheidsonderzoek: Het CBR heeft de bevoegdheid om het rijbewijs van een bestuurder in te nemen en een onderzoek naar de rijgeschiktheid te starten. Dit onderzoek kan resulteren in een tijdelijke of permanente intrekking van het rijbewijs als de bestuurder niet geschikt wordt bevonden om te rijden.
Verschillen tussen strafrechtelijke sancties en bestuursrechtelijke maatregelen
Strafrechtelijke sancties
 • Doel: het straffen van de overtreder en het voorkomen van herhaling door afschrikking.
 • Procedure: u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De rechter bepaalt op de zitting de uiteindelijke straf zoals boetes, taakstraffen of gevangenisstraf.

Bestuursrechtelijke maatregelen

 • Doel: het verbeteren van rijgedrag en het waarborgen van verkeersveiligheid.
 • Procedure: Het CBR kan zelfstandig maatregelen opleggen, dit gaat dus buiten de rechter om, zoals het verplichten van educatieve cursussen of het innemen van het rijbewijs voor een rijgeschiktheidsonderzoek.
Hoe werken deze maatregelen samen?

Het tweewegenstelsel betekent dat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen parallel en onafhankelijk van elkaar kunnen lopen. Dit houdt in dat een bestuurder zowel strafrechtelijk kan worden vervolgd door het OM als bestuursrechtelijke sancties kan krijgen van het CBR. De gedachte hierachter is dat een gecombineerde aanpak zorgt voor een effectieve handhaving van de verkeersveiligheid vanuit verschillende invalshoeken.

Voorbeeldsituatie

Stel, een bestuurder wordt betrapt op rijden onder invloed: Het OM kan deze bestuurder vervolgen en een boete of rijontzegging eisen. Tegelijkertijd kan het CBR deze bestuurder verplichten om een EMA-cursus te volgen en een rijgeschiktheidsonderzoek te ondergaan. Beide instanties werken onafhankelijk van elkaar, maar dragen bij aan hetzelfde doel: het waarborgen van de verkeersveiligheid.

Hoe kunnen wij u helpen?

In dit complexe systeem speelt de advocaat een cruciale rol in het verdedigen van uw rechten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de rol van de advocaat:

 1. Juridische vertegenwoordiging

De advocaat vertegenwoordigt u tijdens de strafrechtelijke procedure. Dit omvat:

 • Juridisch advies: de advocaat biedt deskundig advies over uw rechten en plichten, en de beste strategie om uw zaak te verdedigen.
 • Verdediging bij de rechter: de advocaat pleit voor uw belangen tijdens de rechtszitting. Dit kan het aanvechten van de beschuldigingen, het presenteren van bewijsmateriaal en getuigenverklaringen, en het pleiten voor een lagere straf omvatten.
 • Begeleiding door het proces: de advocaat begeleidt u door het hele juridisch proces, van de eerste hoorzitting tot de uiteindelijke uitspraak, en zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent over elke stap.
  1. Procedures

De advocaat kan onderzoeken of alle procedures correct zijn gevolgd. Dit omvat:

 • Controle op procedurefouten: de advocaat controleert of alle wettelijke procedures zijn nageleefd tijdens uw aanhouding, verhoor en andere processtappen. Fouten in de procedure kunnen als verweer worden aangevoerd.
 1. Advies over bestuursrechtelijke maatregelen:

Hoewel de advocaat geen directe invloed heeft op de beslissingen van het CBR, kan hij of zij wel adviseren over de bestuursrechtelijke maatregelen:

 • Voorbereiden van bezwaar: de advocaat helpt u bij het opstellen van bezwaarschriften tegen beslissingen van het CBR, zoals het intrekken van uw rijbewijs of verplichte deelname aan cursussen.
 • Beroepsprocedures: als er fouten zijn gemaakt, kan de advocaat bezwaar tegen de beslissingen van het CBR.
 1. Persoonlijke omstandigheden:

De advocaat kan de persoonlijke omstandigheden van uw inbrengen als verzachtende factoren bij de strafmaatbepaling.

 

Conclusie Het tweewegenstelsel van het OM en het CBR is een uitgebreide manier om verkeersovertredingen aan te pakken, door zowel strafrechtelijke sancties als bestuursrechtelijke maatregelen in te zetten. Een advocaat speelt een belangrijke rol in het verdedigen van uw rechten bij (verkeers-)delicten. Van juridische vertegenwoordiging en het controleren van procedures, zodat uw proces eerlijk verloopt, een ervaren advocaat zorgt ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd. Heeft u vragen of bent u betrokken bij een strafzaak? Onze advocaten staan klaar om u te helpen en uw rechten te beschermen. Neem contact met ons op voor deskundig juridisch advies en begeleiding.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl