facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Voorwaarden in het kader van gezinshereniging

Wanneer een immigrant een verblijfsvergunning verkrijgt, krijgt deze ook het recht op gezinshereniging. Gezinshereniging houdt in dat de gezinsleden van de statushouder naar Nederland mogen komen. Artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet namelijk in het recht op eerbiediging van familie- en gezinsleven. Bij gezinshereniging gaat het vaak om de ouders, broers en zussen of kinderen van de immigrant. De statushouder en zijn of haar familie dienen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden in het kader van gezinshereniging

De referent

De statushouder wordt ook wel de referent genoemd in de procedure voor gezinshereniging. De referent dient de aanvraag voor gezinshereniging binnen drie maanden nadat hij of zij een verblijfsvergunning heeft verkregen op te sturen naar de IND. Het is daarbij belangrijk dat de gezinsleden al een gezin vormden, voordat de immigrant naar Nederland reisde. In het geval van een huwelijk of een partnerschap dient de immigrant aan te tonen dat de partnerschap duurzaam en exclusief is en dat deze reeds bestond voor de immigratie. De statushouder moet dus aantonen dat er voor zijn reis al sprake was van gezinsvorming. De belangrijkste bewijsmiddelen hiervoor zijn officiële documenten, zoals huwelijksaktes of geboorteaktes. Wanneer de statushouder geen toegang heeft tot deze documenten, kan soms een DNA-onderzoek worden aangevraagd om de familieband aan te tonen. Naast dat de familieband aantoonbaar moet zijn, is het belangrijk dat de referent voldoende geld heeft om het familielid te onderhouden. Dit betekent meestal dat de statushouder het wettelijk minimumloon of een percentage daarvan moet verdienen.

Extra voorwaarden

Er gelden extra voorwaarden voor specifieke gezinsleden. Familieleden tussen de 18 en 65 jaar moeten een basisexamen inburgering afleggen, voordat zij naar Nederland komen. Dit wordt ook wel de inburgeringseis genoemd. Verder geldt voor huwelijken die gesloten zijn voordat de statushouder naar Nederland kwam, dat beide partners de minimale leeftijd van 18 jaar bereikt moeten hebben. Voor huwelijken die later zijn gesloten of voor ongehuwde relaties is het een eis dat beide partners minstens 21 jaar oud moeten zijn.

Wilt de referent herenigen met zijn of haar kinderen dan is het volgende vereist. Kinderen moeten minderjarig zijn op het moment dat de aanvraag voor gezinshereniging ingediend wordt. Voor kinderen vanaf 18 tot 25 geldt dat ook zij in aanmerking kunnen komen voor gezinshereniging met hun ouder, indien het kind altijd feitelijk tot het gezin heeft behoord en het nog steeds tot het gezin van de ouders behoort.

MVV

Voordat de IND toestemming verleent om de familie naar Nederland te laten komen, moeten de familieleden zich melden bij de Nederlandse ambassade. Daar kunnen zij een MVV aanvragen. Een MVV staat voor ‘Machtiging tot Voorlopig Verblijf’. Bij het indienen van de aanvraag neemt de medewerker bij de ambassade de vingerafdrukken af van het familielid. Ook moet deze een pasfoto meenemen en een handtekening zetten. Dan wordt de aanvraag naar de IND doorgestuurd.

De kosten voor de reis naar de ambassade kunnen oplopen en ook kan deze reis in sommige landen erg gevaarlijk zijn. De referent kan daarom ook zelf de MVV aanvragen bij de IND voor zijn gezinslid. Dit wordt zelfs aangeraden door de IND. In dat geval is het van belang dat de referent een pasfoto meeneemt van het familielid en een door het familielid ondertekende antecedentenverklaring. Met een antecedentenverklaring verklaart het gezinslid dat hij of zij geen crimineel verleden heeft.

Beslissing IND

De IND gaat na of uw aanvraag compleet is. Dit is het geval, wanneer u de gegevens juist hebt ingevuld en alle benodigde documenten hebt toegevoegd. Indien de aanvraag niet compleet is, ontvangt u een brief om het verzuim te herstellen. In deze brief staan de aanwijzingen die aangeven hoe u de aanvraag wel compleet kunt maken en de datum waarop de aanvraag compleet moet zijn.

Wanneer de IND alle documenten ontvangt en de resultaten van eventuele onderzoeken binnen zijn, gaat zij controleren of u aan de voorwaarden voldoet. In alle gevallen wordt door de IND aan de hand van een individuele belangenafweging beoordeeld of er sprake is van een familie- of gezinsleven waarop artikel 8 EVRM van toepassing is. Vervolgens krijgt u een beslissing op uw aanvraag. Dit kan een negatieve beslissing zijn of een positieve beslissing. Bij een negatieve beslissing, wijst de IND de aanvraag af. Bent u het niet eens met de beslissing van de IND, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift te sturen naar de IND, waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dit bezwaar dient u binnen 4 weken na de datum van de beslissing van de IND te maken.

Bij een positieve beslissing wordt de aanvraag tot gezinshereniging goedgekeurd. Het gezinslid mag naar Nederland komen. Deze kan de MVV ophalen bij de ambassade die op het aanmeldformulier vermeld staat. Dit moet gebeuren binnen 3 maanden na de positieve beslissing en er moet vaak een afspraak voor gemaakt worden. De medewerker van de ambassade plakt de MVV in het paspoort. De MVV is 90 dagen geldig. Het familielid moet dan binnen 90 dagen naar Nederland reizen en zich melden bij de opvanglocatie in Ter Apel.

Bent u een immigrant en heeft u hulp nodig bij of vragen over deze procedure? Onze advocaten staan u graag bij. Neem contact op met Law & More.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl