facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Wanneer heeft u recht om uw partneralimentatieplicht te beëindigen?

Wanneer de rechter na een echtscheiding oordeelt dat u alimentatieplichtig bent jegens uw ex-partner, wordt daar een bepaalde termijn aan gebonden. Ondanks deze termijn komt het in de praktijk regelmatig voor dat u na enige tijd de partneralimentatie eenzijdig kunt verlagen of zelfs helemaal kunt beëindigen. Bent u alimentatieplichtig jegens uw ex-partner en bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat hij of zij samenwoont met een nieuwe partner? Dan heeft u een reden om de alimentatieplicht te beëindigen. U moet dan wel kunnen bewijzen dat er sprake is van samenwonen. Of bent u uw baan verloren of heeft u op een andere manier minder draagkracht gekregen, dan is dit ook een reden om de partneralimentatie te verlagen. Indien uw ex-partner niet wenst mee te werken aan een wijziging of beëindiging van de alimentatie, dan kunt u dit regelen via de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Een advocaat zal hiervoor een verzoekschrift bij de rechtbank moeten indienen. Op basis van dit verzoekschrift en het verweer van de tegenpartij neemt de rechter een beslissing. De scheidingsadvocaten van Law & More zijn o.a. gespecialiseerd in kwesties met betrekking tot de partneralimentatie. Bent u van mening dat uw ex-partner geen recht meer heeft op partneralimentatie of denkt u dat het bedrag verlaagd dient te worden, neem dan direct contact op met onze ervaren advocaten, zodat u niet onnodig partneralimentatie voldoet.

De plicht tot het onderhouden van uw ex-partner kan op de volgende manieren eindigen:

  • Een van de ex-partners komt te overlijden;
  • De alimentatiegerechtigde gaat hertrouwen, samenwonen, of een geregistreerd partnerschap aan;
  • De alimentatiegerechtigde heeft zelf genoeg inkomen of de alimentatieplichtige kan de alimentatie niet meer betalen;
  • De onderling overeengekomen termijn of de wettelijke termijn verstrijkt.

De beëindiging van de alimentatieplicht heeft grote gevolgen voor de alimentatiegerechtigde. Hij of zij zal een bepaald bedrag per maand moeten missen. De rechter zal daarom een zorgvuldige afweging maken, voordat een dergelijke beslissing wordt genomen.

Nieuwe relatie ex-partner

Een veel voorkomend discussiepunt in de praktijk betreft het samenwonen van de alimentatiegerechtigde. Om de partneralimentatie te beëindigen dient er namelijk sprake te zijn van een samenleving ‘als waren zij gehuwd’ of als het hebben van een geregistreerd partnerschap. Er is pas sprake van een samenleving als waren zij gehuwd wanneer de samenwonenden een gemeenschappelijke huishouden voeren, wanneer zij een affectieve relatie hebben die ook duurzaam is en wanneer blijkt dat de samenwonenden elkaar verzorgen. Het moet dus gaan om een samenleving voor langere tijd, een tijdelijke relatie heeft niet deze strekking. Of aan al deze vereisten is voldaan, wordt vaak beoordeeld door een rechter. De rechter zal de criteria beperkt uitleggen. Dit betekent dat er niet snel sprake zal zijn van een samenwoning als waren zij gehuwd. Indien u de alimentatieplicht wilt beëindigen dient u dit dus te bewijzen.

Als er inderdaad sprake is van ‘opnieuw gaan samen leven’ met een nieuwe partner, dan is de alimentatiegerechtigde definitief zijn of haar recht op alimentatie kwijt. Dit is ook het geval wanneer de nieuwe relatie van uw ex-partner weer wordt verbroken. U kunt dus niet opnieuw verplicht worden om alimentatie te betalen aan uw ex-partner, omdat zijn of haar nieuwe relatie is geëindigd.

Nieuwe relatie alimentatieplichtige

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat u zelf als alimentatieplichtige een nieuwe partner krijgt waarmee u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. U heeft dan naast uw onderhoudsplicht jegens uw ex-partner ook een onderhoudsplicht jegens uw nieuwe partner. Dit kan er in sommige situaties toe leiden dat het alimentatiebedrag jegens uw ex-partner verlaagd dient te worden, omdat uw draagkracht voor de partneralimentatie nu over twee personen verdeeld moet worden. Afhankelijk van uw inkomen, zou dit voor u ook kunnen betekenen dat de alimentatieplicht jegens uw ex-partner beëindigd dient te worden, omdat uw draagkracht ontoereikend is.

De partneralimentatieverplichting samen beëindigen

Is uw ex-partner het wel eens met het beëindigen van de partneralimentatie, dan kunt u dit schriftelijk laten vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. De advocaten van Law & More kunnen voor u een vaststellingsovereenkomst opstellen. Deze overeenkomst dient vervolgens door u en uw ex-partner te worden ondertekend.

Afspraken maken over de partneralimentatie

Het staat u en uw ex-partner vrij om samen afspraken te maken over de duur en de hoogte van de partneralimentatie. Indien er niets is afgesproken over de duur van de partneralimentatie, dan geldt automatisch de wettelijke termijn. Na deze periode komt er een einde aan de alimentatieplicht.

De wettelijke termijn voor partneralimentatie

Indien u voor 1 januari 2020 bent gescheiden, geldt een maximale duur voor de partneralimentatie van 12 jaar. Heeft het huwelijk niet langer dan vijf jaar geduurd en heeft u geen kinderen, dan is de termijn voor de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Deze wettelijke termijnen gelden ook bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Sinds 1 januari 2020 gelden er andere regels. Indien u bent gescheiden na 1 januari 2020, dan is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen gemaakt:

  • Indien u 15 jaar getrouwd bent geweest en u binnen 10 jaar aanspraak kunt maken op uw AOW, dan kunt u aanspraak maken op de partneralimentatie tot dat de AOW ingaat.
  • Bent u 50-plus en minstens 15 jaar getrouwd geweest? Dan geldt een maximale partneralimentatieduur van 10 jaar.
  • Heeft u kinderen die jonger dan 12 jaar zijn? Dan loopt de partneralimentatie door tot dat het jongste kind 12 jaar wordt.

Zit u in een situatie die een beëindiging of een vermindering van de partneralimentatie rechtvaardigt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Law & More. De gespecialiseerde scheidingsadvocaten van Law & More kunnen u nader adviseren over de vraag of het verstandig is om een procedure te starten om de alimentatiedruk te verminderen of zelfs helemaal te beëindigen.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl