Continuïteitsregelingen en escrow

Voor gebruikers van informatietechnologie is het belangrijk dat ze er zeker van zijn dat hun software en data gebruikt kunnen blijven worden. Hiervoor kan er een continuïteitsregeling worden getroffen. Een dergelijke continuïteitsregeling wordt gesloten in samenwerking met de IT-dienstverlener. In geval van bijvoorbeeld faillissement kan de IT-dienstverlening gewoon worden doorgezet.

Voor het treffen van een continuïteitsregeling zal moeten worden gekeken naar de soort IT-dienstverlening. Soms zal een broncode-escrowregeling voldoende zijn, terwijl in andere gevallen er nader iets geregeld zal moeten worden. In geval van continuïteit van een Cloud zal bijvoorbeeld gekeken moeten worden naar zowel toeleveranciers als hostingproviders.

Een continuïteitsregeling is zeer belangrijk voor het goed in stand kunnen houden van uw data. Law & More kan u adviseren over continuïteitsregelingen. Daarbij kunnen wij u helpen met het opstellen van een dergelijke regeling om uw software en data veilig te stellen.