1 juli 2017 verandert de Arbowet in Nederland en daarmee…

1 juli 2017 verandert de Arbowet in Nederland en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie.

Werkomstandigheden vormen belangrijke factoren in de arbeidsverhouding. Voor werkgevers en werknemers valt er dan ook een hoop voordeel te behalen wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt. Er bestaat momenteel een veelvoud aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers, hetgeen kan leiden tot ontoereikende zorg. Om dit tegen te gaan introduceert de overheid het basiscontract.

De overheid komt bovendien ook met «Het Stappenplan Arbozorg». Dit stappenplan moet zorgen voor een degelijke uitvoering van de arbozorg binnen de onderneming. Niet alleen de werkgever, maar ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en arbodienstverlener hebben binnen dit stappenplan een rol.

Vraagt u zich af welke gevolgen de nieuwe wetgeving voor uw organisatie heeft? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceert op 13 Juni 2017 de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ waar u factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet kunt vinden.

2017-06-13

Share