Negatieve en valse Google reviews

Het plaatsen van negatieve en valse Google reviews kwam een ontevreden klant van een kinderdagverblijf zeer duur te staan. De klant plaatste anoniem en onder verschillende aliassen negatieve recensies die betrekking hadden op het kinderdagverblijf en haar directie. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat de plaatster niet gemotiveerd heeft weersproken dat zij in strijd heeft gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, en zij daarmee jegens het kinderdagverblijf een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Met als gevolg dat de plaatster bijna 17.000 euro aan schade en overige kosten dient te betalen.

2018-01-13

Share