Werkgevers dienen goed op te letten onder…

Werkgevers dienen goed op te letten onder welke omstandigheden zij een werknemer wensen te ontslaan. Dat blijkt maar weer uit een uitspraak van de kantonrechter in Assen. Een ziekenhuis moest zijn werknemer (een apotheker) een transitievergoeding van € 45.000,- en een billijke vergoeding van € 125.000,- betalen nu er geen redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst was. Aan de zijde van de apotheker zou er namelijk sprake zijn van disfunctioneren, wat later niet het geval bleek. De arbeidsovereenkomst werd echter toch ontbonden, met de toegewezen vergoedingen als gevolg. Er was inmiddels namelijk sprake van een verstoorde arbeidsverhouding die geheel aan de werkgever te wijten was.

10-02-2017

Share