Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Ondernemers die werknemers in dient hebben, delen vaak vertrouwelijke informatie met deze werknemers. Het kan hierbij gaan om technische informatie, zoals een recept of een algoritme, maar ook om niet-niet technische informatie, zoals klantenbestanden, marketingstrategieën of bedrijfsplannen. Wat gebeurt er echter met deze informatie wanneer uw werknemer bij een concurrent gaan werken? Kunt u deze informatie beschermen? In veel gevallen wordt er met de werknemer een geheimhoudingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst zorgt er in principe voor dat uw vertrouwelijke informatie niet openbaar wordt. Maar wat nu als uw bedrijfsgeheimen toch in handen van derden komen? Zijn er mogelijkheden om ongeautoriseerde verspreiding of gebruik van deze informatie tegen te gaan?

Sinds 23 oktober 2018 is het eenvoudiger om maatregelen te nemen wanneer bedrijfsgeheimen (dreigen te) worden geschonden. Op deze datum is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen namelijk in werking getreden. Hiervoor waren de bescherming van bedrijfsgeheimen en de middelen om op te treden tegen schending van deze geheimen niet in de Nederlandse wet opgenomen. Volgens de Wet bescherming bedrijfsgeheimen kan niet alleen opgetreden worden tegen de partij die op grond van een overeenkomst verplicht is tot geheimhouding, maar ook tegen derden die geheime informatie hebben verkregen en hier gebruik van willen maken. De rechter kan het gebruik of de openbaarmaking van geheime informatie namelijk verbieden op straffe van een dwangsom. Ook kunnen er maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat producten die met behulp van de geheime informatie gefabriceerd zijn niet verkocht mogen worden. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt dus een extra waarborg aan ondernemers om ervoor te zorgen dat hun vertrouwelijke informatie ook daadwerkelijk vertrouwelijk blijft.

Share