Ziektewet na arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische klachten na zwangerschap?

Ziektewet na arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische klachten na zwangerschap? Op grond van artikel 29a ZW heeft de vrouwelijke verzekerde die ongeschikt is voor het verrichten van haar arbeid recht op een uitkering op grond van de Ziektewet, als de oorzaak van haar arbeidsongeschiktheid is gelegen in zwangerschap of bevalling. Als die arbeidsongeschiktheid zich openbaart in de vorm van psychische klachten werd in het verleden slechts zelden een verband met de zwangerschap of bevalling aangenomen. Recente jurisprudentie wijst op een kentering op dit punt.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Share