facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Smartnewz picture

Dit is een samenvatting van de uitspraak van de Ondernemingskamer van 27 september 2018.

Het WiSH-concern is ontvlochten en verdeeld tussen Illuminate B.V. en OKami B.V. Daartoe hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten. Illuminate B.V. heeft de vaststellingsovereenkomst ontbonden op grond van strafrechtelijk/frauduleus handelen door OKami en verzoekt dat een eerder ingesteld onderzoek naar het WiSH-concern hervat wordt. Volgens Illuminate moet uitgegaan worden van de situatie zoals die zou zijn als de ontvlechting niet tot stand gekomen zou zijn. De Ondernemingskamer neemt echter de huidige situatie als uitgangspunt.

Samenvatting van de feiten

De bedrijven WiSH IP B.V. (WiSH IP), WE Projects B.V. (WE Projects) en SK Projects B.V. (SK Projects) vormen samen het WiSH-concern (verweerder). Bij beschikking van 14 november 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van het WiSH-concern. Op 2 december 2016 is echter bij wijze van een minnelijke regeling overeengekomen om het WiSH-concern te ontvlechten en te verdelen tussen twee partijen. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst worden de door WiSH IP gehouden aandelen in WE Projects verkocht aan OKami B.V. (OKami), belanghebbende in deze zaak, en de aandelen in SK Projects worden verkocht aan Illuminate B.V. (Illuminate), verzoeker in deze zaak. Indien blijkt van frauduleuze en/of strafbare handelingen, dan zijn partijen gerechtigd de vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Partijen hebben een bindend waarderingsdeskundige ingeschakeld voor waardebepaling van de aandelen. Enige tijd later is SK Projects echter in staat van faillissement verklaard. Daarnaast heeft de waarderingsdeskundige de koopsom voor de aandelen in WE Projects en in SK Projects vastgesteld. Illuminate heeft als reactie daarop de vaststellingsovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden wegens frauduleus/strafbaar handelen door OKami. OKami heeft deze ontbinding betwist. Illuminate is vervolgens een procedure gestart bij de Rechtbank Oost-Brabant inzake de ontbinding van de vaststellingsovereenkomst. Ten tijde van de behandeling van onderhavige zaak stond deze procedure voor datumbepaling voor een comparitie.

Samenvatting van de rechtsoverwegingen

Illuminate verzoekt de Ondernemingskamer de onderzoeker te instrueren het onderzoek bevolen op 14 november 2016 te hervatten en OKami te schorsen als bestuurder van WE Projects. Illuminate stelt dat de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig ontbonden is, omdat zij vermoedt dat OKami en WE Projects in het verleden geld hebben verduisterd en derhalve strafbaar en/of frauduleus hebben gehandeld. Dit zou bevestigd zijn in een onafhankelijk opgesteld rapport. Daarnaast stelt Illuminate dat zij uitsluitend met de vaststellingsovereenkomst ingestemd heeft op voorwaarde dat zij onbeperkte en onbelemmerde inzage zou verkrijgen in de administratie van het WiSH-concern, wat in de praktijk niet gebeurd is. De Ondernemingskamer stelt voorop dat in de beschikking van 14 november 2016 geconstateerd is dat er een conflict was tussen Illuminate en OKami en dat er als gevolg daarvan een impasse was op zowel het aandeelhoudersniveau als het bestuursniveau van het WiSH-concern. Als gevolg daarvan is er een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken binnen het WiSH-concern. De situatie is inmiddels echter ingrijpend veranderd. De aandelen in SK Projects en WE Projects zijn overgedragen en van genoemde impasse is daarom geen sprake meer. Het standpunt van Illuminate dat zij de vaststellingsovereenkomst heeft ontbonden en dat derhalve uitgegaan moet worden van de situatie zoals die zal zijn wanneer de tot stand gebrachte ontvlechting van het WiSH-concern weer ongedaan gemaakt is, wordt niet gevolgd. Uitgangspunt voor beoordeling is de huidige toestand van de rechtspersoon. De vraag of de vaststellingsovereenkomst ontbonden is, wordt reeds door de Rechtbank Oost-Brabant behandeld. Het is bovendien niet voorshands voldoende aannemelijk dat Illuminate in deze procedure in het gelijk gesteld zal worden, gezien het verweer dat OKami in deze zaak gevoerd heeft. Tegen deze achtergrond noopt de toestand van WE Projects naar het oordeel van de Ondernemingskamer dan ook niet tot het treffen van nadere onmiddellijke voorzieningen. Daarnaast bestaat er bij de huidige stand van zaken geen aanleiding om te bepalen dat het onderzoek reeds voortgezet moet worden. Het verzoek wordt afgewezen.

Deze samenvatting is gemaakt in het kader van auteurswerk voor Kluwer Smartnewz.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze samenvatting, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl of mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl, of bel ons op +31 (0)40-3690680.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl