Contractenrecht

Contracten

Iedere ondernemer of particulier heeft weleens te maken met het contractenrecht. Het opstellen van een overeenkomst is specialistenwerk. De inhoud van de overeenkomst dient zorgvuldig te worden vastgesteld en op papier te worden gezet. Dat beseffen we bij Law & More maar al te goed. In de praktijk blijkt vaak dat er helaas niet altijd over alle details even goed wordt nagedacht. Een standaardcontract is makkelijk te vinden en te downloaden online. Zo’n standaardcontract lijkt een goedkope en snelle oplossing, maar dat is het niet. Ondanks goede bedoelingen en overeenstemming vooraf, blijken er toch vaak bepalingen in zo’n contract te staan die achteraf onduidelijk of voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

Het inwinnen van advies bij een gespecialiseerde advocaat contractenrecht is daarom essentieel. Daarmee kunt u onduidelijkheden en kostbare procedures in de toekomst voorkomen. Wij kunnen u advies geven tijdens uw onderhandelingen en als u dat wilt ook vertegenwoordigen.

Law & More Advocaat Contractenrecht

Geschillen over de uitleg van een contract, de vraag of een contract al dan niet correct is nagekomen en de gevolgen van gebrekkige nakoming van een contract zijn aan de orde van de dag. Het contractenrecht is een van de specialismen van Law & More.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een contract? Worden afspraken die gemaakt zijn niet nagekomen en wilt u daarom een overeenkomst ontbinden? Of heeft u een geschil naar aanleiding van een overeenkomst? Dan helpen onze advocaten contractenrecht u graag. Wij hebben alle benodigde kennis om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Onderwerpen die de juristen en advocaten van Law & More behandelen zijn onder meer:

 • het opstellen en beoordelen van vaste en tijdelijke contracten;
 • het beëindigen van contracten (opzeggen, ontbinden, vernietigen);
 • het in gebreke stellen bij het niet naleven van een contract;
 • het aanpakken van geschillen naar aanleiding van een contract;
 • het voeren van onderhandelingen over de inhoud van een contract.

Wij zijn internationaal met betrekking tot de scope en de aard van onze diensten. Dit betekent dat onze focus naast nationale contracten ook op internationale contracten ligt. Deze verdienen extra aandacht wat betreft de toepasselijke wet- en regelgeving en de juiste vertaling van juridische termen. Ook zijn wij actief voor startups door hen te helpen met een succesvolle aftrap.

Het opstellen en controleren van overeenkomsten

Als specialisten verbintenissen- en contractenrecht worden wij ingeschakeld voor het opstellen of controleren van veel verschillende soorten overeenkomsten. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Algemene voorwaarden;
 • Aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Huur- en verhuurovereenkomsten;
 • Geldleningsovereenkomsten;
 • Aannemingsovereenkomsten;
 • Koop- en verkoopovereenkomsten;
 • Consignatieovereenkomsten;
 • Agentuurovereenkomsten;
 • Geheimhoudingsovereenkomsten;
 • Overnamecontracten;
 • Samenwerkingsovereenkomsten;
 • Vaststellingsovereenkomsten;
 • Distributieovereenkomsten.

Als u Law & More inschakelt voor het opstellen van een contract, dan gaan wij met u in gesprek zodat wij erachter komen wat uw wensen zijn. Vervolgens gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en stellen we met zorg een contract voor u op. Wij zijn gewend om snel en precies te werk te gaan. U hoeft bij ons niet lang te wachten op beantwoording van uw vragen.