Ieder land heeft zijn eigen rechtsregels die ervoor zorgen dat de inwoners van het land weten welke rechtsgevolgen voor hen gelden in bepaalde situaties. In Nederland geldt uiteraard het Nederlandse recht. Wanneer er echter sprake is van een buitenlands aspect binnen een rechtsverhouding, kan het zo zijn dat het Nederlands recht niet van toepassing is.

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Internationaal privaatrecht

Ieder land heeft zijn eigen rechtsregels die ervoor zorgen dat de inwoners van het land weten welke rechtsgevolgen voor hen gelden in bepaalde situaties. In Nederland geldt uiteraard het Nederlandse recht. Wanneer er echter sprake is van een buitenlands aspect binnen een rechtsverhouding, kan het zo zijn dat het Nederlands recht niet van toepassing is. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat u een dubbele nationaliteit heeft, dat u een partner met een buitenlandse nationaliteit heeft, dat u een contract sluit met een buitenlandse wederpartij of dat u in het buitenland vermogen bezit. In dat geval kan het internationaal privaatrecht een rol gaan spelen. Het internationaal privaatrecht is van toepassing wanneer er meerdere landen of staten bij een juridische situatie betrokken zijn. Binnen het internationaal privaatrecht spelen de volgende drie onderwerpen een belangrijke rol:

• toepasselijk recht;
• bevoegdheid van de rechter;
• erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

De expertises van Law & More

Bedrijfsjurist image

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Interim-jurist-icon image

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Immigratie-advocaat-icon image

Immigratie advocaat

Wij behandelen zaken die te maken hebben met toelating, verblijf, uitzetting en vreemdelingen

Ondernemingsrecht-icon image

Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

“Tijdens het
kennismakingsgesprek
werd al meteen duidelijk
plan geschetst

Het internationaal privaatrecht is dus niet een rechtsgebied op zich, maar omvat de regels waarmee kan worden vastgesteld welk nationaal recht op een situatie van toepassing is, welke rechter bevoegd is om te oordelen en hoe de uitspraak erkend en ten uitvoer gelegd kan worden. Er zijn verschillende juridische instrumenten die bepalingen omtrent het internationaal privaatrecht bevatten. Hierbij kan gedacht worden aan internationale verdragen, Europese verordeningen en bepalingen in het nationale recht. Om vragen met betrekking tot het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en erkenning en tenuitvoerlegging te beantwoorden, dienen deze instrumenten geraadpleegd te worden.

Internationaal privaatrechtInternationaal privaatrecht bij overeenkomsten en onrechtmatige daad

Het internationaal privaatrecht speelt vaak een rol bij het afsluiten van overeenkomsten. Het gebeurd namelijk regelmatig dat er een overeenkomst gesloten wordt tussen partijen uit verschillende landen. Vaak gaat het hierbij om professionele partijen die bijvoorbeeld een overeenkomst sluiten met een buitenlandse leverancier. Wanneer u net over de grens een fiets koopt, kan het internationaal privaatrecht echter ook een rol spelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de garantie. Het internationaal privaatrecht is dus vaker van toepassing dan u misschien zou denken. In dergelijke grensoverschrijdende situaties kan de vraag ontstaan welk recht op de overeenkomst van toepassing is en welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien. Het is erg belangrijk om van tevoren over deze vragen na te denken, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Het is in veel gevallen namelijk mogelijk om in een overeenkomst een rechtskeuze op te nemen. Hierbij wordt middels een bepaling in de overeenkomst bepaald welk recht op de overeenkomst van toepassing is. Op dezelfde manier kan in een overeenkomst een keuze voor een rechter van een bepaald land opgenomen worden. Hiermee voorkomt u dat er naderhand geschillen ontstaan omtrent deze onderwerpen.

Verder kan het ook mogelijk zijn dat u schade heeft geleden binnen een grensoverschrijdende situatie. Dit kan zowel schade aan personen als schade aan zaken betreffen. Hierbij valt te denken aan schade die u heeft geleden doordat u in het buitenland een ongeluk heeft gehad. Of aan schade die door toedoen van een buitenlandse schadeveroorzaker veroorzaakt is. In dergelijke gevallen is de schade ontstaan door een onrechtmatige daad; iemand heeft een handeling gepleegd die onrechtmatig is en als gevolg van deze handeling heeft u schade geleden. Vragen omtrent het toepasselijk recht en de bevoegde rechter kunnen hier van groot belang zijn in verband met een te ontvangen schadevergoeding.

Internationaal privaatrecht in familiezaken

Het internationaal privaatrecht kan ook van toepassing zijn op grensoverschrijdende familiezaken. Wanneer een familierechtelijke relatie internationale aspecten bevat, kunnen problemen ontstaan met betrekking tot verschillende onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken met betrekking tot huwelijk en kinderen, maar ook met betrekking tot vermogen en nalatenschap. Veel mensen denken niet na over deze onderwerpen, totdat zij in een dergelijke situatie terechtkomen. Wanneer u echter weet dat de kans bestaat dat u in een grensoverschrijdende familierelatie terecht komt, is het mogelijk om hier van tevoren op in te spelen. Zo is het in veel gevallen bijvoorbeeld mogelijk om een rechtskeuze te maken voor een bepaald recht of om een rechter van een bepaald land aan te wijzen als bevoegde rechter. Hiermee kunnen latere problemen voorkomen worden.

Om onduidelijke situaties te voorkomen, assisteren wij u bij het onderhandelen en het opstellen van overeenkomsten. De advocaten van Law & More hebben veel ervaring in het voeren van internationale gerechtelijke procedures en arbitrage. In het geval dat de procedure in een ander land dan Nederland plaatsvindt, kan worden geholpen bij de selectie van de buitenlandse advocaat en zorgen we ervoor dat uw belangen naar behoren worden behartigd.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact-orange