Consumentenbescherming bij algemene voorwaarden

Ondernemers die producten verkopen of diensten verlenen, maken vaak gebruik van algemene voorwaarden om de verhouding met de afnemer van het product of de dienst te regelen. Wanneer de afnemer een consument is, geniet deze consumentenbescherming. Consumentenbescherming is in het leven geroepen om de ‘zwakke’ consument te beschermen tegen de ‘sterke’ verkoper. Om te bepalen of een afnemer consumentenbescherming geniet, moet eerst bepaald worden wat een consument is. Een consument is een natuurlijke persoon die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent of een natuurlijke persoon die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit handelt. Een consument is dus kortgezegd iemand die een product koop of dienst afneemt voor niet-bedrijfsmatige, persoonlijke doeleinden.

Consumentenbescherming bij algemene voorwaarden houdt in dat ondernemers niet zo maar alles in hun algemene voorwaarden op mogen nemen. Wanneer een bepaling onredelijk bezwarend is, dan geldt deze bepaling niet voor de consument. In het Burgerlijk Wetboek zijn een zogenaamde zwarte en grijze lijst opgenomen. In de zwarte lijst staan bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn, in de grijze lijst staan bepalingen die meestal (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn. Bij een bepaling uit de grijze lijst moet de onderneming aantonen dat deze bepaling wel redelijk is. Hoewel het altijd aangeraden wordt om de algemene voorwaarden goed door te nemen, wordt de consument door de Nederlandse wet ook beschermd tegen onredelijke bepalingen.

Share