Wanneer u een eigen onderneming heeft, kan er altijd een moment komen waarop u het tijd vindt om met het bedrijf te stoppen. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat u een juist een reeds bestaande onderneming wilt kopen. In beide gevallen biedt een bedrijfsovername uitkomst. Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces, dat al snel een half jaar tot een jaar kan duren om af te ronden. Het is dan ook van belang om een overnameadviseur te benoemen, die u kan adviseren en ondersteunen, maar ook taken van u kan overnemen.

BEDRIJFSOVERNAME ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

BEDRIJFSOVERNAME ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Bedrijfsovername

Wanneer u een eigen onderneming heeft, kan er altijd een moment komen waarop u het tijd vindt om met het bedrijf te stoppen. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat u een juist een reeds bestaande onderneming wilt kopen. In beide gevallen biedt een bedrijfsovername uitkomst. Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces, dat al snel een half jaar tot een jaar kan duren om af te ronden. Het is dan ook van belang om een overnameadviseur te benoemen, die u kan adviseren en ondersteunen, maar ook taken van u kan overnemen. De specialisten van Law & More bepalen samen met u de optimale tactiek voor het kopen of verkopen van een onderneming en bieden u juridische ondersteuning.

Stappenplan bedrijfsovername

Hoewel elke bedrijfsovername anders verloopt, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, is er wel een globaal stappenplan dat doorlopen wordt als u een bedrijf wilt kopen of verkopen. De ondernemingsrecht advocaten van Law & More staan u bij in elke stap van dit stappenplan.

Stap 1: Het voorbereiden van de bedrijfsovername
Voordat een bedrijfsovername plaats kan vinden, is het van belang dat er een deugdelijke voorbereiding plaatsvindt. In de voorbereidingsfase worden uw persoonlijke eisen en wensen geformuleerd. Dit geldt voor zowel de partij die een bedrijf wil overdragen, als voor de partij die een onderneming wil kopen. Allereerst is het van belang om te bepalen welke bedrijfsactiviteiten de onderneming ontplooit, om welke afzetmarkt het gaat en hoeveel u wilt ontvangen of betalen voor het bedrijf. Pas wanneer dit duidelijk is, kan de overname vormgegeven gaan worden. Hierna moet onderzocht worden hoe de bedrijfsjuridische structuur van het bedrijf is en wat de rol van de directeur(en) en aandeelhouder(s) is. Ook moet bepaald worden of het wenselijk is dat de overname in één keer of geleidelijk aan plaatsvindt. Het is bij de voorbereidingsfase van groot belang dat u zich niet door emoties laat leiden, maar dat u een weloverwogen beslissing neemt. De advocaten van Law & More helpen u hierbij.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Bedrijfsovername

Wanneer u een eigen onderneming heeft, kan er altijd een moment komen waarop u het tijd vindt om met het bedrijf te stoppen. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat u een juist een reeds bestaande onderneming wilt kopen. In beide gevallen biedt een bedrijfsovername uitkomst. Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces, dat al snel een half jaar tot een jaar kan duren om af te ronden. Het is dan ook van belang om een overnameadviseur te benoemen, die u kan adviseren en ondersteunen, maar ook taken van u kan overnemen. De specialisten van Law & More bepalen samen met u de optimale tactiek voor het kopen of verkopen van een onderneming en bieden u juridische ondersteuning.

Stappenplan bedrijfsovername

Hoewel elke bedrijfsovername anders verloopt, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, is er wel een globaal stappenplan dat doorlopen wordt als u een bedrijf wilt kopen of verkopen. De ondernemingsrecht advocaten van Law & More staan u bij in elke stap van dit stappenplan.

Stap 1: Het voorbereiden van de bedrijfsovername
Voordat een bedrijfsovername plaats kan vinden, is het van belang dat er een deugdelijke voorbereiding plaatsvindt. In de voorbereidingsfase worden uw persoonlijke eisen en wensen geformuleerd. Dit geldt voor zowel de partij die een bedrijf wil overdragen, als voor de partij die een onderneming wil kopen. Allereerst is het van belang om te bepalen welke bedrijfsactiviteiten de onderneming ontplooit, om welke afzetmarkt het gaat en hoeveel u wilt ontvangen of betalen voor het bedrijf. Pas wanneer dit duidelijk is, kan de overname vormgegeven gaan worden. Hierna moet onderzocht worden hoe de bedrijfsjuridische structuur van het bedrijf is en wat de rol van de directeur(en) en aandeelhouder(s) is. Ook moet bepaald worden of het wenselijk is dat de overname in één keer of geleidelijk aan plaatsvindt. Het is bij de voorbereidingsfase van groot belang dat u zich niet door emoties laat leiden, maar dat u een weloverwogen beslissing neemt. De advocaten van Law & More helpen u hierbij.

Tom Meevis image

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Dit kunnen onze advocaten voor u betekenen

Ondernemingsrecht advocaat image

Ondernemingsrecht

De advocaten van Law & More staan u bij en bieden u juridische ondersteuning

Verbintenissenrecht image

Verbintenissenrecht

Wij helpen u met het vastleggen van afspraken tussen ondernemingen en aandeelhouders

Due diligence image

Due diligence

Een goed Due diligence onderzoek geeft zekerheid. Wij staan u bij

Ondernemingsrecht image

Advocaat ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

Dit kunnen onze advocaten voor u betekenen

Ondernemingsrecht 

De advocaten van Law & More staan u bij en bieden u juridische ondersteuning

Verbintenissenrecht

Wij helpen u met het vastleggen van afspraken tussen ondernemingen en aandeelhouders

Due diligence

Een goed Due diligence onderzoek geeft zekerheid. Wij staan u bij

Advocaat ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

“Law & More gaat
voortvarend te werk is
vasthoudend en houdt de
tegenpartij goed onder druk”

Stap 2: het vinden van een koper of bedrijf
Wanneer uw wensen duidelijk in kaart gebracht zijn, is de volgende stap om naar een geschikte koper op zoek te gaan. Hiervoor kan een anoniem bedrijfsprofiel opgesteld worden, aan de hand waarvan geschikte kopers geselecteerd kunnen worden. Wanneer er een serieuze gegadigde is gevonden, is het allereerst van belang om een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Vervolgens kan de relevante informatie omtrent het bedrijf aan de potentiële koper ter beschikking gesteld worden. Wanneer u een bedrijf wilt overnemen, is het van belang dat u zelf alle relevantie informatie met betrekking tot het bedrijf ontvangt.

Stap 3: oriënterend gesprek
Wanneer er een potentiële koper of een potentieel over te nemen bedrijf is gevonden en partijen informatie met elkaar uitgewisseld hebben, is het tijd om een oriënterend gesprek aan te gaan. Het is gebruikelijk dat niet alleen de potentiële koper en verkoper hierbij aanwezig zijn, maar ook eventuele adviseurs, financiers en de notaris.

Stap 4: onderhandelingen
De onderhandelingen voor de bedrijfsovername beginnen wanneer de koper of verkoper daadwerkelijk interesse heeft. Aangeraden wordt om de onderhandelingen te laten doen door een overnamespecialist. De advocaten van Law & More kunnen namens u onderhandelen over de overnamecondities en de prijs. Wanneer overeenstemming tussen beide partijen bereikt is, wordt een intentieovereenkomst opgesteld. Hierin worden de overnamecondities en financieringsafspraken vastgelegd.

“Law & More gaat
voortvarend te werk is
vasthoudend en houdt de
tegenpartij goed onder druk”

Stap 2: het vinden van een koper of bedrijf
Wanneer uw wensen duidelijk in kaart gebracht zijn, is de volgende stap om naar een geschikte koper op zoek te gaan. Hiervoor kan een anoniem bedrijfsprofiel opgesteld worden, aan de hand waarvan geschikte kopers geselecteerd kunnen worden. Wanneer er een serieuze gegadigde is gevonden, is het allereerst van belang om een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Vervolgens kan de relevante informatie omtrent het bedrijf aan de potentiële koper ter beschikking gesteld worden. Wanneer u een bedrijf wilt overnemen, is het van belang dat u zelf alle relevantie informatie met betrekking tot het bedrijf ontvangt.

Stap 3: oriënterend gesprek
Wanneer er een potentiële koper of een potentieel over te nemen bedrijf is gevonden en partijen informatie met elkaar uitgewisseld hebben, is het tijd om een oriënterend gesprek aan te gaan. Het is gebruikelijk dat niet alleen de potentiële koper en verkoper hierbij aanwezig zijn, maar ook eventuele adviseurs, financiers en de notaris.

Stap 4: onderhandelingen
De onderhandelingen voor de bedrijfsovername beginnen wanneer de koper of verkoper daadwerkelijk interesse heeft. Aangeraden wordt om de onderhandelingen te laten doen door een overnamespecialist. De advocaten van Law & More kunnen namens u onderhandelen over de overnamecondities en de prijs. Wanneer overeenstemming tussen beide partijen bereikt is, wordt een intentieovereenkomst opgesteld. Hierin worden de overnamecondities en financieringsafspraken vastgelegd.

Stap 5: afronding bedrijfsovername
Voordat er een definitieve koopovereenkomst opgesteld wordt, wordt er een due diligence onderzoek gedaan. In dit onderzoek worden de juistheid en volledigheid van alle gegevens van het bedrijf gecontroleerd. Het due diligence onderzoek is van groot belang. Wanneer dit onderzoek geen onregelmatigheden oplevert, kan de definitieve koopovereenkomst opgesteld worden. Nadat de eigendomsoverdracht is vastgelegd bij de notaris, de aandelen overgedragen zijn en de koopsom betaald is, is de bedrijfsovername afgerond.

Stap 6: invoering
De betrokkenheid van de verkoper eindigt vaak niet direct wanneer het bedrijf overgedragen is. Vaak wordt afgesproken dat de verkoper zijn opvolger inwerkt en introduceert. De duur van deze periode van invoering is vooraf besproken tijdens de onderhandelingen.

Bedrijfsovername financieren

Er zijn verschillende mogelijkheden om een bedrijfsovername te financieren, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Deze financieringsmogelijkheden kunnen bovendien ook gecombineerd worden. U kunt de volgende mogelijkheden tot het financieren van een bedrijfsovername overwegen.

Eigen middelen van de koper
Het is belangrijk om voor de bedrijfsovername te onderzoeken hoeveel eigen geld u in kunt of wilt brengen. In de praktijk is het vaak erg lastig om een overname rond re krijgen zonder eigen inbreng. De hoogte van deze eigen inbreng is echter afhankelijk van uw situatie.

Bancaire financiering
Een lening van de bank is een veelgebruikte financieringsmethode bij bedrijfsovernames. Een groot voordeel van een lening bij de bank is dat u geen aandelen of zeggenschap uit handen geeft. U moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen om een lening bij de bank aan te kunnen gaan. De bank analyseert uw kredietwaardigheid, u moet zekerheden kunnen bieden en u moet rente betalen over de verkregen lening.

Stap 5: afronding bedrijfsovername
Voordat er een definitieve koopovereenkomst opgesteld wordt, wordt er een due diligence onderzoek gedaan. In dit onderzoek worden de juistheid en volledigheid van alle gegevens van het bedrijf gecontroleerd. Het due diligence onderzoek is van groot belang. Wanneer dit onderzoek geen onregelmatigheden oplevert, kan de definitieve koopovereenkomst opgesteld worden. Nadat de eigendomsoverdracht is vastgelegd bij de notaris, de aandelen overgedragen zijn en de koopsom betaald is, is de bedrijfsovername afgerond.

Stap 6: invoering
De betrokkenheid van de verkoper eindigt vaak niet direct wanneer het bedrijf overgedragen is. Vaak wordt afgesproken dat de verkoper zijn opvolger inwerkt en introduceert. De duur van deze periode van invoering is vooraf besproken tijdens de onderhandelingen.

Bedrijfsovername financieren

Er zijn verschillende mogelijkheden om een bedrijfsovername te financieren, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Deze financieringsmogelijkheden kunnen bovendien ook gecombineerd worden. U kunt de volgende mogelijkheden tot het financieren van een bedrijfsovername overwegen.

Eigen middelen van de koper
Het is belangrijk om voor de bedrijfsovername te onderzoeken hoeveel eigen geld u in kunt of wilt brengen. In de praktijk is het vaak erg lastig om een overname rond re krijgen zonder eigen inbreng. De hoogte van deze eigen inbreng is echter afhankelijk van uw situatie.

Bancaire financiering
Een lening van de bank is een veelgebruikte financieringsmethode bij bedrijfsovernames. Een groot voordeel van een lening bij de bank is dat u geen aandelen of zeggenschap uit handen geeft. U moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen om een lening bij de bank aan te kunnen gaan. De bank analyseert uw kredietwaardigheid, u moet zekerheden kunnen bieden en u moet rente betalen over de verkregen lening.

BedrijfsovernameLening van de verkoper
In de praktijk wordt een bedrijfsovername ook vaak gefinancierd doordat de verkoper een gedeeltelijke financiering verstrekt in de vorm van een lening aan de opvolger. Dit wordt ook wel vendor loan genoemd. Vaak is het deel dat door de verkoper gefinancierd wordt niet groter dan het deel dat de koper zelf in contanten inbrengt. Bovendien wordt er ook regelmatig afgesproken dat gespreide betaling plaatsvindt. Voor een vendor loan wordt een leningsovereenkomst opgesteld.

Overkopen van aandelen
Het is ook mogelijk dat de koper gefaseerd de aandelen in de onderneming van de verkoper overneemt. Hierbij kan eventueel gekozen voor een earn-out-regeling. Bij een earn-out-regeling is de uitkering afhankelijk van het behalen van een bepaald resultaat door de koper. Deze regeling voor een bedrijfsovername brengt echter grote risico’s met zich mee wanneer er geschillen ontstaan, aangezien de koper in staat is om de resultaten van de onderneming te beïnvloeden. Een voordeel voor de verkoper kan daarentegen wel zijn dat er meer betaald wordt wanneer er veel winst gemaakt wordt. Het is bij een earn-out-regeling in ieder geval verstandig om onafhankelijke controle op verkoop, inkoop en rendement plaats te laten vinden.

(In)formele investeerders
Financiering kan plaatsvinden door leningen van informele of formele investeerders. Informele investeerders zijn vrienden, familie en bekenden. Dergelijke leningen komen vaak voor bij de overname van een familiebedrijf. Het is echter van groot belang om financiering door informele investeerders goed vast te leggen, zodat er geen misverstanden of geschillen ontstaan tussen familie of vrienden.
Daarnaast is financiering door formele investeerders ook mogelijk. Dit zijn partijen die middels een lening eigen vermogen verstrekken. Nadeel voor de koper is dat formele investeerders vaak ook aandeelhouders van het bedrijf worden, waardoor een stukje zeggenschap afgegeven wordt. Aan de andere kant kunnen formele investeerder vaak een groot netwerk en kennis van de markt inbrengen.

Crowdfunding
Een financieringsmethode die steeds populairder wordt, is crowdfunding. Crowdfunding houdt kortgezegd in dat via een online campagne aan een groot aantal mensen gevraagd wordt om geld in uw overname te steken. Een nadeel van crowdfunding is echter geheimhouding; om crowdfunding te realiseren, moet van tevoren bekend worden gemaakt dat uw bedrijf te koop staat

Law & More bekijkt samen met u de mogelijkheden tot financiering van de overname. Onze advocaten kunnen u adviseren omtrent de mogelijkheden die bij uw situatie passen en u helpen om de financiering rond te krijgen.

Lening van de verkoper
In de praktijk wordt een bedrijfsovername ook vaak gefinancierd doordat de verkoper een gedeeltelijke financiering verstrekt in de vorm van een lening aan de opvolger. Dit wordt ook wel vendor loan genoemd. Vaak is het deel dat door de verkoper gefinancierd wordt niet groter dan het deel dat de koper zelf in contanten inbrengt. Bovendien wordt er ook regelmatig afgesproken dat gespreide betaling plaatsvindt. Voor een vendor loan wordt een leningsovereenkomst opgesteld.

Overkopen van aandelen
Het is ook mogelijk dat de koper gefaseerd de aandelen in de onderneming van de verkoper overneemt. Hierbij kan eventueel gekozen voor een earn-out-regeling. Bij een earn-out-regeling is de uitkering afhankelijk van het behalen van een bepaald resultaat door de koper. Deze regeling voor een bedrijfsovername brengt echter grote risico’s met zich mee wanneer er geschillen ontstaan, aangezien de koper in staat is om de resultaten van de onderneming te beïnvloeden. Een voordeel voor de verkoper kan daarentegen wel zijn dat er meer betaald wordt wanneer er veel winst gemaakt wordt. Het is bij een earn-out-regeling in ieder geval verstandig om onafhankelijke controle op verkoop, inkoop en rendement plaats te laten vinden.

(In)formele investeerders
Financiering kan plaatsvinden door leningen van informele of formele investeerders. Informele investeerders zijn vrienden, familie en bekenden. Dergelijke leningen komen vaak voor bij de overname van een familiebedrijf. Het is echter van groot belang om financiering door informele investeerders goed vast te leggen, zodat er geen misverstanden of geschillen ontstaan tussen familie of vrienden.
Daarnaast is financiering door formele investeerders ook mogelijk. Dit zijn partijen die middels een lening eigen vermogen verstrekken. Nadeel voor de koper is dat formele investeerders vaak ook aandeelhouders van het bedrijf worden, waardoor een stukje zeggenschap afgegeven wordt. Aan de andere kant kunnen formele investeerder vaak een groot netwerk en kennis van de markt inbrengen.

Crowdfunding
Een financieringsmethode die steeds populairder wordt, is crowdfunding. Crowdfunding houdt kortgezegd in dat via een online campagne aan een groot aantal mensen gevraagd wordt om geld in uw overname te steken. Een nadeel van crowdfunding is echter geheimhouding; om crowdfunding te realiseren, moet van tevoren bekend worden gemaakt dat uw bedrijf te koop staat

Law & More bekijkt samen met u de mogelijkheden tot financiering van de overname. Onze advocaten kunnen u adviseren omtrent de mogelijkheden die bij uw situatie passen en u helpen om de financiering rond te krijgen.

Bedrijfsovername

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact Advocaat Eindhoven

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact Advocaat Eindhoven