Veel mensen hebben het misschien niet door, maar iedereen sluit elke dag verschillende verbintenissen. Een verbintenis houdt in dat partijen zichzelf verplichten om over een weer een prestatie aan elkaar te verrichten. Hierbij kan het om grote verbintenissen gaan, zoals de koop van een huis, maar ook om kleine verbintenissen die dagelijks onbewust aangegaan worden. Wanneer u bij de bakker een brood koopt, gaat u al een verbintenis aan. Op dat moment ontstaan er namelijk bepaalde rechten en verplichtingen. Wanneer u een brood koopt, dan is de bakker verplicht om u het brood te geven. U bent op uw beurt verplicht het brood te betalen.

VERBINTENISSENRECHT ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

VERBINTENISSENRECHT ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Verbintenissenrecht Advocaat

Veel mensen hebben het misschien niet door, maar iedereen sluit elke dag verschillende verbintenissen. Een verbintenis houdt in dat partijen zichzelf verplichten om over een weer een prestatie aan elkaar te verrichten. Hierbij kan het om grote verbintenissen gaan, zoals de koop van een huis, maar ook om kleine verbintenissen die dagelijks onbewust aangegaan worden. Wanneer u bij de bakker een brood koopt, gaat u al een verbintenis aan. Op dat moment ontstaan er namelijk bepaalde rechten en verplichtingen. Wanneer u een brood koopt, dan is de bakker verplicht om u het brood te geven. U bent op uw beurt verplicht het brood te betalen. Met andere woorden, er is een verbintenis tot stand gekomen.

Snelmenu

Verbintenissen kunnen zowel door natuurlijke personen als door ondernemingen aangegaan worden. Natuurlijke personen gaan in hun dagelijks leven vaak onbewust veel kleine verbintenissen aan. Hierbij valt te denken aan het doen van boodschappen of het afsluiten van een abonnement. Ondernemingen gaan vaak grotere verbintenissen aan, zoals contracten met leveranciers of klanten. Dit neemt echter niet weg dat ook natuurlijke personen grote verbintenissen aangaan en ondernemingen in de dagelijkse gang van zaken kleine verbintenissen afsluiten.

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Onze advocaten staan voor u klaar

Ondernemingsrecht advocaat image

Ondernemingsrecht

De advocaten van Law & More staan u bij
en bieden u juridische ondersteuning

Samenwerking image

Advocaat ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

Due diligence image

Due diligence

Een goed Due diligence onderzoek
geeft zekerheid. Wij staan u bij

Bedrijfsovername image

Bedrijfsovername

Uw bedrijf verkopen? Of een ander
bedrijf overnemen? Law & More helpt u

“Het efficiënte werk
van Law & More maakte
het betaalbaar voor
mijn kleine bedrijf”

Verbintenissen worden geregeld door het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht bepaalt hoe een verbintenis tot stand komt, waaraan een geldige verbintenis moet voldoen, welke verplichtingen de partijen hebben naar elkaar en wat er gebeurt wanneer een verbintenis niet goed nageleefd wordt. Het verbintenissenrecht wordt ook wel eens het contractenrecht genoemd. Het contractenrecht is echter slechts een klein onderdeel van het verbintenissenrecht. Verbintenissen kunnen namelijk ook ontstaan wanneer er geen sprake is van een contract. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verbintenissen uit overeenkomst en uit de wet.

Wilt u graag meer informatie over het verbintenissenrecht? Neem dan contact op met de advocaten van Law & More.

Verbintenissen uit de overeenkomst

In veel gevallen ontstaat een verbintenis doordat partijen een overeenkomst aangaan. In principe vloeien uit elke overeenkomst bepaalde rechten en plichten voor partijen voort, of het nu gaat om een koopovereenkomst, geldleningsovereenkomst, huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst. Bij elk van deze overeenkomst zijn de partijen verplicht om een prestatie aan elkaar te leveren.

Het is helaas altijd mogelijk dat een partij de verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Het verbintenissenrecht regelt welke maatregelen de tegenpartij dan kan nemen. Op grond van het Burgerlijk Wetboek levert het niet-nakomen van een overeenkomst een wanprestatie op. Van een wanprestatie is sprake wanneer er een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is. Deze tekortkoming moet aan de tegenpartij toegerekend kunnen worden. Wanneer dat het geval is, heeft de gedupeerde partij verschillende mogelijkheden:

• Het vorderen van nakoming van de overeenkomst.
• Het vorderen van nakoming van de overeenkomst met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor geleden schade.
• Het vorderen van een vervangende schadevergoeding, waarbij nakoming niet gevorderd wordt.
• Het opschorten van de eigen verplichtingen totdat de tegenpartij zijn verplichtingen is nagekomen.
• Ontbinding van de overeenkomst.

Dit zijn de algemene mogelijkheden voor de schuldeiser die voortvloeien uit de wet. Voor bepaalde bijzondere overeenkomsten, zoals een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of een aannemingsovereenkomst, kunnen aanvullende of afwijkende regels gelden.

Verbintenissen uit de wet

Verbintenissenrecht imageNaast verbintenissen uit overeenkomst, kunnen er ook verbintenissen uit de wet voortvloeien. Een verbintenis uit de wet ontstaat tussen partijen als gevolg van een bepaalde handeling of gebeurtenis. Anders dan de verbintenis uit overeenkomst, is er bij een verbintenis uit de wet geen sprake van het vrijwillig en opzettelijk aangaan van de verbintenis.

Het meest bekende voorbeeld van een verbintenis uit de wet is de onrechtmatige daad. Wanneer een persoon iemand anders schade berokkent, is die persoon in principe verplicht de schade die de andere persoon daardoor lijdt te vergoeden. Om een schadevergoeding te kunnen vorderen, moet wel voldaan worden aan alle eisen van de onrechtmatige daad. Dat houdt in dat er sprake moet zijn van een handelen of nalaten dat onrechtmatig is en dat aan de betreffende persoon toegerekend kan worden. Door dit handelen of nalaten moet schade ontstaan zijn. Er moet dus een causaal verband zijn tussen het handelen of nalaten en de schade. Daarnaast moet sprake zijn van relativiteit, wat betekent dat de overschreden norm geschreven moet zijn ter bescherming van het geschonden belang. Als aan alle eisen van de onrechtmatige daad voldaan is, is de veroorzaker van de schade verplicht deze schade te vergoeden. Op dat moment ontstaat er dus een verbintenis voor de schadeveroorzaker, ongeacht of hij dit wil of niet.

Andere voorbeelden van een verbintenis uit de wet zijn zaakwaarneming en ongerechtvaardigde verrijking.

Heeft u te maken met het verbintenissenrecht? Laadt u dan juridisch adviseren door de advocaten van Law & More. Wij staan u juridisch bij.

Wilt u graag juridische ondersteuning van een advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact Advocaat Eindhoven