Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie is er sprake van een overdracht van aandelen tussen fuserende vennootschappen. De aandeelhouders van vennootschap A dragen hun aandelen over aan vennootschap B. De aandeelhouders van vennootschap A krijgen in ruil daarvoor aandelen in de overnemende vennootschap B. Hierdoor krijgen beide ondernemingen een aandelenbelang in elkaars vennootschap. Juridisch gezien is er sprake van een levering van aandelen en een uitgifte van aandelen. De tegenprestatie bestaat hierbij in beginsel alleen uit aandelen en niet uit contanten. Een aandelenfusie is een economische fusie en wordt in de volksmond meestal een overname genoemd.

Wilt u meer weten over wat Law & More doet in aandelenfusies? Bekijk dan onze expertises pagina.