Bodemprocedure

Een bodemprocedure is een ‘normale’ civiele procedure en kan gevoerd worden bij elke rechter (de kantonrechter, de rechtbank in eerste aanleg, het Gerechtshof in hoger beroep en de Hoge Raad in cassatie). In deze procedure wordt gekeken naar alle aspecten van de zaak, alles wat van belang is voor de zaak wordt meegenomen. De zaak wordt dus letterlijk tot op de bodem uitgezocht. Een bodemprocedure is een procedure waarin een geschil definitief beslecht wordt. De procedure eindigt dan ook met een definitief vonnis. Tegen dit vonnis kan eventueel wel hoger beroep ingediend worden.