Cassatie

Met cassatie wordt een procedure bij de Hoge Raad bedoeld. Bij procedures in eerste aanleg en in hoger beroep wordt een zaak volledig door de rechter beoordeeld. De rechter kijkt hierbij naar de feiten en rechtsregels. Bij cassatie spelen alleen de rechtsregels nog een rol. De Hoge Raad toetst of de lagere rechters de rechtsregels goed hebben toegepast en of uitspraken voldoende gemotiveerd zijn.  De rechter kijkt hierbij niet meer naar de feiten van de zaak. Uitspraken van de Hoge Raad gelden ook als richtlijn voor andere rechters. Rechters kunnen uit deze uitspraken afleiden hoe ze om moeten gaan met toekomstige, soortgelijke gevallen.