Geldleningsovereenkomst

Een geldleningsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een uitlener zich verbindt om aan een andere partij (de lener) een bepaald geldbedrag te verstrekken. De lener verbindt zich om een gelijk bedrag terug te betalen. De geldleningsovereenkomst is een bijzondere vorm van bruikleen. In de geldleningsovereenkomst is bepaald hoe de terugbetaling plaats moet vinden. Dit kan in termijnen, maar het is ook mogelijk om af te spreken dat het totale bedrag voor een bepaalde datum terugbetaald moet worden. Ook is het mogelijk om af te spreken dat de uitlener zekerheid stelt voor terugbetaling van de lening, bijvoorbeeld door het vestigen van een hypotheek of pandrecht. Vaak is in een geldleningsovereenkomst ook afgesproken dat de lener rente verschuldigd is aan de uitlener.