Personenschade

Personenschade is een overkoepelende term voor al het letsel dat personen ondervinden door toedoen van een ander. Bij personenschade kan een onderscheid gemaakt worden tussen letselschade en overlijdensschade. Bij letselschade heeft men door toedoen van een ander leed opgelopen, bijvoorbeeld door een ongeluk. Hierbij kan het om zowel lichamelijk als geestelijk letsel gaan. Overlijdensschade betreft de schade die aan nabestaanden wordt toegebracht wanneer een dierbare overlijdt. Men spreekt dan van personenschade door het overlijden van een dierbare. De schade kan hierbij bestaan uit immateriële schade, maar ook uit bijvoorbeeld begrafeniskosten.