Verkoopovereenkomst

Een verkoopovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen die samen een verkoop afgesproken hebben. De verkoper verbindt zich om iets te verkopen en de koper verbindt zich om in ruil daarvoor een prijs te betalen. Hierbij is verkoop een erg ruim begrip: het kan gaan om de verkoop van een onroerend goed, zoals een huis, maar ook om de verkoop van een auto, machine of fiets. Wanneer particulieren een verkoopovereenkomst sluiten, is dit vaak een mondelinge afspraak. Partijen kunnen er echter ook voor kiezen om een schriftelijke verkoopovereenkomst op te stellen. Zeker wanneer het gaat om grote bedragen, kan het verstandig zijn om een schriftelijke verkoopovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst worden dan het product, de verkoopvoorwaarden en de prijs vastgelegd.