Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht ziet toe op de rechtspositie van vreemdelingen. Hierbij gaat het om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen. Met een vreemdeling wordt bedoeld iemand die niet de Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit die daarmee gelijkgesteld wordt bezit. Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee onderdelen: het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Bij het asielrecht gaat het om een situatie waarin iemand niet naar zijn land van herkomst terug kan keren, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsredenen. Van regulier vreemdelingenrecht is sprake in alle vreemdelingenzaken die geen betrekking hebben op asielrecht. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om verblijf in Nederland met als doel werk, studie of gezinshereniging.

Wilt u meer weten over wat Law & More doet in het vreemdelingenrecht? Bekijk dan onze expertises pagina.