Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen regelt de voorwaarden waaronder een werkgever een buitenlandse werknemer in Nederland te werk kan stellen. Onder een buitenlandse werknemer wordt in dit geval een persoon bedoeld van buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. De belangrijkste bepaling uit de Wet arbeid vreemdelingen houdt in dat het een werkgever verboden is om een buitenlandse werknemer in Nederland werkzaamheden te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De Wet arbeid vreemdelingen regelt ook de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is.

Wilt u meer weten over wat Law & More doet in de wet arbeid vreemdelingen? Bekijk dan onze expertises pagina.