facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

De besloten vennootschap

Kortgezegd is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort ‘bv’, een rechtspersoon waarvan het aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen op naam die in principe niet vrij overdraagbaar zijn. Hieronder zullen de verschillende aspecten van de bv kort worden belicht, zodat u een inschatting kan maken of de bv een geschikte ondernemingsvorm is voor u.

Oprichting

Indien u een bv wenst op te richten bent u van harte welkom contact op te nemen met ons kantoor. Alvorens wij de notaris vragen om de bv op te richten, verrichten wij een zorgvuldig onderzoek. Hierbij gaan wij na of de bv wel de meest geschikte vennootschapsvorm is, ook vanuit fiscaal opzicht, en of de oprichting van één bv toereikend is.

Holdingstructuur

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om niet één, maar twee bv’s op te richten. Dit is mogelijk door gebruik te maken van een holdingstructuur. Een van de bv’s die daarbij wordt opgericht is een werkmaatschappij. Hier vinden de dagelijkse werkzaamheden, inkomsten en uitgaven plaats en worden risicovolle verplichtingen aangegaan. De andere bv is de holding, of houdstermaatschappij, waarin zich al het waardevolle vermogen in bevindt. Indien deze structuur het beste bij u past, zult u zelf de aandelen van de holding bezitten en de holding die van de werkmaatschappij. Indien de holding tenminste 95% van de aandelen van de werkmaatschappij bezit, is het mogelijk een fiscale eenheid aan te gaan tussen beide bv’s. Er kan dan verrekening van kosten en inkomsten plaatsvinden tussen de bv’s. Dit levert belastingvoordelen op. Daarnaast levert een holdingstructuur ook minder risico op.

Belangrijkste oprichtingsvereisten

Oprichting geschiedt per notariële akte, dus met behulp van een notaris. Sinds 1 oktober 2012 is het minimale startkapitaal van €18.000 afgeschaft, waardoor u zelf kunt kiezen hoeveel u in de vennootschap wilt storten. Dit kan zowel in geld als in natura. Daarnaast heeft de bv statuten nodig. Uit de statuten dienen onder andere te blijken: de regels voor overdracht van de aandelen, het nominale bedrag van de aandelen, de bevoegdheden van de organen van de bv en de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders en commissarissen. Tot slot dient de bv te worden ingeschreven in het Handelsregister.

Bv in oprichting

Het kan wellicht voor u aantrekkelijk zijn om voorafgaande de oprichting van de bv, al te handelen in naam van deze nog op te richten bv. Hierbij is het van belang dat u jegens uw zakenpartners naar buiten treedt als een bv in oprichting, afgekort bv i.o., en ook onder die naam contracten aangaat. Feitelijk wordt er in dat geval gehandeld als eenmanszaak. Indien de bv eenmaal is opgericht kunnen de (rechts)handelingen aan haar worden toegerekend, indien deze worden bekrachtigd of indien deze voortvloeien uit de oprichtingsakte. Na bekrachtiging zijn de personen die namens de bv in oprichting hebben gehandeld niet meer persoonlijk aansprakelijk.

Organen van de bv

De bv is verplicht ten minste twee organen te bevatten: een algemene vergadering en een bestuur. De algemene vergadering, afgekort ‘AV’, kan worden gezien als het hoogste orgaan van de bv. Deze heeft de meeste bevoegdheden binnen de bv, tenzij deze beperkt zijn door de statuten. Het bestuur heeft echter de dagelijkse leiding over de bv. Als hoofdregel benoemt de AV het bestuur, maar hiervan kan worden afgeweken in de statuten. De statuten kunnen bepalen dat er een raad van commissarissen, afgekort ‘RvC’, dient te worden benoemd. De raad van commissarissen houdt uit naam van de AV toezicht op het bestuur. Tenzij het om een structuurvennootschap gaat, is de aanwezigheid van een raad van commissarissen niet verplicht. Indien de bv geen raad van commissarissen bevat is er sprake van een one tier-board, waarbij sommige bestuurders de functie van toezichthouder uitoefenen.

Aansprakelijkheid

Een van de grootste voordelen bij het kiezen van de bv als ondernemingsvorm is dat de bv over rechtspersoonlijkheid beschikt, in tegenstelling tot de personenvennootschappen zoals de eenmanszaak en de vof.  Door haar rechtspersoonlijkheid kan zij gezien worden als een zelfstandige entiteit. In veel gevallen zal daarom niet u, maar de bv aansprakelijk zijn voor eventuele schulden. U en uw eventuele medeoprichters, zijn tijdens de oprichtingsfase nog wel persoonlijk aansprakelijk. Na de oprichting kunnen bestuurders slechts persoonlijk aansprakelijk zijn in enkele situaties, zoals in geval van onbehoorlijk bestuur. De aansprakelijkheid van aandeelhouders is in principe beperkt tot het bedrag van hun aandelen.

Aandelen

Het kapitaal van de bv is verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn altijd aandelen op naam. Indien alle aandelen van een bv in handen zijn van een persoon, wordt er ook wel gesproken van een ‘eenmans bv’. Op de aandelen dient de aandeelhouder altijd het nominale bedrag te storten. Dit hoeft niet per se direct plaats te vinden: dit kan ook na verloop van tijd of indien de vennootschap hierom verzoekt. Tevens dient de storting niet in geld plaats te vinden, dit kan ook op andere wijze zolang de inbreng naar economische maatstaven kan worden gewaardeerd.

Fiscale aspecten

Over een bepaald deel van de winst van uw bv, dient u vennootschapsbelasting te betalen. Dit deel is de zogenaamde belastbare winst, gebaseerd op de omzet waarop eerst bepaalde kosten zoals het salaris van bestuurders en werknemers en inkoop van worden afgetrokken. De AV bepaalt op welke wijze de winst na betaling van de vennootschapsbelasting wordt verdeeld. De bv is verplicht namens de aandeelhouders dividendbelasting in te houden en af te dragen bij dividenduitkeringen.

Contact

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen met mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl of mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl of bel ons op +31 (0)40-3690680.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl