facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Na uw aanhouding: inverzekeringstelling

Bent u aangehouden op verdenking van een strafbaar feit? Dan zal de politie u doorgaans overbrengen naar het politiebureau om de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd en wat uw rol als verdachte was te kunnen onderzoeken. Om dit doel te verwezenlijken mag de politie u maximaal negen uur vasthouden. De tijd tussen middernacht en negen uur ’s ochtends telt daarbij niet mee. Gedurende deze tijd bevindt u zich in de eerste fase van het voorarrest.

De inverzekeringstelling is de tweede fase van het voorarrest. Het kan namelijk zijn dat negen uur niet voldoende is en de politie meer tijd nodig heeft voor het onderzoek. Beslist de officier van justitie of de hulpofficier dat u (als verdachte) langer op het politiebureau moet blijven voor verder onderzoek? Dan zal de (hulp) officier van justitie de inverzekeringstelling bevelen. Een bevel tot inverzekeringstelling kan door de (hulp) officier van justitie echter niet zomaar worden afgegeven. Daartoe dient namelijk aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Zo dient er bijvoorbeeld sprake te zijn van de volgende situaties:

  • de politie is bang voor vluchtgevaar;
  • de politie wil getuigen confronteren of voorkomen dat u getuigen beïnvloedt;
  • de politie wil voorkomen dat u het onderzoek dwarsboomt.

Een bevel tot inverzekeringstelling mag voorts alleen worden gegeven als u wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Als hoofdregel geldt dat voorlopige hechtenis mogelijk is als het gaat om strafbare feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat. Een voorbeeld van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten is diefstal, oplichting of een drugsdelict.

Na uw aanhouding: inverzekeringstelling

Wordt een bevel tot inverzekeringstelling door de officier van justitie afgegeven, dan kan de politie u met dit bevel, waarop onder andere het strafbare feit waarvan u wordt verdacht vermeld staat, in totaal nog drie dagen inclusief de nachtelijke uren op het politiebureau vasthouden. Deze periode van drie dagen kan voorts in geval van dringende noodzakelijkheid één keer met nog eens drie dagen worden verlengd. In het kader van deze verlenging dient het onderzoeksbelang te worden afgewogen tegen uw persoonlijke belang als verdachte. Onder het onderzoeksbelang valt bijvoorbeeld de vrees voor vluchtgevaar, nadere verhoren of het voorkomen dat u het onderzoek belemmert. Persoonlijk belang kan bijvoorbeeld verzorging van partner of kind, behoud van het werk of omstandigheden zoals begrafenis of bruiloft omvatten. In totaal mag de inverzekeringstelling dus maximaal 6 dagen duren.

Tegen inverzekeringstelling of de verlenging daarvan kunt u niet in bezwaar of beroep. Wel moet u als verdachte voor de rechter-commissaris worden geleid en kunt u over de eventuele onrechtmatigheden bij de aanhouding of inverzekeringstelling uw klacht indienen bij de rechter-commissaris. Het is verstandig om alvorens dit te doen, een strafrechtadvocaat te raadplegen. Immers, als u in verzekering wordt gesteld, heeft u recht op bijstand van een advocaat. Stelt u daar prijs op? Dan kunt u aangeven dat u wilt gebruikmaken van een eigen advocaat. De politie benadert hem of haar dan. Doet u dit niet? Dan krijgt u bijstand van de dienstdoende piketadvocaat. Uw advocaat kan dan controleren of er sprake is van enige onrechtmatigheden tijdens aanhouding dan wel inverzekeringstelling en of er in uw situatie wel voorlopige hechtenis was toegestaan.

Bovendien kan een advocaat u wijzen op uw rechten en plichten tijdens het voorarrest. Immers, zowel tijdens de eerste als de tweede fase van het voorarrest zal u worden gehoord. Gebruikelijk is dat de politie daarbij begint met een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. De politie kan u in dit kader vragen om uw telefoonnummer en uw sociaal media te verstrekken. Let wel op: alle antwoorden die u op deze ‘sociale’ vragen van de politie geeft, kunnen in het onderzoek tegen u gebruikt worden. Daarna zal de politie u vragen naar de strafbare feiten waarvan zij denken dat u daar mogelijk bij betrokken bent. Daarbij is het van belang dat u weet dat u als verdachte het recht heeft om te zwijgen en daar ook gebruik van kunt maken. Het kan namelijk verstandig zijn om van het zwijgrecht gebruik te maken omdat u tijdens de inverzekeringstelling nog niet weet welk bewijsmateriaal precies de politie tegen u heeft.  Hoewel de politie voorafgaand aan deze ‘zakelijke’ vragen verplicht is om u op de hoogte te stellen van het feit dat u niet verplicht bent om de vragen te beantwoorden, gebeurt dit niet altijd. Daarnaast kan de advocaat u voorlichten over de mogelijke gevolgen bij gebruik van het zwijgrecht. Immers, gebruik maken van het zwijgrecht is niet zonder risico’s. Meer informatie daarover vindt u ook in onze blog: Zwijgrecht in strafzaken.

Is de termijn van de (verlengde) inverzekeringstelling verstreken, dan zijn er de volgende mogelijkheden. Allereerst is het mogelijk dat de officier van justitie vindt dat u niet langer hoeft te worden vastgehouden in het belang van het onderzoek. In dat geval zal de officier van justitie de opdracht geven u vrij te laten. Het kan ook zo zijn dat de officier van justitie vindt dat het onderzoek inmiddels ver genoeg is gevorderd om een definitief besluit te kunnen nemen over de verdere gang van zaken. Indien de officier van justitie besluit dat u langer blijft vastzitten, dan zal u worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De officier van justitie zal dan uw inbewaringstelling vorderen. De rechter-commissaris zal voorts bepalen of u als verdachte in voorlopige hechtenis moet worden genomen. Indien dat het geval is, bevindt u zich voorts in de volgende, langere fase van het voorarrest.

Bij Law & More begrijpen wij dat zowel de aanhouding als inverzekeringstelling een ingrijpende gebeurtenis is en vergaande gevolgen voor u kan hebben. Het is daarom van belang dat u goed op de hoogte bent van de gang van zaken omtrent deze gebeurtenissen en de rechten die u toekomen tijdens de periode dat u zich in het voorarrest bevindt. De advocaten van Law & More zijn deskundig op het gebied van strafrecht en staan u graag bij tijdens het voorarrest. Heeft u nog andere vragen omtrent de inverzekeringstelling, neem dan contact op met de advocaten van Law & More.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl