Veel grote fabrieken en energiebedrijven stoten broeikasgassen uit zoals CO2. Emissiehandel wordt, naar aanleiding van het Kyotoprotocol en het Klimaatverdrag, ingezet om de uitstoot van dergelijke broeikasgassen bij de industrie en de energiesector te verminderen.

EMISSIEHANDEL ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

EMISSIEHANDEL ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Emissiehandel (Energierecht)

Veel grote fabrieken en energiebedrijven stoten broeikasgassen uit zoals CO2. Emissiehandel wordt, naar aanleiding van het Kyotoprotocol en het Klimaatverdrag, ingezet om de uitstoot van dergelijke broeikasgassen bij de industrie en de energiesector te verminderen.

De Nederlandse emissiehandel wordt beheerst door het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS. Binnen het EU ETS is een plafond van emissierechten ingesteld dat gelijk staat aan de totale toelaatbare CO2-uitstoot. Dit plafond is afgeleid van de reductiedoelstellingen die de EU wil bereiken en zorgt ervoor dat de uitstoot van alle ondernemingen onder emissiehandel niet boven de vastgestelde doelstelling komt.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Onze expertisies op het gebied van energierecht

Zonne energie image

Zonne energie

Vragen over wind- of zonne-energie? Neem contact op

Milieurecht

Milieurecht

Bent u producent van olie/ aardgas?
Neem dan contact op met Law & More

Emmisierechten/emmisiehandel image

Energierecht

Koopt, levert of wekt u energie op? Law & More staat u juridisch bij

Energieproducent image

Energieproducent

Heeft u te maken met in- of verkoop van energie? Onze experts helpen u graag

“Ik wilde graag
een advocaat hebben
die altijd klaar voor me
stond, ook in de weekenden”

Emissierechten

Een onderneming die deelneemt aan emissiehandel krijgt jaarlijks een hoeveelheid gratis emissierechten toegewezen. Dat gebeurt op basis van onder andere eerdere productieniveaus en benchmarks voor de CO2-efficiency van het productieproces van de onderneming. Een emissierecht geeft iedere onderneming het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten en vertegenwoordigt 1 ton CO2- uitstoot. Komt uw onderneming in aanmerking voor de toewijzing van emissierechten? Dan is het van belang om goed te calculeren hoeveel CO2 uw onderneming jaarlijks uitstoot om het juiste aantal emissierechten toegewezen te krijgen. Ieder jaar moet elk bedrijf namelijk evenveel emissierechten inleveren als het aan tonnen broeikasgas heeft uitgestoten.

Emissiehandel-image

Emissiehandel

Ondernemingen die meer broeikasgassen uitstoten dan het aantal in te leveren emissierechten waarover ze beschikken, riskeren een boete. Is dat bij uw onderneming het geval? Dan kunt u, om de boete te voorkomen, extra emissierechten bijkopen. Extra emissierechten kunt u niet alleen kopen van bijvoorbeeld handelaren in emissierechten zoals banken, beleggers of handelsbureaus, maar ook verkrijgen op de veiling. Echter, het kan ook zo zijn dat uw onderneming minder broeikasgassen uitstoot en derhalve emissierechten overhoudt. In dat geval kunt u ervoor kiezen om deze emissierechten te gaan verhandelen. Alvorens transacties met betrekking tot emissierechten aan te gaan, dient u wel een rekening te hebben geopend in het EU Register, waar de emissierechten zich bevinden. De EU en/of de VN wil namelijk iedere transactie registreren en controleren.

Emissievergunning

Alvorens deel te nemen aan emissiehandel, dient uw onderneming te beschikken over een geldige vergunning. Immers, in Nederland mogen ondernemingen niet zomaar broeikasgassen uitstoten en dienen, mits ze vallen onder de Wet milieubeheer, een emissievergunning aan te vragen bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Om in aanmerking te komen voor een emissievergunning dient uw onderneming een monitoringsplan op te stellen en deze door de NEa goed te laten keuren. Wordt uw monitoringsplan goedgekeurd en de emissievergunning verleend, dan dient u het opgestelde monitoringsplan vervolgens actueel te houden zodat het document altijd de feitelijke situatie weergeeft. Tevens bent u vervolgens verplicht om jaarlijks een geverifieerd emissieverslag in te leveren bij de NEa en de gegevens van het emissieverslag in het Register CO2-emissiehandel in te voeren.

Heeft u als bedrijf zijnde te maken met emissiehandel en heeft u daaromtrent vragen of problemen? Of wilt u hulp bij de aanvraag van een emissievergunning? In beide gevallen bent u bij ons op het juiste adres. Onze specialisten focussen zich op emissiehandel en weten hoe ze u verder moeten helpen.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact Advocaat Eindhoven